Papež Bergoglio od 16. července 2021 zakázal sloužit katolickou mši svatou!

Mše svatá římského ritu v Třebíči na Jejkově (2013)

Mše svatá římského ritu v Třebíči na Jejkově (2013)

Sloužit katolickou mši svatou, která se v římské církvi slouží nepřetržitě déle jak 1500 let, je od nynějška zakázáno. František zveřejnil v pátek v Římě své motu proprio „Traditionis custodes“, v němž odvolal všechna nařízení předchozích papežů, počínaje Piem IV. (1499-1565) a konče Benediktem XVI. (*1927) o sloužení římské formy katolické mše svaté. (Podrobnosti viz zde…)

Tuto formu tradiční katolické mše, na které během 1500 let až do roku 1969 „vyrostly“ všechny generace římských katolíků, již nebude smět žádný sloužit bez předchozího speciálního a zcela výjimečného povolení svého biskupa.

„Na dodržování těchto nových ustanovení budou dohlížet Kongregace pro bohoslužbu a Kongregace pro řeholníky“, praví se v papežově motu proprio. V něm dále současný papež dodává, že jakkoli zpochybňovat novou umělou formu římské mše, vymyšlenou a danou do užívání v roce 1969 Pavlem VI., by prý znamenalo „pochybovat o samotném Duchu svatém, který vede , uvádí papež doslova.

Tradiční requiem v římském ritu...

Tradiční requiem v římském ritu…

„Právě proto, abych bránil jednotu Kristova těla, jsem nucen odvolat povolení, která udělili moji předchůdci“, zdůvodnil František své nařízení, které vstupuje v platnost okamžitě.

Je toto bezprecedentní papežovo nařízení platné? A mají jej kněží i katolíci uposlechnout?

Již kardinál Juan de Torquemada (1388-1468) vyjádřil jasně postoj katolické církve k možnostem papežů případně zakazovat – či jakkoli svévolně měnit – tradiční a po staletí užívané katolické :

„Pokud papež nedodržuje ‚universální rituál církevního kultu‘ a ‚oddělí se z kázně universální církve‘ – a je tak ‚náchylný upadnout do rozkolu‘ – nelze jej poslouchat ani tolerovat“, prohlásil před více jak šesti sty roky kardinál Torquemada…

Leo P. Švančara, psáno 17. července A.D. 2021

S tímto tématem související články zde, na X-P.cz:

Související články na X-P.cz:  Církev Janova I.

V kategorii Církev, Liturgie, Poznámka ke dni, Tridentská mše sv.

Příspěvek zaslal: leo dne 17.7.2021 / článek si přečetlo 1 255 návštěvníků X-P.cz

Štítky: , , , ,

Web rediguje: Leo P. Švančara

Další příspěvky