Jak se o velkém předvelikonočním půstu postili patroni naší vlasti?

K Popeleční středě si neuškodí připomenout postní praxi našich dávných předků. Zejména pak způsob půstu, který drželi jak Otec vlasti , tak i naše svatá ochránkyně před všemi zločinnými totalitami a nesvobodou, Anežka Česká.

Ti totiž sami drželi postní praxi, podle zpráv z kronik a legend, velmi přísnou:
Pojedli během dlouhých 40 dnů před Velikonocemi vždy jen jednou denně – a to jen kousek chleba a pár hltů vína.

Pokud si říkáme, že to není možné, vězme, že je!

V pravoslavných klášterech v Rusku či v Řecku je tato praxe totiž leckde běžná dodnes: Mnoho mnichů i kněží celých sedm týdnů jedí pouze den co den při Liturgii Tělo a Krev Páně. A mimo bohoslužby pak jen pijí vodu!

Trochu to mají oproti římským katolíkům jednodušší, protože pravoslavní po původním způsobu užívají nikoli tenký plátek nekvašené hostie, jak je zvykem v naší římské církvi, ale skutečný kvašený a velmi kvalitní bílý chléb. Navíc pečený často na plechu vymazaném medem.

Chléb kněz před bohoslužbou v oltáři při takzvané proskomidii rozkrájí do velikého zlatého kalicha s červeným vínem („katolické“ bílé víno pravoslavní neužívají) a po proměnění v Tělo a Krev Páně pak podává přijímajícím zlatou lžící do úst.

Příprava chlebů a vína před pravoslavnou bohoslužbou při takzvané proskomidii.

Příprava chlebů a vína před pravoslavnou bohoslužbou při takzvané proskomidii.

Navíc se na konci bohoslužby v rohu pravoslavného chrámu na připravený stolek umístí vše, co po proskomidii zbylo. To aby věřící mohli na závěr přijaté Svaté dary zajíst opět chlebem i vínem, které sice proměněny nebyly, ale které se i tak celou Liturgii nacházely v oltáři.

Tudíž to často mnohým mnichům a kněžím jednou denně při celodenních modlitbách a rozjímání vystačí.

A protože až mnohde do začátku 16. století panovala v českých zemích skrze řecké cyrilomethodějské dědictví hodně podobná bohoslužebná i postní praxe, stejně tak to patrně vystačilo i římskému císaři Karlovi. A i naší přímluvkyni v boji proti všem zotročujícím totalitám, svaté Anežce České.

Související články na X-P.cz:  Svatý Jan Zlatoústý: Světec právě pro nás, rozumem opojený Západ!

Požehnanou † Popeleční středu přeji!

Leo P. Švančara, psáno na Popeleční středu A.D. 2021 (17. února 2021)

V kategorii Články, Historie, Monarchie, Poznámka ke dni, Zajímavosti

Příspěvek zaslal: leo dne 17.2.2021 / článek si přečetlo 869 návštěvníků X-P.cz

Štítky: , , ,

Web rediguje: Leo P. Švančara

Další příspěvky