Raději krále než prezidenta

kralovska_rodinaPřed pár dny jsme mohli zaznamenat zprávu o vysoké popularitě, které se těší norská královská rodina. Přímo se nabízí srovnání s tím, jak si stojí naši ústavní činitelé; nikoho by ovšem nemělo překvapit, že čeští politici z tohoto porovnání právě úspěšně nevyjdou.

Norského krále Haralda V. podle nedávného průzkumu hodnotí pozitivně plných 93 % občanů – číslo o kterém si prezidenti v republikách mohou jen nechat zdát. Nejedná se ale pouze o osobní popularitu krále; velmi vysoké oblibě se těší i další členové královské rodiny: Královna Sonja 81%, korunní princ Haakon 89 % a jeho manželka korunní princezna Mette-Marit 79%.

Z kategorie Aktuality

Zaslal/a Matěj Čadil on Duben 15, 2012

Průvod za obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí

Praha-Mariansky_sloupNa Staroměstském náměstí v Praze byl v roce 1650 postaven Mariánský sloup, na památku vítězství pražských měšťanů a studentů nad Švédy v roce 1648 a na poděkování za ukončení 30leté války (1618-48). Na základě lživé fámy, že byl postaven na památku vítěství císařských na Bílé hoře 8. listopadu 1618, byl 3. listopadu 1918 stržen. Byla tak zničena významná kulturní památka, která by měla být navrácena zpět.

Po stržení Mariánského sloupu čeští katolíci, když zjistili, že k jeho obnovení není dostatek vůle ze strany vládců státu ani města, rozhodli se vybudovat 12 kostelů na tehdejších okrajích Prahy, ale postaven byl z nich jediný, ve Lhotce. K výstavbě ostatních nedošlo, v důsledku hospodářské krize 30. let 20. stol., následující 2. svět. války a po ní následující éře komunismu.

Z kategorie Aktuality

Zaslal/a Promonarchii.cz on Duben 14, 2012

Požehnané Velikonoce

Požehnané Velikonoce a šťasné strávené svátečního času Vám všem přeje portál Pro monarchii.


Z kategorie Aktuality

Zaslal/a Promonarchii.cz on Duben 8, 2012

Císař umýval nohy chudým

Jedna z krásných tradic, vyjadřujících zbožnost a pokoru našeho panovnického rodu, byla spojena se zeleným čtvrtkem: Šlo o obřad mytí nohou, který byl součástí velikonočního tridua – podobný obřad je tradičně součástí mše svaté v tento den. Na císařském dvoře tuto tradici zavedl František Josef I. na počátku své vlády, v roce 1850.

Vedoucí císařské kanceláře spolu s dvorními duchovními vybrali dvanáct starých chudých mužů, pozval je do Hofburgu a usadil na vyvýšené podium ve velkém sále. Tam, zatímco obecenstvo sledovalo obřad z tribun, císař obsloužil muže jídlem a arcivévodivé po nich myli nádobí. Poté kněz přečetl úryvek z Nového zákona (J 13,5), „začal učedníkům umývat nohy,“ a císař poklekl a aniž by povstal, umyl postupně nohy dvanácti mužů podle příkladu Ježíše Krista. Nakonec každého z nich obdaroval měšcem stříbrných mincí a muži byli slavnostně odvedeni a dovezeni do svých domovů v císařských kočárech.

Zdroj: Nobility.org

Z kategorie Aktuality

Zaslal/a Promonarchii.cz on Duben 6, 2012

Znamení kříže (aneb proč se orthodoxní a latinští křesťané křižují rozdílně?)

kriz1V této poznámce o kříži, křižování a moci gesta kříže jsou použity úryvky z pojednání o pravoslavném znamení Kříže otištěného ve „Věstníku české pravoslavné eparchie, roč. II. čís. 2“ a materiál z práce Otto Herbera otištěné v Pravoslavném theologickém sborníku č. XVI (1992) 

Samotné překřížení dvou čar vytvářející podobu kříže nemá žádnou spásonosnou moc. Tuto Božskou sílu má znak kříže skrze víru v Kříž Kristův. Jedině, když se nám znamení kříže stává svatou ikonou Kříže Spasitelova, přicházejí k nám skrze ně vzácné svaté energie Boží, síla a moc, před kterou prchají démoni, která je smrtí všemu ďábelskému a životem všemu Božímu.

Pokračování…

Z kategorie Historie, Liturgie, Zajímavosti

Zaslal/a leo on Duben 3, 2012

Štítky: , ,