Boj se Zlem? Ano, ale jeho zbraněmi nelze. Proto nemůže fungovat demokracie!

(Pokoušení Krista, Lucas van Leyden, 1518)

(Pokoušení Krista ďáblem, Lucas van Leyden, 1518)

Zlo se vždy stupňuje:
1) Nejdříve se tváří jako dobro pro všechny…
2) …pak už jako dobro jen pro někoho (třídu, národ, dělníky, učitele, lékaře či rolníky nebo horníky)
3) …a poté už se jako dobro ono Zlo netváří vůbec. Už neskrývá, že je navždy daným nutným Zlem, jen pronásleduje jakékoli pochybnosti o této jím dané nutnosti!

Odstranit lze takto postupující Zlo ale jen v prvních dvou fázích.

Marně jsme po čtvrt století mnozí bojovali, co nám síly stačily, s tímto postupujícím Zlem, které jsme viděli naprosto jasně. Kdy socialisté všeho druhu a zabarvení za podpory většiny veřejnosti v naší zemi utahovali denně šrouby našich svobod a svazovali mnohé z nás dalšími a dalšími okovy šikany a regulací. Dokud to ovšem vládci činili pouze lidem, kteří jsou svobodnějšího ducha než většina populace, tak si toho skoro nikdo z ostatních nevšímal.

Jenže nyní už vládci začali zotročovat všechny. Tedy i ty dosud netečné. A v tuto chvíli už přitvrzují den za dnem, jako když se hrne s hukotem lavina z hory.

Takže někteří nyní pojednou začínají pojednou vidět, co doposud vůbec neviděli. Jenže stále jich není asi dost na změnu.

Dokazuje to vývoj onoho „covidismu“, kdy se z původně zdravotního – a nijak velkého – problému během měsíců stala fanatická víra. Víra až mrazivě podobná starým známým nacionálním či komunistickým pseudovírám. I s jejich běsněním!

Proto už dávno soudím pevně, že demokracie našeho typu je zatím tím nejďábelštějším vynálezem Zlého v historii lidstva!

Pokud se Zlem lze ještě účinně bojovat jen právě v těch prvních dvou zmíněných fázích, pak právě v těchto dvou fázích to Zlo vidí jen menšina lidí. Jenže, jak známo, právě demokracie funguje vždy na principu prosazení vůle většiny a tudíž nelze nástupu ďáblem stupňovaného zla v těch prvních fázích nijak zabránit. Tedy alespoň nikdy ne demokraticky.

Související články na X-P.cz:  Čeho se nejvíce bojíš, to tě také zcela jistě potká. Ale také naopak!

Až se v tom Zlu ale ocitnou všichni – a hlavně už natrvalo – pak to sice časem jistá velká část lidí možná vidět bude, leč už to nebude nikomu nic platné.

Navíc člověk je od podstaty tvorem, který si při postupném utahování šroubů nakonec přivykne i do té chvíle nepředstavitelnému otroctví. Takže ani pak ve skutečnosti ta rozhodující a nadpoloviční většina nemyslících, nemorálních a pohodlných lidí nemusí být vnitřně svým svědomím nucena cokoli měnit.

Viděli jsme to koneckonců všichni během listopadových dnů roku :

Jak laxní byla většina tuzemského obyvatelstva, to si přece přece pamatujeme mnozí ještě velmi živě. Demonstrovaly statisíce lidí, ano, ale těch zbývajících 14 milionů mlčelo a čekalo, jak to dopadne!

Kdyby ten tehdejší režim nebyl tlakem zvenčí nucen se sám transformovat a nezařídili to přímo jeho dosavadní hybatelé, nikdy by tak k žádné změně tehdejší diktatury dojít nemohlo. České a moravské obyvatelstvo ve většině totiž žádnou zásadní změnu nechtělo a nechce ji, jak vidíme, dodnes.

A protože, jak víme z Bible, ďábel je knížetem tohoto světa a tento svět je až do dne Posledního soudu dočasně ponechán v jeho režii, nelze s ďáblem bojovat prostředky tohoto jeho světa. Pokud nemáme v srdci Boha, v ruce kříž a na rtech modlitbu, marné je nám jakékoli demonstrování, protestování, chození na schůze či k volbám. Marné je naše varování ostatních, kteří tomuto světu (tedy vědcům, lékařům, expertům, politikům i médiím) uvěřili a žijí nyní v přesvědčení, že to s nimi svět – čili ve skutečnosti ďábel – myslí dobře.

Tudíž neuškodí si připojit k našim denním modlitbám i den co den základní pravoslavný i katolický , před nímž všichni démoni prchají v hrůze:


Ať povstane Bůh a rozptýleni budou nepřátelé Jeho;

ať utečou před tváří Jeho ti, kdož Jej nenávidí.
Jako pomíjí dým, tak ať pominou; jako rozplývá se vosk od ohně,
tak ať zhynou běsové před tváří těch, kteří Boha milují,
žehnají se Kříže znamením a radostně praví:
Buď pozdraven, nejctěnější a životodárný Kříži Páně,
jenž vyháníš běsy silou na tobě rozpjatého Pána našeho, Ježíše Krista,
který do pekla sestoupil, moc ďáblovu přemohl
a daroval nám tebe, uctívaný Kříž svůj,
k vyhánění všech škodících nám nepřátel.
Ó přečestný a životodárný Kříži Páně, pomáhej mi se svatou Paní, Bohorodičkou Pannou
a se všemi svatými.
Amen.

Ohraď nás, Pane, hradbou skrze moc drahocenného a oživujícího Kříže svého a ochraňuj nás od všelikého zla!

Související články na X-P.cz:  Povolební zamyšlení - aneb jaká forma státu je pro nás tou nejlepší?

Leo P. Švančara, psáno na Tučný čtvrtek, 18. února A. D. 2021
(www.svancara.eu)

Související články:
Jaká forma státu je ta nejlepší?
• Čeho se nejvíce bojíš, to tě také zcela jistě potká. Ale také naopak!

V kategorii Články, Politika, Poznámka ke dni

Příspěvek zaslal: leo dne 18.2.2021 / článek si přečetlo 1 020 návštěvníků X-P.cz

Štítky: , ,

Web rediguje: Leo P. Švančara

Další příspěvky