Jsou politici upsáni Zlému? Ano, ale skoro všichni už dávno předtím, než do politiky vstoupili!

Politiku ovládají dvě mocné vášně: Touha po mamonu – a touha po moci nad druhými lidmi.

Na těchto dvou smrtelných hříších je veškerá postavena a v nich zakořeněna. Za dobu existence lidstva – od chvíle našeho vyhnání z Ráje (na základě naší vlastní svobodné !) – to v případě vlády nad obcemi, státy, říšemi, platí prakticky vždy.

Proto v politice mohou výrazněji uspět – a dostat se tedy až do míst, kde dostanou moc nad druhými – zásadně jen lidé z celé své duše ovládaní těmito dvěma vášněmi. Nebývá to ale tak, že by se tyto vášně nějak samy od sebe projevily až tehdy, když se dotyčný dostane k vytoužené moci. Tedy, že by původního anděla až teprve moc proměnila v sluhu pekel.

Kdepak!

Těmito temnými vášněmi jsou totiž jistí lidé hnáni jako motorem již dlouhé, dlouhé roky před tím, než do politiky vůbec vstoupili. A jen proto pak právě  tito lidé stoupají na žebříku funkcí vytrvale nahoru, zatímco idealisté a nadšenci okolo nich, kteří jim naivně schodiště k moci staví, nikoli.

Je-li tomu tedy tak, což jsme si, žel, právě dokázali, pak nám z toho vyplývá logický závěr.

Prakticky každý člověk, který se kdy kde dostal, dostává (nebo v budoucnu dostane) k moci, je dávno před tím pečlivě „vybrán“ silami temnot. Drtivá většina vládnoucích politiků tak měla dávno před vstupem na politickou scénu už předem aktivně a vědomě podepsánu svoji smlouvu s ďáblem!

Pro nás, křesťany, by toto měl být neoddiskutovatelný fakt. Sám Bůh nám totiž dal fungující a jednoduchý návod, jak rozeznat velmi přesně to, co je od Něho – a to, co je od satana. Pokud podle tohoto návodu postupujeme, nemůžeme, žel, dojít k jinému závěru:

Související články na X-P.cz:  Jsme v ohrožení demokratických základů systému: Parlament tedy jednat musí!

„Copak se sklízejí z trní hrozny nebo z bodláků fíky? Takže každý dobrý strom nese dobré ovoce, ale špatný strom nese ovoce špatné.
Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce – a stejně tak také špatný strom nemůže nést ovoce dobré…
…poznáte je tedy VŽDY jedině po jejich ovoci!“, říká nám sám Ježíš Kristus. (Matouš 7,16-20)

Mějme tedy na paměti, že prakticky každý politik držící v rukou moc je upsán ďáblu. Bez ohledu na to, že se chvílemi může lživě tvářit jako anděl světla. Což je ostatně jedna ze základních vlastností Zla. Jenže satanova přetvářka je odhalena pohledem na dílo jeho spojenců, tedy na jejich „ovoce“.

„Mějte se na pozoru před nepravými proroky: přicházejí k vám převlečeni za ovce, ale uvnitř jsou to draví vlci“. (Matouš 7,15)

Leo P. Švančara, psáno v pátek po druhé neděli postní, 5. března A.D. 2021 (obrázky: Herluf Bidstrup 1912-1988)

V kategorii Články, Politika

Příspěvek zaslal: leo dne 5.3.2021 / článek si přečetlo 986 návštěvníků X-P.cz

Štítky: , ,

Web rediguje: Leo P. Švančara

Další příspěvky