Liga svatých císařů Karla a Mikuláše

V blížících se dnech neblahého stého výročí zahájení Světové války proti Božímu řádu, která dle názoru mnohých dosud ani zdaleka neskončila, dávám k úvaze myšlenku ustavení (částečně politické) – spíše však zatím hlavně duchovní – společnosti za křesťanskou formu vlády, „Ligy svatých císařů Karla a Mikuláše“.

Mělo by jít nejspíše o společnost, hlásící se duchovně a viditelně k odkazu dvou posledních svatých křesťanských císařů Západu i Východu – rakouského císaře, blahoslaveného Karla I. (Habsburského), a svatého velikomučedníka prvního komunistického běsnění, ruského cara Mikuláše I.
Liga by měla mít za cíl především očištění a znovuvzkříšení tolik dnes opovrhované ideje „spojení Trůnu a Oltáře“, oné státní ideje, která se jako jediná v našich zemích a evropském prostoru historicky osvědčila, a to dlouhodobě.

Mělo by jít možná do budoucna i o politický spolek, ale v této chvíli především o „duchovní ligu“, která by si měla klást za cíl každodenní propagaci skutečných tradičních křesťanských a současně i státních hodnot, vyvěrajících z hluboké evropské křesťanské historie.
Je nanejvýše nutno začít veřejně opět poukazovat na fakt, že křesťanství a stát nemůže být v rozporu ani ve vzájemném oddělení (jak učí dnes demokratické a humanistické poučky); ba naopak, že jedinou možnou osvědčenou a funkční formou vlády jak na Západě tak na Východě může být vláda založená na hluboce křesťanských základech, s králem, jehož korunovala Svatá Církev (katolická či pravoslavná) jedině skrze chirotonii a pomazání od právoplatného nástupce sv. apoštolů, příslušného arcibiskupa!

V našem prostoru, v zemích Království Českého a Markrabství Moravského, je zvláště, více než kde jinde ve střední Evropě, živá obojí Tradice křesťanství, jak římského Západu, tak byzantského Východu. Již přes 1150 let, od příchodu sv. Cyrila a Methoda na Moravu, zde Tradice naší první, ještě nerozdělené Církve, zanechává přes klenbu mnoha staletí svoji stopu, a odkaz posledních dvou křesťanských panovníků Západu i Východu, Karla a Mikuláše (shodou okolností dnes světců římskokatolické i pravoslavné Církve), může být pro nás obzvláště inspirující.
Máme unikátní možnost, zde, na jediném území v Evropě, kde je živý a patrný společný a dodnes vzájemně nekonfliktní odkaz Svatého Říma i Svaté Konstantinopole, žádat nyní úpěnlivě a pravidelně o každodenní pomoc oba svaté císaře, panovníky Východu i Západu, kteří svůj pozemský život ve stejné době položili za nás, křesťanské své poddané, obou křesťanských říší.

Nejhorší a zatím nejúspěšnější útok na křesťanský stát, jakožto staletími osvědčenou instituci, započal vypuknutím Světové války v létě roku 1914. Ve dnech stého výročí onoho začátku zatím 100 let nepředstavitelných hrůz, spojených s pádem dvou největších křesťanských císařství, je snad nyní vhodný čas na modlitbu k oběma našim svatým císařům a k osvětlení a veřejnou rehabilitaci jejich svatého odkazu.

„Dědictví otců, zachovej nám Pane!“

Z kategorie Články, Monarchie, Zajímavosti

Zaslal/a leo on Květen 27, 2014

Mým národům 1914 – Benešov 2014

Město Benešov připravilo ve dnech 30. května – 1. června velkolepou akci u příležitosti stého výročí sarajevského atentátu a vypuknutí první světové války. S Benešovem a blízkým zámkem Konopiště je nerozlučně spjata osobnost následníka trůnu Františka Ferdinanda d’Este a jeho manželky Žofie, vévodkyně z Hohenbergu, a právě je bude akce především připomínat. Návštěvníci se mohou těšit na dny otevřených dveří, historické vojenské ukázky a přehlídky, výstavy a další kulturní program.

Více informací a podrobný program

Z kategorie Monarchie

Zaslal/a Promonarchii.cz on Květen 14, 2014

Sousoší monarchů

sousosi_monarchu-Marianske_LazneVe dnech  zahajování lázeňské sezóny 2014 proběhne slavnostní odhalení sousoší dvou nejvýznamnějších návštěvníků Mariánských Lázní, které je z dílny mariánskolázeňského patriota, akademického sochaře Vítězslava Eibla: Město Mariánské Lázně srdečně zve v neděli 11. května v 11:00 hodin do parku u hotelu Bohemia na slavnostní odhalení Sousoší monarchů. Akce se koná při příležitosti 110. výročí setkání rakouského císaře (a českého krále) Františka Josefa I. a britského krále Eduarda VII. v Mariánských Lázních v roce 1904. Odhalení pomníku proběhne za účasti arcivévody Pavla Jiřího Habsbursko-Lotrinského a knížete Alexandra Galitzia.

Arcivévoda Pavel Jiří, který v současnosti žije v Budapešti, je druhorozený syn JCKV Otty a celkově třetí v pořadí nejen na český trůn.

Z kategorie Monarchie

Zaslal/a Promonarchii.cz on Květen 9, 2014