Kdyby… (???)

Historie nezná kdyby. Kdyby nebyl atentát v Sarajevu, kdyby nezačala světová válka, kdyby František Josef I. dříve odešel z rakouského trůnu, kdyby Mäszarik pomocí svých bratrů, zednářských unitářů, nezlomil na poslední chvíli, 18.10.1918, presidenta Wilsona, aby odvolal svůj tvrdý odpor k likvidaci Rakouska a naopak dal téhož dne jménem USA požehnání rozmetání

Jedno ale víme jistě. Nevíme sice „co by, kdyby“, zato bezpečně víme, co nastalo skutečně

Pouliční devastace symbolů tisícileté české státnosti a víry, anarchie, během níž moc v zemi uchopila hrstka samozvaných „mužů října“, následný rozklad staletých hodnot, okleštění demokracie, likvidace tisícileté křesťanské víry ve prospěch kryptoatheistické „národní církve“, která nejdříve odvedla obyvatelstvo „od Říma“ a posléze i od víry; korupční klima 1. republiky, útlak ostatních národností v ČSR, trvalý nárůst podpory Henleina a Gottwalda ve společnosti, dále Mnichov, Protektorát, ochotný vazalský Benešův akt, jímž tento charakterově vadný muž bez jakéhokoli mandátu položil stát k nohám Stalinovi, likvidace demokracie v podobě Košického vládního programu v roce 1945, genocida 4 milionové německy hovořící menšiny, uchopení moci komunisty 1948, zběsilý teror 50. let a největší organisovaná plošná krádež majetků obyvatelstva v dějinách země, sovětská okupace 1968, Husákovsko-Biľakovská normalisace, dohoda Havla s komunisty 1989 na zachování „kontinuity“ právního řádu a nepotrestání bolševických zločinů, nástup komunistických ekonomických mafií k moci v 90. letech, infiltrace komunistických ideí zpět do reálné politiky v závěru 90. let, vstup do EU 2004, ztráta politického vlivu obyvatel Česka na dění v jejich zemi, instalace eurotyranie byrokracie – etc, etc…

Myslím tedy, že jakékoli „kdyby„, byť  je a navždy zůstane pro nás již neznámým řešením, nemohlo být horší.

Nebo snad ano???
-leo- 

V kategorii Glosy, Monarchie

Příspěvek zaslal: leo dne 9.5.2012 / článek si přečetlo 1 675 návštěvníků X-P.cz

Web rediguje: Leo P. Švančara

Další příspěvky