Po mších zmizí z chrámů i sám Kristus

ryba

Kaplan František Česaný v podání Petra Štěpánka před Gloria u hlavního oltáře v inscenaci Noc pastýřů…

Cokoli lidi nějak pohne v duši, dobře tomu tak – a buď za to Bohu chvála.

Ale:
Stále méně mne v duši těší již skoro padesátiletá devalvace vánočních – ale i jiných – hudebních mší na kulisu k opékání ryb, strojení stromků, k řízení auta – či v lepším případě na koncerty pro emoce svátečně naladěného publika.

Tato krásná díla byla totiž autory stvořena k doprovodu katolické liturgie, Mše svaté.
Od reformy liturgie roku 1969 však nelze žádné existující dílo minulých staletí při liturgii provést – jednoduše proto, že struktura takzvané „mše Pavla VI.“ (což je onen moderní liturgický útvar, který je dnes po 45 let prakticky výhradní ve všech katolických kostelích světa) je jiná, než struktura skutečné katolické Mše svaté. Té Mše, pro kterou psali všichni skladatelé historie.

Pokračování…

Z kategorie Glosy

Zaslal/a leo on Prosinec 27, 2015

Narození Krista pro člověka – a narození člověka pro Nebe

svaty_stepan„Štěpán však plný Ducha svatého, pohleděl k nebi a spatřil Boží slávu a Ježíše, jak stojí po Boží pravici. A zvolal: „Vidím nebesa otevřená a Syna člověka, jak stojí po Boží pravici! „
Oni se však dali do velkého křiku, zacpávali si uši a všichni se na něho zuřivě vrhli. Pak ho vyhnali ven za město a začali ho kamenovat.“
(Skutky apoštolské 7,54)


„Mějte se na pozoru před lidmi! Budou vás totiž vydávat soudům a bičovat v synagógách, budou vás vodit před vladaře a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim a také pohanům.
Až vás vydají soudu, nedělejte si starosti, jak nebo co máte mluvit, protože v tu chvíli vám bude dáno, co máte mluvit.
Neboť to už pak nemluvíte vy, ale mluví skrze vás Duch vašeho Otce. Bratr vydá na smrt bratra a otec syna, děti povstanou proti rodičům a způsobí jim smrt. Budete ode všech nenáviděni pro mé jméno. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.“
(evangelium podle sv. Matouše 10,17-22)


Právě uprostřed něžné pokojné vánoční radosti každoročně na svátek sv. Štěpána slyšíme v liturgii tato slova. Přímá a jasná, zneklidňující, vymykající se zdánlivě oné – okolním světem a povinnými emocemi jakéhosi „dobra“ a „míru“ vnucené – atmosféře současných Vánoc. Pokračování…

Z kategorie Články, Glosy, Poznámka ke dni

Zaslal/a leo on Prosinec 26, 2015

Pátek suchých dnů v adventu

navstiveni_p_marie

A blahoslavena, která jsi uvěřila, neboť se vyplní ty věci, které ti byly pověděny od Pána

Prope es tu, Dómine, et omnes viæ tuæ véritas: inítio cognóvi de testimóniis tuis, quia in ætérnum tu es. (Ps. 118)

Blízko jsi, Pane, a všechny cesty tvé jsou pravé. Od počátku jsem poznával z tvých svědectví, že jsi na věky. (Ž. 118)
(Introitus pátku suchých dnů v adventě)

 

 

Od počátku jsem poznával z tvých svědectví, že Ty jsi!

Každý z nás, když se poctivě zamyslíme a ponoříme v mysli do vzpomínek blízkých i dávných v proudu našeho života, musíme dříve či později uznat pravdivost tohoto výroku žalmisty. Ano, z desítek, možná stovek svědectví v našich životech – ať chceme či nechceme, ať se tomu třeba i sebevíce bráníme – musíme nakonec uznat, že Bůh je s námi. Stále – a jak žalmista dodává – i navěky!

To nám probleskuje z liturgie dnešního pátku suchých dnů adventních.

Pokračování…

Z kategorie Glosy, Poznámka ke dni

Zaslal/a leo on Prosinec 18, 2015

Blíží se opět naše pronásledování? A začnou s ním vlastní?

halikZařekl jsem se, že tento suchý třetí adventní týden se nebudu zabývat politikou. Nuže, řekněme si nyní však alibisticky – snad – že toto není čistá politika. 🙂
Tento článek profesora Malého jsem přečetl na serveru Duše a Hvězdy (zdroj: Fatwa nebo koncentrák? Co to bude, pane profesore? ) a došlo mi už podruhé tento týden, kam asi Tomáš Halík míří – tedy personálně.
A že to „jen“ nějaký český presidentský stolec jistě nebude!
Jestliže si totiž dovolí veřejně v katolickém tisku zaútočit na takovou morální katolickou autoritu, kterou je profesor Piťha, pak musí být profesor Halík velmi pevný v kramflekách!
Velmi!

Pokračování…

Z kategorie Glosy, Politika

Zaslal/a leo on Prosinec 17, 2015

Středa suchých dnů v adventu

oltar_adventModlitba k obětování:
„Buďte silní a už se nebojte, neboť hle, Bůh náš nám zjedná právo! On sám přijde a vysvobodí nás.“ (Isaiáš 35,4)

 

Takže – jak říká anděl Gabriel v dnešním evangeliu Marii, „Duch Svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní…“, my všichni máme jasně daný slib, vinoucí se celým Písmem svatým, a sice, že mocí Nejvyššího nám vždy bude nakonec „zjednáno právo“.

Pokračování…

Z kategorie Glosy, Poznámka ke dni

Zaslal/a leo on Prosinec 16, 2015

Uprostřed nás stojí Ten, jehož stále neznáme!

kriz_cihost

Křížek na oltáři v Číhošti se zázračně rozkýval právě o neděli Gaudete roku 1949…

Já jsem hlas volajícího na poušti: Spravte cestu Páně, jakož pověděl Prorok Isaiáš.
I fariseové se tedy Jana (Křtitele) otázali:
Proč tedy křtíš, nejsi-li Kristus, ani Eliáš, ani Prorok?
Jan odpověděl:
Já křtím vodou, ale uprostřed vás stojí, jehož vy neznáte. Jest to ten, jenž po mně přijde, jenž přede mnou jest, jemuž já nejsem hoden rozvázati jeho řemének u obuvi.

Tato slova dnešního evangelia III. adventní neděle mají pro nás, kteří jsme se narodili a žijeme zde, na Vysočině, zvláštní a svým způsobem regionálně tajemnější význam.

Přesně při těchto slovech se totiž poprvé zázračně sám od sebe pohnul kříž na oltáři v Číhošťském kostele. Právě když tato slova farář Josef Toufar při mši svaté o III. adventní neděli v prosinci roku 1949 z kazatelny pronesl, stala se nevysvětlitelná událost, která, nahlíženo historickou optikou, spustila neuvěřitelnou vlnu zběsilého komunistického teroru vůči velkému počtu katolíků, kněží a řeholníků.

Pokračování…

Z kategorie Historie, Zajímavosti

Zaslal/a leo on Prosinec 13, 2015

XIV. Svatých Pomocníků

14 svDnes slavíme svátek poslední ze XIV. Svatých pomocníků v tomto roce. Svaté Barbory. Příští svátek bude 3. února, svatého Blažeje…

Všichni tito světci si před svou mučednickou smrtí vyprošovali, aby směli pomoci každému, kdo se na ně obrátí! V každé situaci pomůže modlitba skrze jejich mučednictví a jejich zásluhy.

Seznam XIV. Svatých Pomocníků, jejichž úcta byla výjimečná zvláště v českých německojazyčných oblastech, a která bohužel po reformě v roce 1969 poněkud v katolickém kalendariu vymizela…
Pokračování…

Z kategorie Články, Homeopatie / léčba, Liturgie, Zajímavosti

Zaslal/a leo on Prosinec 4, 2015