Slavnost Všech svatých…

Všichni svatí a světice Boží, orodujte na nás!

Všichni svatí a světice Boží, orodujte na nás!

Všemohoucí, věčný Bože, jenž jsi nám dal jednou slavností zásluhy všech svých Svatých uctívati; prosíme, uděl nám na přímluvu tolika orodovníků žádoucí hojnosti svého slitování.

(Orace, tj. úvodní modlitba, dnešní slavnosti v tridentském katolickém ritu)

Slavnost je v církevním kalendariu úzce propojena se zítřejší památkou věrných zemřelých – a to už více, než 1500 let.

Jak praví úvodní modlitba dnešní tradiční katolické , dnes se modlíme ke všem, kteří se díky svému křesťanskému životu (či díky modlitbám živých za jejich duše, když tyto ještě prodlévaly v očistci) dostali do Nebe.

Ano, aby bylo jasno: Svatý je každý, kdo již přebývá na věčnosti u podnoží Božího trůnu. A díky tomu se může za nás, živé a putující ještě po tomto slzavém údolí, neustále u Boha přimlouvat!

Čili my netušíme, kdo všechno je již svatým, kdo snad dokonce z těch, které jsme znali, tedy našich blízkých – rodičů, prarodičů či přátel – je již v Nebi? Máme sice seznam „oficiálních“ církevních světců a světic, ovšem ten není zdaleka vyčerpávající. Zahrnuje jen ty, o kterých díky jejich životu, či jejich činům, víme s velkou pravděpodobností, že se do Nebe zřejmě dostali.
Nezahrnuje však onen „zástup veliký, jehož spočítati nikdo nemohl, ze všech národů a pokolení a kmenů i jazyků, ani stojí před trůnem a před Beránkem oděni v roucha bílá“, jak jasně a s určitostí praví dnešní čtení ze Zjevení sv. Jana.

(Proto se ostatně na závěr litanie ke všem svatým modlíme ještě jednu prosbu k úplně všem, zatím těm neznámým, kteří spolu s těmi známými svatými již přebývají v blažené věčnosti: „Všichni svatí a světice Boží – orodujte za nás!“.

Ano, i my – a dej prosíme Bože – jednou můžeme být součástí tohoto „zástupu velikého“. Jedno, zda se teď zrovna domníváme, že jsme svatí málo, či objektivně, dle mínění našeho okolí, zatím nejsme skoro vůbec.

Související články na X-P.cz:  Všech svatých...

Důležité je začít chtít – a s tím se dá začít kdykoli.

A s prosbami ke všem svatým, včetně proseb k právě i svatým dosud pro svět neznámým, které jsme my osobně za jejich života znali – a kteří tím pádem právě za nás již teď orodují u Pána Ježíše na nebesích nejvíce – se nám to může s velkou jistotou nakonec podařit.

Neproděláme na tom ani na věčnosti, což je to hlavní, nicméně ale ani zde.

Protože, jak praví dnešní stupňový zpěv tridentské liturgie: „Ti, kteří hledají Pána, nemívají nedostatek v ničem dobrém“.

Požehnaný svátek Všech svatých

Leo P. Švančara, 1. listopadu A.D. 2015, o svátku Všech svatých

V kategorii Články, Glosy, Poznámka ke dni

Příspěvek zaslal: leo dne 1.11.2015 / článek si přečetlo 1 105 návštěvníků X-P.cz

Štítky: , , ,

Web rediguje: Leo P. Švančara

Další příspěvky