Proč jsou levicové, ekologické či medicinské ideologie heresí proti Bohu?

Království nebeské, tedy náš konečný cíl, v nedělním evangeliu na tento celý týden přirovnává Pán Ježíš k hospodáři, který na svém poli zasel všude dobrou a kvalitní setbu.

V noci se však na toto pole vloudil rolníkův nepřítel a rozházel na čerstvě oseté pole mezi pšenici metráky semen plevelu. A když osení po čase začalo zdárně růst, rostl s ním stejně rychle i ten plevel. Služebníci onoho statkáře chtěli začít koukol a pýr vytrhávat, ale hospodář je zarazil:

„Ne, plevel zatím necháte růst, abyste snad s plevelem omylem nevytrhli tu a tam i nějakou pšenici. Teprve až o žních vám já sám poručím z pole vytřídit nejdříve všechen plevel, ten pak odvézt ke spálení – a až poté zbylou kvalitní pšenici shromáždit do mých stodol!“

Co nám z tohoto evangelijního podobenství (Matouš, 13,24-30) o koukolu a pšenici vyplývá?

Nu, nic jiného, než že snažit se lidskými silami o „nápravu“ tohoto světa, zamořeného koukolem skrz naskrz, je nesmyslné a přímo proti příkazu našeho Hospodáře! Protože my sami, byť v sebelepším úmyslu, mezi setbou nemůžeme dopředu vědět, kde bude skutečně plevel ke spálení a kde skutečně vyroste pšenice do Božích stodol?

Veškeré snahy o nějakou opravu původního Božího stvoření jsou vlastně heresí, tedy spoluprací s Božím Nepřítelem! To totiž právě jen on chce po nás, abychom namísto našeho Boha my svévolně ve své nevědomosti určovali co je pro nás dobrem a co zlem!

Proto veškeré, tak na první pohled ušlechtilé, levicové, ekologické, sociální – či nyní i tyto současné hygienické a zdravotnické ideje – jsou v pravdě jen a jen svévolným jednáním proti Bohu a proti Jeho řádu světa.

Světa zamořeného Nepřítelem natolik, že jen Bůh sám ví přesně, kde je v tomto světě skutečně plevel a kde skutečně kvalitní osivo. Nikdo jiný.

My se proto o toto starat nemáme a doslova, jak čteme v tomto Matoušově evangeliu na tento týden, ani nesmíme! Máme se sami starat o jediné: Abychom se nenechali udusit všude kolem nás bujícím koukolem a pýrem tím, že bychom začali „demokraticky“ tolerovat, že tato – Nepřítelem všude ve světě rozházená – infekce by mohla zabrat náš prostor pro náš vlastní úspěšný růst do Božích stodol.

Příjemný a klidný vstup do celého nového týdne přeji!

Leo P. Švančara, psáno o neděli 7. listopadu A.D. 2021

V kategorii Články, Poznámka ke dni

Příspěvek zaslal: leo dne 7.11.2021 / článek si přečetlo 851 návštěvníků X-P.cz

Web rediguje: Leo P. Švančara

Další příspěvky