Mariánské léto: Čas nejvhodnější ke sběru bylin a k výrobě tinktur!

Katolický obřad žehnání bylin v originálním znění.

Katolický obřad žehnání bylin v originálním znění.

Naši předkové pozdně letní čas u nás – na moravském studeném Horácku – nazývali Mariánským létem. To proto, že probíhá od svátku Nanebevzetí Panny Marie (15. srpna) přes další veliký mariánský svátek Narození Panny Marie (8. září) a trvá až do svátku Panny Marie Vítězné (7. října).

A je od nepaměti známo, že v této době všechny plody, kořeny i byliny mají tu NEJVĚTŠÍ SÍLU! Mnohé z nich nasbírané (či do tinktur a homeopatik připravené!) během tohoto Mariánského léta mají pak celý rok velikou léčivou moc.

Proto se ještě kdysi oficiálně v katolické církvi světily hned na svátek Nanebevzetí Panny Marie léčivé byliny i jiné léčebné prostředky. Přičemž tento obřad žehnání bylin lze užívat až do říjnového svátku Panny Marie Vítězné.

Tento zajímavý a dnes již v římské církvi zapomenutý obřad mám díky Bohu zachován (můj následující překlad do češtiny je neoficiální, obřad se používal vždy jen v latinské formě, viz obrázek):

 

V. Naše pomoc ve Jménu Páně
R. Který stvořil Nebe i zemi
V. Pán s vámi
R. I s duchem tvým.

 

V. Pán dá své požehnání
R. A naše zem vydá plody
V. Hory svlažuješ ze svých Výšin
R. Zem se nasytí z tvých dešťů
V. Trávu dáváš zvěři
R. A rostliny k užitku člověka
V. Necháváš klíčit obilí ze zěmě
R. A víno k obveselení srdce člověka
V. Olej pro lesk našich tváří
R. A chléb k posilnění srdce
V. Slovo Páně má uzdravující moc
R. A zachraňuje před vším zánikem
V. Pane, vyslyš modlitbu mou
R. A volání mé k Tobě přijď
V. Pán s vámi
R. I s duchem tvým

V. Modleme se:

Všemohoucí věčný Bože. Ty jsi skrze Slovo stvořil z ničeho nebe, zemi, moře a vše viditelné i neviditelné – a zkrášlil jsi zemi rostlinami a stromy k užitku člověka i zvířat. Ty, který jsi ve své nevýslovné dobrotě určil každému rostlinnému druhu přinášet ovoce nejen k pokrmu živých stvoření, ale i k uzdravení jejich nemocných duší a těl.

Související články na X-P.cz:  O léčitelství, homeopatii a alternativní medicíně z křesťanského pohledu

Srdcem i slovem Tě prosíme, abys ve své dobrotě pože hnal všechny rozličné byliny a tím k jejich přirozené moci přidal i Blahodať svého požehnání.

Nechť zaženou a vyléčí všechny nemoci a bolesti jak od lidí, tak od zvířat, kteří je budou užívat ve Tvém Jménu.

Skrze Krista našeho Pána, jenž s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

R. Amen

Leo P. Švančara, psáno o 15. neděli po Sv. Duchu, 5. září A.D. 2021

V kategorii Bohoslužby, Homeopatie / léčba, Zajímavosti

Příspěvek zaslal: leo dne 5.9.2021 / článek si přečetlo 743 návštěvníků X-P.cz

Štítky: , , ,

Web rediguje: Leo P. Švančara

Další příspěvky