Přehled zastoupení jednotlivých astrologických konstelací v české, moravské a slovenské populaci

Velký lékař a alchymista Paracelsus (1493-1541) zjistil tisíci a tisíci pokusy, že je třeba potřebný lék najít kdekoli jednoduše po ruce. Následně jej upravit myšlenkou a modlitbou tak, aby byl vhodný k podání pacientovi. Čímž se organismus nemocného nastartuje k tomu, že si zacelí rány a vyléčí nemoc sám...

Velký lékař a alchymista Paracelsus (1493-1541) zjistil tisíci a tisíci pokusy, že je třeba potřebný lék najít kdekoli jednoduše po ruce. Následně jej upravit myšlenkou a modlitbou tak, aby byl vhodný k podání pacientovi. Čímž se organismus nemocného nastartuje k tomu, že si zacelí rány a vyléčí nemoc sám…

je založena na opakování jevů na obloze. Zásadně a jedinečně – je to statistika, která vychází z již zjištěných zkušeností s jistými konstelacemi, které se ovšem musí pravidelně čas od času opakovat. A tak známe zhruba devadesát těch základních konstelací, tedy opakujících se vztahů mezi planetami na obloze.

Některé se přitom opakují každou chvíli, jiné ale někdy i po dvaceti a více letech.

Samozřejmě, že z diagnostického a léčitelského pohledu jsou cennější ty vzácnější konstelace, které se neopakují až tak často, pokud se právě u jejich nositelů vyskytuje čirou náhodou více některá zdravotní potíž či diagnosa.

A tak k dnešnímu dni, protože už jsem získal dostatečný počet dat narození lidí, kteří měli po vakcinaci vůči čínské chřipce potíže (zaznamenal jsem si do své databáze jen ty, u kterých se potíže vyskytly až nejméně 4 týdny po aplikaci druhé dávky, abych odfiltroval běžné přechodné a okamžité reakce na vpíchnutí jakékoli vakciny), mohu veřejně již dát informaci, že patrně nejvíce komplikací po této vakcinaci se vyskytuje u lidí, kteří měli v den svého narození na obloze sextil mezi Neptunem a Plutem.

Právě proto, že to není častá konstelace, spíše velmi málo zastoupená v horoskopech lidí, leč u těžších komplikací po vakcině k dnešnímu dni je zastoupena naprosto většinově!

Jen pro zajímavost:

Sextil Neptun Pluto byl na obloze od roku 1930 až dodnes jen v letech 1950 až 1957 (tehdy celkem sedmnáctkrát).

Poté byla 19 let přestávka a znovu se tento sextil začal objevovat na obloze v letech 1976 až 1986 (tehdy se opakoval celkem jedenáctkrát).

Trvá tedy vždy s přestávkami cca sedm, deset let a opakuje se zjevně zhruba každých dvacet roků. Znovu se mimochodem objeví od roku 2026.

Čili je to „generační konstelace“.

V mé databázi čítající přes 1600 zdravotních horoskopů, které jsem kdy komu počítal, se tento sextil objevuje jenom 61 krát. Čili ho mají z mých klientů pouhá cca 4%. (Stav k 25. květnu 2021!)

To je značně výjimečná konstelace – ty normální, běžné konstelace, mívá tak od deseti do dvaceti osmi procent lidí (tou vůbec nejčastější je Slunce konjunkce Merkur, viz níže moji tabulku, kterou má skoro třetina všech žijících lidí).

Takže co z toho vyvodit?

V tuto chvíli asi hlavně to, že lidé, narození v letech 1950-1957 a pak mezi roky 1976-1986 by měli být velmi na pozoru, pokud si chtějí nechat tuto vakcinu aplikovat.

A nejlépe si před tímto rozhodnutím nechat udělat od někoho raději všechna postavení svých planet (těch ohrožujících konstelací je totiž více, než jen tato jedna!).

A za druhé se podařilo díky těmto astrologickým zjištěním nalézt homeopatika, přesně dle Paracelsovy teorie signatur, která funguje i v tomto případě až se tají dech.

Tedy homeopatika, která očkovaným lidem mohou pomoci natolik, že se u nich negativní reakce buď vůbec neobjeví, případně, pokud jsou podána až po výskytu povakcinačních potíží, tyto překvapivě rychle ustupují a nové se již neobjeví. To je stav k závěru května roku 2021…

Související články na X-P.cz:  Síla modlitby a znamení kříže je dokázána i vědecky

A na závěr by možná mnohé mohlo zajímat, jak často jsou zastoupeny jednotlivé astrologické konstelace mezi běžnou populací v našich zemích:

Tento můj veřejný výčet byl dne 26. května 2021 učiněn mými astrologicko-diagnostickými programy z 1634 mnou spočítaných horoskopů (k 25. květnu 2021) se zdravotním zaměřením, tedy kompletních astrologických rozborů mých stálých klientů. Jde ve všech případech o pacienty s ověřenými diagnosami.

(Mimochodem, jen tak pro zajímavost: Z toho skvělých tzv. Velkých trigonů má 214 lidí……a špatných T-kvadratur má celkem lidí 511.)

Nejčastějších 30 konstelací:

1) Slunce+Merkur
V mé databázi ji má 458 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 28 procenty
)

2) Merkur-Mars
V mé databázi ji má 400 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 24 procenty
)

3) Venuše-Mars
V mé databázi ji má 392 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 24 procenty
)

4) Mars-Jupiter
V mé databázi ji má 391 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 24 procenty
)

5) Slunce-Luna
V mé databázi ji má 372 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 23 procenty
)

6) Slunce-Mars
V mé databázi ji má 372 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 23 procenty
)

7) Slunce-Venuše
V mé databázi ji má 363 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 22 procenty
)

8) Luna-Mars
V mé databázi ji má 363 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 22 procenty
)

9) Mars-Saturn
V mé databázi ji má 358 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 22 procenty
)

10) Luna-Saturn
V mé databázi ji má 348 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 21 procenty
)

11) Slunce-Saturn
V mé databázi ji má 339 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 21 procenty
)

12) Merkur-Saturn
V mé databázi ji má 334 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 20 procenty
)

13) Slunce+Luna
V mé databázi ji má 325 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 20 procenty
)

14) Mars-Neptun
V mé databázi ji má 314 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 19 procenty
)

15) Venuše-Saturn
V mé databázi ji má 311 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 19 procenty
)

16) Jupiter-Saturn
V mé databázi ji má 309 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 19 procenty
)

17) Saturn-Neptun
V mé databázi ji má 307 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 19 procenty
)

18) Luna-Merkur
V mé databázi ji má 305 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 19 procenty
)

19) Venuše-Jupiter
V mé databázi ji má 300 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 18 procenty
)

20) Saturn-Uran
V mé databázi ji má 292 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 18 procenty
)

21) Merkur-Jupiter
V mé databázi ji má 291 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 18 procenty
)

22) Luna-Venuše
V mé databázi ji má 285 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 17 procenty
)

23) Mars-Uran
V mé databázi ji má 283 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 17 procenty
)

24) Merkur+Venuše
V mé databázi ji má 276 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 17 procenty
)

25) Slunce-Jupiter
V mé databázi ji má 271 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 17 procenty
)

26) Luna+Venuše
V mé databázi ji má 267 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 16 procenty
)

27) Luna-Jupiter
V mé databázi ji má 265 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 16 procenty
)

28) Luna+Merkur
V mé databázi ji má 261 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 16 procenty
)

29) Merkur+Jupiter
V mé databázi ji má 254 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 16 procenty
)

30) Luna+Jupiter
V mé databázi ji má 254 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 16 procenty
)

…dalších 30 konstelací:

31) Jupiter-Neptun
V mé databázi ji má 243 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 15 procenty
)

32) Uran-Neptun
V mé databázi ji má 242 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 15 procenty
)

33) Slunce+Venuše
V mé databázi ji má 236 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 14 procenty
)

34) Slunce+Jupiter
V mé databázi ji má 236 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 14 procenty
)

35) Slunce-Uran
V mé databázi ji má 232 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 14 procenty
)

36) Slunce-Neptun
V mé databázi ji má 229 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 14 procenty
)

37) Venuše+Jupiter
V mé databázi ji má 225 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 14 procenty
)

38) Merkur-Uran
V mé databázi ji má 218 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 13 procenty
)

39) Merkur+Neptun
V mé databázi ji má 217 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 13 procenty
)

40) Luna-Uran
V mé databázi ji má 210 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 13 procenty
)

41) Luna-Neptun
V mé databázi ji má 208 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 13 procenty
)

42) Merkur-Neptun
V mé databázi ji má 206 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 13 procenty
)

43) Merkur+Uran
V mé databázi ji má 204 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 12 procenty
)

44) Jupiter+Uran
V mé databázi ji má 199 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 12 procenty
)

45) Slunce+Neptun
V mé databázi ji má 199 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 12 procenty
)

46) Venuše-Neptun
V mé databázi ji má 197 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 12 procenty
)

47) Luna+Uran
V mé databázi ji má 195 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 12 procenty
)

48) Slunce+Uran
V mé databázi ji má 194 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 12 procenty
)

49) Venuše-Uran
V mé databázi ji má 193 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 12 procenty
)

50) Venuše+Neptun
V mé databázi ji má 191 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 12 procenty
)

51) Luna+Neptun
V mé databázi ji má 191 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 12 procenty
)

52) Jupiter+Neptun
V mé databázi ji má 189 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 12 procenty
)

53) Venuše+Uran
V mé databázi ji má 186 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 11 procenty
)

54) Jupiter-Uran
V mé databázi ji má 182 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 11 procenty
)

55) Mars-Pluto
V mé databázi ji má 164 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 10 procenty
)

56) Luna+Mars
V mé databázi ji má 159 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 10 procenty
)

57) Jupiter+Saturn
V mé databázi ji má 158 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 10 procenty
)

58) Slunce-Pluto
V mé databázi ji má 158 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 10 procenty
)

59) Venuše-Pluto
V mé databázi ji má 157 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 10 procenty
)

60) Uran+Neptun
V mé databázi ji má 157 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 10 procenty
)

…dalších 30 konstelací:

61) Venuše+Saturn
V mé databázi ji má 154 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 9 procenty
)

62) Saturn+Neptun
V mé databázi ji má 152 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 9 procenty
)

63) Saturn-Pluto
V mé databázi ji má 149 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 9 procenty
)

64) Luna-Pluto
V mé databázi ji má 147 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 9 procenty
)

65) Jupiter-Pluto
V mé databázi ji má 144 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 9 procenty
)

66) Slunce+Saturn
V mé databázi ji má 141 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 9 procenty
)

67) Luna+Saturn
V mé databázi ji má 140 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 9 procenty
)

68) Saturn+Uran
V mé databázi ji má 139 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 9 procenty
)

69) Uran+Pluto
V mé databázi ji má 137 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 8 procenty
)

70) Merkur-Pluto
V mé databázi ji má 131 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 8 procenty
)

71) Mars+Jupiter
V mé databázi ji má 129 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 8 procenty
)

72) Merkur+Saturn
V mé databázi ji má 129 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 8 procenty
)

73) Venuše+Mars
V mé databázi ji má 124 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 8 procenty
)

74) Slunce+Pluto
V mé databázi ji má 116 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 7 procenty
)

75) Mars+Uran
V mé databázi ji má 113 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 7 procenty
)

76) Mars+Saturn
V mé databázi ji má 112 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 7 procenty
)

77) Jupiter+Pluto
V mé databázi ji má 110 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 7 procenty
)

78) Luna+Pluto
V mé databázi ji má 108 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 7 procenty
)

79) Merkur+Pluto
V mé databázi ji má 108 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 7 procenty
)

80) Mars+Neptun
V mé databázi ji má 105 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 6 procenty
)

81) Uran-Pluto
V mé databázi ji má 104 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 6 procenty
)

82) Venuše+Pluto
V mé databázi ji má 102 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 6 procenty
)

83) Slunce+Mars
V mé databázi ji má 87 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 5 procenty
)

84) Merkur-Venuše
V mé databázi ji má 85 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 5 procenty
)

85) Merkur+Mars
V mé databázi ji má 85 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 5 procenty
)

86) Mars+Pluto
V mé databázi ji má 79 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 5 procenty
)

87) Saturn+Pluto
V mé databázi ji má 72 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 4 procenty
)

88) Neptun+Pluto
V mé databázi ji má 61 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 4 procenty
)

89) Neptun-Pluto
V mé databázi ji má 12 lidí
(v populaci je tedy zastoupena 1 procenty
)

Celkem se vyskytuje v databázi 89 konstelací, z toho 44 záporných a 45 kladných!

Související články na X-P.cz:  Humanismus versus skutečný život

Leo P. Švančara, psáno ve středu oktávu Svatodušního 2021.

V kategorii Články, Homeopatie / léčba, Zajímavosti

Příspěvek zaslal: leo dne 26.5.2021 / článek si přečetlo 921 návštěvníků X-P.cz

Štítky: , ,

Web rediguje: Leo P. Švančara

Další příspěvky