Bílá sobota? I naše narozeniny!

Ikona: Kristus na Bílou sobotu vyvádí zesnulé z hrobů

Ikona: Kristus na Bílou sobotu vyvádí zesnulé z hrobů

Na kříži umírá Slovo – a nastává Ticho. Nic nedokáže lépe vystihnout noc Velkého pátku i den Bílé soboty.

Jenže Kristus, jedna ze tří osob Boží Trojice – Bůh Syn neboli Bůh Slovo – všemu tvorstvu vydává svědectví neustále. A to i když mlčí!

O čem tedy Bůh Slovo vydává svědectví v mlčení Bílé soboty?

Kristus podle mnoha zpráv Nového zákona po své lidské smrti na kříži právě v tichu Bílé soboty sestupuje do pekel, aby tam rozvázal pouta všem zesnulým od počátku světa. A aby je vyvedl z jejich temných hrobů do jasu věčné Blaženosti.

A protože čas je jen pouhá relativita našeho zdejšího světa (co bylo včera, je  ve skutečnosti zároveň také dnes a zároveň i zítra!), Kristus na Bílou sobotu rozvazuje pouta nejen těm, kteří již zesnuli dávno a dávno. Rozvazuje dnes pouta i všem nám, které to teprve čeká!

Dá se tak říci, že dnes my všichni slavíme své narozeniny našeho věčného Života!

Svatý Jan Zlatoústý nás totiž ujišťuje, že Bůh se nikdy nehněvá. To jen my se stavíme k Bohu nepřátelsky, odmítáme Jej. Což ale Kristův sobotní sestup až do nejhlubších pekel rázem mění.

Každý kdo žil, kdo žije a kdo ještě teprve žít svůj život bude, právě dnes dostává v temnotě zajetí zla šanci. Šanci podané ruky Kristovy. Stačí se jí jen bez rozmýšlení a s plnou důvěrou chytit!

„Jeho učedníci mu řekli: Kdy nastane mrtvých a kdy přijde nový svět? On jim odpověděl: To, co čekáte, již přišlo! Jenže vy to zatím nechápete!“
(apokryfní evangelijní text apoštola Tomáše, 1. století po Kristu)

Požehnané ticho Bílé soboty přeji všem.

Související články na X-P.cz:  Vzkříšení? Započal náš průchod do Světa a do Života!

Leo P. Švančara, psáno na Bílou sobotu A.D. 2022

V kategorii Články, Poznámka ke dni, Velikonoce

Příspěvek zaslal: leo dne 16.4.2022 / článek si přečetlo 679 návštěvníků X-P.cz

Štítky: , , ,

Web rediguje: Leo P. Švančara

Další příspěvky

Předchozí: