Ke vstupu do adventu…

rorateAdvent?
Jásavé barvy zlatých a červených mašlí v obchodech, koledy (době mimořádně nepatřičné), koncerty, svítící stromy?

Nikoli. Pokračování…

Z kategorie Glosy, Poznámka ke dni

Zaslal/a leo on Listopad 30, 2015

Síla modlitby a znamení kříže je dokázána i vědecky

sv_katerina

Stětí svaté Kateřiny

Dnes, 25. listopadu, je svátek svaté Kateřiny, patronky nejen šťastné smrti, ale i pomocnice proti migrénám, nemocem jazyka, hrtanu a horních cest dýchacích obecně. Patří mezi tzv. XIV. Svatých Pomocníků, kteří pomáhají proti veškerým nemocem a obtížím. Stačí jen upřímné modlitby, které jsou největším dostupným lékem na cokoli!

A k tomu si dovolím shrnout několik i vědeckých údajů:
Působením modlitby na lidský organismus se začali vědci zabývat teprve nedávno a první získané vědecké údaje překvapily dokonce i zatvrzelé atheisty… Pokračování…

Z kategorie Homeopatie / léčba, Zajímavosti

Zaslal/a leo on Listopad 25, 2015

Štítky: , ,

Pozvednout kříž a označit jím prapory na znamení, že ti, kdo pod nimi stojí, brání království života

pitha_petr

Odklon od skutečného Boha ke konstrukci jakkoli důmyslné znamená pro Evropu zánik. Všechno se nám drolí pod rukama: právní řád, školství, rodiny…

Promluva prof. Petra Piťhy na svátek sv. Anežky Přemyslovny

(13.11.2015, katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha)

Liturgické texty: 1. čt: Jl 2,12-18; Žalm 103(102), 1-4,8-9,13-14,17-18a; 2. čt: 2.Kor 5, 20-6.2; Evangelium Mt 25,31-46

Anežko svatá! Věrná sestro svaté Kláry, přicházím k tobě stále častěji, ale v tento den klepu na bránu tvého kláštera pokaždé. Stojím před tebou se zmučenou myslí, protože vidím, co se děje.

Zároveň ovšem s jistotou, že mě potěšíš, sestřičko milovaná. Kdo jiný by mi mohl poradit, když se trápím pro stav tvé země, dcero přemyslovská.

Vím, co tě trápí. I mne to trýznilo, když jsem žila mezi vámi, a vidím to stále, protože jsem mezi vámi i teď, ba právě teď. Navíc, není to nic nového. Všechno už to bylo. Pokračování…

Z kategorie Články, Politika, Zajímavosti

Zaslal/a leo on Listopad 16, 2015

Svatý Josafate, oroduj za nás, abychom dostali lepší politiky a vládce!

Svatý Josafate, oroduj za nás i za naše národy.

Svatý Josafate, oroduj za nás i za naše národy.

„Bůh s vámi, synové milí! Proč tak ukrutně nakládáte s mými domácími? Máte-li něco proti mně, já jsem zde!“

Tuto poslední větu svého pozemského života pronesl svatý Josafat Kuncevič (1580 – 1623), polocký biskup, jehož svátek podivuhodnou shodou okolností v tradičním katolickém kalendáři slavíme právě dnes.

V sobotu 14. listopadu!

Svatý Josafat tak bránil své služebníky a přátele, kteří se stali v jeho domě terčem nenávisti jeho nepřátel vůči němu, že se sám vydal v ústrety svým vrahům i když věděl, že jsou v přesile a že jej patrně zabijí. Což se nakonec také stalo.

Tento svatý biskup nám tak svým posledním činem jasně ukázal, co je povinností představeného: Za všech okolností nastavovat vlastní hruď ranám, namísto – jakkoli pragmaticky zdůvodnitelného – ukrývání se za zády těch, kdož jsou mu svěřeni. Pokračování…

Z kategorie Glosy, Poznámka ke dni

Zaslal/a leo on Listopad 14, 2015

„Heretická“ zamyšlení…

Stále častěji jsem svědkem debat i přemýšlení, svědčících o vzrůstající vznitřní rozpolcenosti u řady římských katolíků.

posledni_pomazTy naše, západní, rozpaky či rozpolcenost mají několik příčin, z nichž na první pohled může jít zejména o jakousi „krisi Říma“. A tato trvá již nikoli od II. Vaticana, jak často zjednodušujeme, ale ve skutečnosti již nějakých posledních několik stovek let. A to i přes – někdy až heroické – úsilí mnoha velkých a svatých papežů s touto krisí něco zásadního udělat.

V čem spočívá ona „krise Říma“?

Jde snad „pouze“ o krisi papežství či „jen“ o krisi organisační struktury západní části církve?

Ano i ne…

Pokračování…

Z kategorie Články, Glosy, Zajímavosti

Zaslal/a leo on Listopad 11, 2015

Svatá válka? Či přesun křesťanství z Říma západu do Říma východu?

Archanděl Michael je symbolem vítězství křesťanství nad pohanstvím, ale spíše je to symbolem vítězství božského řádu nad chaotickými silami temnot...

Archanděl Michael na křídlech ruské stíhačky. Sv. Michael je symbolem vítězství křesťanství nad pohanstvím a symbolem vítězství řádu Božího nad chaotickými silami Zla a jeho temnot…

„Kdo bojuje proti teroristům, válčí za spravedlivou a svatou kausu.“

Přesně toto vyjádření zaznělo v minulých týdnech z oficiálních míst Ruské pravoslavné církve (RPC).

Povyk, který se na západě v médiích strhl po těchto jasných slovech moskevského patriarchátu jen ukazuje dnešní obrovskou propast mezi orthodoxním chápáním křesťanství na Východě a dnešním „humanistickým“ pseudokřesťanstvím sekularisovaného Západu.

Rusové od počátku konfliktu v Sýrii dávají ústy Kremlu jasně najevo, že po celé čtyři roky boje Západu proti presidentu Asadovi jsou hlavními ohroženými této nesmyslné akce „vývozu západní demokracie“ blízkovýchodní křesťané.

„Poprvé od Kristova narození křesťanům v Saidnaye a Maara Saidnaye, Malúle a Maarunu hrozí, že budou vyhnáni z jejich země“, zaznělo z Kremlu varovně již v roce 2013. Pokračování…

Z kategorie Glosy, Politika

Zaslal/a leo on Listopad 8, 2015

Campanula slaví 30 let: Mozartovo Requiem u svatého Ignáce

Jihlavské pěvecké sdružení Campanula slaví 30. let.

Jihlavské pěvecké sdružení Campanula slaví třicet  let.

V neděli 8. listopadu v 19:00 hodin zazní v chrámu sv. Ignáce z Loyoly pod taktovkou Pavla Jiráka Requiem d moll Wolfganga Amadea Mozarta.

Toto dílo sbor provedl poprvé 11. září 2002 s Komorní filharmonií Pardubice a Jaroslavem Krčkem v rámci celosvětového projektu Rolling Requiem – šlo o společné sborové provedení v přímém televizním přenosu v rámci celosvětového uctění památky obětí teroristického útoku na USA v roce 2001. Pokračování…

Z kategorie Zajímavosti

Zaslal/a leo on Listopad 5, 2015

Promluva P. Piťhy při poutní mši 2015 v kostele Všech svatých

Znamenejme se křížem a stůjme v pevném šiku pod praporem Krále života. Amen

Znamenejme se křížem a stůjme v pevném šiku pod praporem Krále života. Amen

Milí poutníci,

radujeme se ze slavnosti Všech svatých, podle Janova vidění nespočetného množství, minulých i budoucích. Těch, které známe jménem, je poměrně málo, a těch, které z nich uctíváme, je ještě míň. Horším svědectvím pro nás je, že mnohé jménem moc dobře známe, jako např. P. Josefa Toufara, ale jejich úcta je zatím jen jiskérkou živenou několika desítkami lidí. Ale všechno má svůj čas.

Pokračování…

Z kategorie Odjinud, Politika

Zaslal/a leo on Listopad 3, 2015

Štítky: ,

Zamyšlení Dušičkové…

Hospodine, upokoj duše zesnulých služebníků svých v místě světla, v místě hojnosti, v místě pokoje, kdež pominula bolest, zármutek a lkaní.  Všeliký hřích, jehož se naši drazí zesnulí dopustili - ať slovem, ať skutkem aneb pomyšlením - odpusť jim, jako dobrotivý a lidumilný Bůh.  Neboť ty jsi vzkříšení i život!

Hospodine, upokoj duše zesnulých služebníků svých v místě světla, v místě hojnosti, v místě pokoje, kdež pominula bolest, zármutek a lkaní.
Všeliký hřích, jehož se naši drazí zesnulí dopustili – ať slovem, ať skutkem aneb pomyšlením – odpusť jim, jako dobrotivý a lidumilný Bůh.
Neboť ty jsi vzkříšení i život!

Dnes vzpomínáme na všechny zesnulé, kteří již mezi námi nejsou a kteří, jak jsme si řekli včera (viz zde tento článek), dosud nejsou v nebi v zástupu svatých…

Jenže kde tedy vlastně duše všech zemřelých, nejsou-li přímo na věčnosti u Boha, jsou?

Nu, otázka je to provokativní, nicméně zodpověditelná! Protože my prakticky všechny nám užitečné obrysy odpovědi víme – z Písma, z Tradice a ze svědectví řady svatých, kterým se již zaživa dostalo jistých vidění a zpráv o osudu duše po smrti.

Především víme s jistotou jedno:

Že mysl, povaha, žádosti či emoce člověka se smrtí nemění. Naopak, vše se ve chvíli definitivního odloučení duše od těla fixuje v jistém trvalém stavu – jinými slovy, pokud jsem milovníkem dobrého jídla, moje duše bude i bez pozemského těla emočně toužit po lahůdkách; pokud jsem milovníkem rychlých aut či lepých žen, tyto touhy zůstanou ve své podstatě nezměněny i v záhrobí.

A zde pojednou v jasném světle vidíme princip pekla i očistce!

Pokračování…

Z kategorie Články, Glosy, Poznámka ke dni

Zaslal/a leo on Listopad 2, 2015

Slavnost Všech svatých…

Všichni svatí a světice Boží, orodujte na nás!

Všichni svatí a světice Boží, orodujte na nás!

Všemohoucí, věčný Bože, jenž jsi nám dal jednou slavností zásluhy všech svých Svatých uctívati; prosíme, uděl nám na přímluvu tolika orodovníků žádoucí hojnosti svého slitování.

(Orace, tj. úvodní modlitba, dnešní slavnosti v tridentském katolickém ritu)

Slavnost Všech svatých je v církevním kalendariu úzce propojena se zítřejší památkou věrných zemřelých – a to už více, než 1500 let.

Jak praví úvodní modlitba dnešní tradiční katolické liturgie, dnes se modlíme ke všem, kteří se díky svému křesťanskému životu (či díky modlitbám živých za jejich duše, když tyto ještě prodlévaly v očistci) dostali do Nebe.

Pokračování…

Z kategorie Články, Glosy, Poznámka ke dni

Zaslal/a leo on Listopad 1, 2015

Štítky: , , ,