Staří alchymisté věděli, že na začátku i konce Díla je… …rtuť!

Rtuť (alch. Mercurius) je dle vědomostí alchymistů prima materia, která stojí mimo jiných vždy jak za nemocí, tak i za jejím vyléčením.

Rtuť je současně kov – a současně kapalina.

Je svojí energetickou povahou současně studená – a současně ohnivá.

Je z lékařského hlediska současně jedem – ale současně i lékem!

Rtuť v alchymii proto symbolisuje ostré protiklady, které v sobě ovšem sama zároveň sjednocuje. Toto tajemství sjednocení ovšem nespočívá v nějakém prostém nebo jen „hmotném“ spojení protikladů, ale, jak upozorňuje ve svém díle Mysterium Coniunctionis (1956), v jejich „dynamické souhře“!

Této souhry lze dosáhnout, jak Jung vysvětluje, jedině tím, že necháme současně věci volně probíhat, ale současně srdcem na tento proces odpovídáme niterně vlastní ztvárňující aktivitou. Toto bychom mohli spolu s jasnozřivým Jungovým géniem charakterisovat jako „konání nekonáním“. Jinými slovy, často k cíli dojdeme nikoli hektickým úsilím věci a jevy změnit, ale naopak nechat je volně odehrávat a teprve poté výsledky tohoto dění začít vlastním nitrem formovat podle svých vlastních živých představ.

Tuto možná zdánlivě složitou konstrukci shrnují daleko jednodušeji již první velcí otcové křesťanství v prvních stoletích (sv. Jan Zlatoústý, sv. Řehoř a další):

Pád člověka v Ráji nastal vydělením rozumu ze srdce. V tu chvíli se rozum a srdce dostaly do protikladu. Přičemž cílem života nás, křesťanů, je opět rozum do srdce vrátit. A to nikoli tak, že rozum v srdci rozpustíme, ale naopak, že jej volně necháme žít v srdci – a s ním v jednotě!

Mnozí se dnes trápíme nad současným vývojem celé společnosti, která směřuje do asi velmi tvrdé diktatury hygieniků a vědců ve službách amorálních mocichtivých politiků. Mnozí si klademe otázku, jak dlouho vydržíme odolávat nátlaku k věcem, které zásadně odmítáme, když ten nátlak zřejmě velmi brzy může být pro nás i existenčně likvidační? A mnozí si oprávněně pokládáme další otázku: Co dělat s onou podivnou „vakcinací“, tak vehementně během několika měsíců vnucenou již většině našeho obyvatelstva? A co si počít s jejími případnými následky, o nichž sice tušíme stále více, ale bezpečně o jejich rozsahu nevíme zhola nic?

Související články na X-P.cz:  Mariánské léto: Čas nejvhodnější ke sběru bylin a k výrobě tinktur!

Zde se odpověď nabízí právě v popsaném alchymistickém principu:

Na začátku i na konci Díla je totéž: Hmotná i energetická rtuť! Její nyní zde vysvětlené „mysterium coniunctionis“, tedy ono tajemství sjednocení, nám může v praktické rovině ukázat cestu z následků současného marasmu jak v rovině duševní, tak v rovině fyzické. Třetí naši rovinu, rovinu duchovní, však musíme řešit současně s prvními dvěma rovinami, ale to již nikoli jen rtutí, ale plným se odevzdáním do vůle Boží („Buď vůle Tvá“). Tedy nechat vše volně odehrávat při vědomí, že to bude tak nakonec jen a jen k našemu prospěchu!

• Pro napravení prvních dvou rovin – duševní i fyzické – jsem připravil po dlouhém bádání v reakci na současné dění pečlivě sestavenou hagiopatickou směs rtutí, nesoucí jak informaci rtuti chemické, tak i rtuti energetické.

Tato směs je pokusem o sjednocení všech možností této prima materia a to zejména pro ty, kteří trpí následky současných masivních vakcinací! (Ať již sami třeba aktivně tuto proceduru podstoupili, a nebo mají nevysvětlitelné potíže v důsledku kontaktů s těmi, kdo se této věci podrobili.)

Tato hagiopatická směs je dostupná již od nynějška zde: Hagiopatická terapie rtutí 2021.

Leo P. Švančara, psáno v předvečer Narození Panny Marie, 8. září A.D. 2021

V kategorii Články, Homeopatie / léčba, Zajímavosti

Příspěvek zaslal: leo dne 7.9.2021 / článek si přečetlo 1 174 návštěvníků X-P.cz

Štítky: , , , ,

Web rediguje: Leo P. Švančara

Další příspěvky