Orthodoxní liturgie sv. Jana Zlatoústého, plný text anafory

Pro zájemce o hluboké duchovní poklady pravoslavné (orthodoxní) liturgie přinášíme na těchto stránkách plný text podstatné části pravoslavné Svaté liturgie. Jde o analogickou obdobu našeho římského kánonu (ten viz na těchto stránkách zde).

Jedná se o svatý text, proto by jej skuteční zájemci měli také vnímat a číst vždy jen s plným usebráním a s modlitbou!

Pokračování…

Z kategorie Liturgie, Orthodoxie

Zaslal/a leo on Květen 30, 2012

Čtrnáct svatých pomocníků (+Litanie)

Čtrnáct svatých pomocníků je 14 světců, jejichž uctívání je ve většině případů společné jak v západní (latinské), tak ve východní (orthodoxní) církvi. Jde o světce a světice, jejichž vzývání je záhodno v každé nemoci, chorobě, úzkosti či strachu. Většina z těchto 14 světců a světic jsou pomocníky především v mnoha zázračných uzdraveních z těžkých i akutních chorob. Současná katholická liturgie společný svátek těchto svatých nezná, nicméně tridentský tradiční liturgický kalendář jejich společný svátek slaví 8. srpna.

Rovněž litanie k těmto světcům se dochovala pouze v nejstarších kancionálech – dnes byla již dávno vypuštěna. (Přepis této litanie jsem na tyto stránky pořídil z Cyrilomethodějského kancionálu z roku 1888 – mám k ní případně – pro přátele kněze a zpěváky – k disposici i notaci!) Pokračování…

Z kategorie Liturgie, Zajímavosti

Zaslal/a leo on Květen 29, 2012

Stránka Pro monarchii na Facebooku má 500 příznivců

Počet příznivců stránky Pro monarchii na síti Facebook pokračuje v utěšeném růstu, a právě překročil magickou hranici půl tisícovky, ani ne rok a půl od svého založení a dva měsíce po dosažení čtyř stovek fanoušků.

Pokud také používáte Facebook a mezi příznivce této stránky ještě nepatříte, doporučujeme Vám také se připojit, abyste mohli snadno jak sledovat novinky zde na portálu Pro monarchii, tak také upozornit své přátele a sdílet všechno zajímavé, na co narazíte. Občas také na Facebooku sdílíme i různé aktuality, které by nevydaly na samostatný článek na webu, proto se díky sledování facebookové stránky můžete občas dozvědět i něco navíc. Potěší nás, kdyžsvým přátelům tuto stránku doporučíte a pomůžete tak našemu webu získat více čtenářů. Ať druhá půltisícovka přibude rychleji než ta první!

Srdečně všem děkujeme za podporu!

Z kategorie Monarchie

Zaslal/a Promonarchii.cz on Květen 22, 2012

Rakovina plic: „Náhrada“ za TBC a mor?

Kvadratura mezi Merkurem a Saturnem v horoskopu básníka Jiřího Wolkera...

Kvadratura mezi Merkurem a Saturnem v horoskopu básníka Jiřího Wolkera...

Povšiml jsem si za léta homeopatické a diagnostické praxe, že existuje jedna astrologická konstelace, která mnohdy může ukazovat na rakovinu plic. Jedná se o oposici, konjunkci či kvadraturu mezi Merkurem a Saturnem, kterou má v mojí databázi většina lidí, kteří někdy v životě toto onemocnění prodělali či na něj zemřeli.

Co je ale nejzajímavější, že tato konstelace byla dříve velmi typická pro těžké – a v těch případech většinou i fatální – onemocnění, pro TBC plic. Kvadraturu mezi Merkurem a Saturnem měl tak například i básník Jiří Wolker… Pokračování…

Z kategorie Homeopatie / léčba

Zaslal/a leo on Květen 20, 2012

Modlitba za obnovu monarchie a spravedlivé vlády

Modlitba je vytvořena na základě jedné z biskupských modliteb užívaných při korunovačním obřadu podle našeho českého krále Karla I. (jako římský císař byl IV.). Má tedy i jistou církevní legitimitu. Podstatný zdroj je  zde:http://www.farnost-recice.cz/clanky/duchovni-slovo/modlitby/modlitba-za-obnovu-monarchie-a-spravedlive-vlady/

 

In nomine  + Patris et Filii et Spiritus Sancti.

Adjutorium nostrum in nomine Domini!  •  Qui fecit caelum et terram.

Všemohoucí věčný Bože, dej své požehnání našemu králi z Domu Habsbursko-Lotrinského, neb ty spravuješ všechna království věků. Pokračování…

Z kategorie Články, Liturgie, Monarchie

Zaslal/a leo on Květen 19, 2012

15. květen 2012: „Listopad“ v korupci!

Dnešní zatčení hejtmana, poslance a vysokého politika socialistů Ratha prolomilo několik mýtů, politických sebejistot a nepřekročitelných tabu. 
Po dnešku si totiž už žádný tuzemský politik nebude moci být jistý, že právě on není v tichosti a v skrytu v hledáčku policie už po mnoho měsíců. I to je myslím důvod dnešní evidentní pobledlosti, rozklepanosti a nervozně opatrných vyjadřování všech špičkových es naší politické scény k Rathově zatčení. Pokračování…

Z kategorie Články, Glosy

Zaslal/a leo on Květen 15, 2012

Princ Pavlos komentuje situaci v Řecku

PavlosPrinc Pavel (Pavlos), syn sesazeného řeckého krále Konstantina II., napsal článek pro The Periscope Post, ve kterém komentuje politickou situaci v Řecku po parlamentních volbách. Píše o hrdosti Řeků na svou slavnou historii v kontrastu s dnešním Řeckem, kdy není mnoho věcí, na které by člověk mohl být hrdý. Přestože článek byl napsán krátce po vyhlášení výsledků voleb, autor v něm dobře předvídá patovou situaci, nemožnost vytvořit funkční vládní koalici a jako následek toho předčasné volby. Aktuální situaci vidí jako přirozený následek politického stylu, který je v Řecku přítomný prakticky od vzniku současné republiky a pro který bylo charakteristické střídání dvou politických stran, které si Řeckou politiku prakticky rozdělily mezi sebe.

Poukazuje na nízkou volební účast, která je vyjádřením nedůvěry občanů etablovaným politickým stranám (což naznačuje také jejich špatný výsledek), ale zároveň kritizuje extremistické politické postoje a neochotu ke kompromisu některých nových stran, které tak znemožnily vytvoření funkční koalice. Zároveň připomíná 19 % hlasů pro menší umírněné strany, které se kvůli uzavírací klauzuli do parlamentu nedostaly.

Z kategorie Monarchie

Zaslal/a Promonarchii.cz on Květen 14, 2012

Evropa jde doleva – začněme přemýšlet o záchraně našich svobod!

Volby ve Francii a v Řecku ukázaly nad slunce jasněji jediné: Patrně v celé kontinentální Evropě definitivně nastává čas společenské převahy těch, kteří nic nedělají a jen čerpají z veřejných rozpočtů nad těmi, kteří tyto rozpočty ze svých daní a práce naplňují.
Zejména obrázky z Francie, na nichž s Hollandovými plakáty v rukou jásají muslimští imigranti, jejichž otcové i dědové již z peněz franouzských plátců daní žili, musí nahnat husí kůži každému tvůrčímu a samostatnému člověku od Calais do Košic!

<- Obrázek: Plaťme daně jen tam, kde nám za ně budou vděčni a nikoli tam, kde za každodenní olupování musíme státu lízat ruku!

Pokračování…

Z kategorie Glosy

Zaslal/a leo on Květen 10, 2012

Kdyby byly nyní volby, ČSSD a KSČ(M) by měly ústavní většinu 138 poslanců

 

Na konci dubna 2012 by se do parlamentu dostaly jen čtyři strany. Lidovcům do pětiprocentního prahu scházely mezi rozhodnutými voliči jen 2 desetiny procenta. Obraz preferencí je na konci dubna nesen především protestními hlasy a odráží patrně atmosféru kolem odborářské demonstrace.

Pokračování…

Z kategorie Aktuality

Zaslal/a leo on Květen 9, 2012

Kdyby… (???)

Historie nezná kdyby. Kdyby nebyl atentát v Sarajevu, kdyby nezačala světová válka, kdyby František Josef I. dříve odešel z rakouského trůnu, kdyby Mäszarik pomocí svých bratrů, zednářských unitářů, nezlomil na poslední chvíli, 18.10.1918, presidenta Wilsona, aby odvolal svůj tvrdý odpor k likvidaci Rakouska a naopak dal téhož dne jménem USA požehnání rozmetání monarchie…

Jedno ale víme jistě. Nevíme sice „co by, kdyby“, zato bezpečně víme, co nastalo skutečněPokračování…

Z kategorie Glosy, Monarchie

Zaslal/a leo on Květen 9, 2012

Švédský král dorazil s vědeckou delegací do Česka

Karel_XVI_GustavŠvédský král Carl Gustaf XVI. přijel do Česka s vědeckou delegací. Panovník je patronem švédské Královské technologické mise, která má za cíl rozvinout výzkumnou spolupráci mezi oběma státy. Delegaci tvoří zástupci švédského průmyslu, úřadů a univerzit.

Třicetičlenná delegace korunovaná králem Carlem Gustafem XVI. přijela do Prahy krátce po poledni. „Je aktivním členem Královské švédské akademie věd, odtud vyplývá to, že nejede formálně jako švédský král. Je sice třeba dodržovat protokolární záležitosti, ale není to státní návštěva,“ prohlásil předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš.

(…) Přestože nejde o oficiální návštěvu, zamíří švédský král i na Hrad. Zítra v půl třetí se setká s prezidentem Václavem Klausem. Technologické mise pořádá Královská švédská inženýrská akademie pravidelně – v posledních letech zavítala třeba do Číny, Španělska a Ruska. V Česku bude až do pátku.

Zdroj: ČT24.cz

Z kategorie Monarchie

Zaslal/a Promonarchii.cz on Květen 8, 2012

Blahoslavený Karel I. – poslední český král – v Novém Jičíně

Muzeum Novojičínska zve na výstavu Karel I. – poslední český král. Výstava u příležitosti 100. výročí návštěvy arcivévody bl. Karla I. a princezny Zity v Novém Jičíně bude probíhat od 18. května do 26. srpna 2012.

Vernisáž výstavy se uskuteční v Rytířském sále zámku v Novém Jičíně u příležitosti Národního zahájení Festivalu muzejních nocí 18. května 2012 v 16:00 hodin. Úvodní slovo bude mít Radek Polách, Muzeum Novojičínska, p.o., a PhDr. Milan Novák, Zámek Brandýs nad Labem. Hudební doprovod zajistí České citerové kulturní centrum CITERARIUM.

V rámci výstavy bude možné zhlédnout například historické dokumenty a fotografie, rakouské uniformy i bustu blahoslaveného Karla.

Více informací: Muzeum Novojičínska

Z kategorie Monarchie

Zaslal/a Promonarchii.cz on Květen 8, 2012

Presidentem Francie zastánce homosexuálů, euthanasie a byrokratický socialista

Evropa zas opět o další krok pokročila k světlým zítřkům! Byrokrat, levičák a socialista, nadšený propagátor euthanasie, „korektnosti“ a vyznavač homosexuálních „manželství“ Hollande, zasedne od 17. května v Elysejském paláci na dlouhá léta…
Hollande je mj. například pro legalisaci eutanázie, chce prosadit povolení sňatků mezi partnery stejného pohlaví, stejně tak hodlá prosadit možnost adopce těmito páry!

Pokračování…

Z kategorie Aktuality

Zaslal/a leo on Květen 7, 2012

Satanské verše Karla Marxe


(Velmi zajímavý článek Ryszarda Mozgola, který přeložil Adam Podborský. Vyšlo v časopisu Te Deum: 
http://www.tedeum.cz/1_2012/marx_satan_0112.htm) 

Sjednocení s Kristem může vést k vnitřnímu povznesení, dát útěchu ve smutku, klidnou důvěru a srdce vnímavé k lidské lásce, ke všemu vznešenému a velikému, a to nikoli pro ukojení ctižádosti a vlastní slávu, nýbrž toliko pro Krista. To napsal Karel Marx ve věku sedmnácti let v pojednání Die Vereinigung der Gläubigen mit Christo („Sjednocení věřících s Kristem“)[1]

Satanská vzpoura na počátku dějin měla povahu nesouhlasu se svrchovanou mocí Boha. To se projevilo nejen přímo tím, že anděl Lucifer odmítl splnit Boží příkaz, ale rovněž při pokoušení Evy v ráji a pokoušení Krista na poušti, kdy satan slibuje Synu Božímu vládu nad všemi národy světa. Pokračování…

Z kategorie Články, Politika, Zajímavosti

Zaslal/a leo on Květen 6, 2012

V Daytonu se kněží modlí exorcismus před potratnicí

V městě Dayton ve státě Ohio se skupina kněží, se souhlasem arcidiecese Cincinnati, spojila a před Women’s Med Center se kněží modlili exorcismus za očištění tohoto místa od zlých duchů. Ruth Deddens, organizátorka „40 dnů pro život“, v rozhovoru pro Dayton Daily News hovořila o „duchovní bitvě“.

Myšlenka modliteb exorcismu před potratovou klinikou není nová. V Rockfordu ve státě Illinois se skupina místních kněží pravidelně modlila exorcismus před Northern Illinois Women’s Center. Podle tamějšího pro-life vůdce Kevina Rilotta došlo postupně ke snížení počtu potratů, až konečně letos byla klinika uzavřena.
Zdroj: HPŽ ČR

Z kategorie Aktuality

Zaslal/a leo on Květen 6, 2012

Komunismus – novověký útok Zlého!

Hilaire Belloc

(z časopisu Te Deum: http://www.tedeum.cz/1_2012/komunismus_belloc_0112.htm)

Komunismus (který je pouze jedním, a pravděpodobně přechodným, projevem novověkého útoku) hlásá, že je zaměřen k jistému dobru, tedy vymýcení chudoby.

Ale už vám neřekne, v čem ono dobro spočívá; zamlčí, že v jeho plánech je také zničit další věci, které lidstvo obecně chápe jako dobré: rodinu, vlastnictví (jež je zárukou osobní svobody a důstojnosti jednotlivce), humor, milosrdenství a vše, co považujeme v životě za správné. Pokračování…

Z kategorie Odjinud, Politika, Zajímavosti

Zaslal/a leo on Květen 6, 2012

Píseň, když je jenom politická, je trapná a nesvobodná

(Jaroslav HUTKA)

„Teď je to horší než za komunistů, teď musíš zpívat a poslat všechny ty svině do prdele!“ řekl mi nedávno jakýsi mamlas.
Naštěstí na mé koncerty teď mamlasové nechodí. Je to pro ně moc malé a nepodstatné. Ani by nenaslouchali a chtěli by politiku, ale tu po svém, mamlasovském. Z takového publika jde strach. Je nebezpečné tou zbabělostí a tupostí. Nemyslí a necítí, jen konzumuje. Chce se přežírat, ale levně. Chce slyšet blbosti, nacionalismus, rasismus, politickou bezmyšlenkovitou agresivitu a pak ještě vtipy pohlavní a vylučovací. Takové publikum není dobré podporovat. Pokračování…

Z kategorie Odjinud

Zaslal/a leo on Květen 5, 2012

Ordo Misae (Mešní řád latinsky s českým překladem)

Mešní řád


S. Kněz  D. Jáhen  L. Podjáhen/Lektor  M. Ministrant/Lid  C. Chór  V. Versiculus  R. Responsum  Znamení kříže 

Bohoslužba katechumenů Pokračování…

Z kategorie Tridentská mše sv.

Zaslal/a leo on Květen 4, 2012

Klaus: EU je na tom jako komunisté v ČSSR těsně před Listopadem

President Václav Klaus v rozhovoru pro americkou televizní stanici CNN přirovnal nynější situaci v Evropě k situaci v bývalém komunistickém Československu těsně před pádem komunismu v roce 1989.

Podle něho komunistický systém v bývalém Československu rovněž nešel reformovat a bylo nutno učinit radikální změnu.

„Věděli jsme, že částečné reformy nepomohou, je potřeba udělat radikální a fundamentální změnu. A teď je Evropa ve stejné pozici,“ prohlásil  Klaus. Podle něho jsou vůdci Evropy dlouhodobě – v tom lepším případě – jen jacísi naivní snílkové. „Evropa stále jen sní o světě, kde je možné všechno, a politici i lidé odmítají radikálně změnit své myšlení a chování,“  prohlásil V. Klaus.

Z kategorie Aktuality

Zaslal/a leo on Květen 4, 2012

Kampaň Západu proti volbě Putina je pokrytecká

(KOMENTÁŘ Michala Semína na ceskapozice.cz )
 S vítězstvím Vladimira Putina v souboji o ruský prezidentský trůn se počítalo. Proto se již dlouho před jeho zvolením začalo v západních mainstreamových médiích psát, že průběh voleb bude neregulérní a jejich výsledek zmanipulovaný. Vsadil bych sto rublů a pár kopějek navrch,  že kdyby se vítězem tohoto klání mohl stát jakýkoli jiný kandidát, podobné články by se v těchto médiích neobjevovaly.

Pokračování…

Z kategorie Články, Odjinud

Zaslal/a leo on Květen 4, 2012