Svatý Blažej, patron domácích zvířat, lékařů a léčitelů. Ale i náš ochránce před sanitární diktaturou!

Svatý Blažej († 316) byl „podivínem“, světcem, jenž po velkou část svého života strávil ve vyhnanství mezi divokou zvěří.

Tento biskup se usídlil na hoře Argeos, zcela mimo tehdejší civilisaci, a namísto davů lidí jej v jeho jeskyni začala navštěvovat rozličná divoká zvěř. A zvířata vždy na svého milovaného přítele trpělivě čekala, až dokončí své denní .

Starec pak po bohoslužbách vyšel z jeskyně, požehnal zvířatům – a ta pak radostně kolem něho běhala, plazila se, skákala a lízala světci ruku. A tak všechen čas trávil svatý biskup s Bohem…

…a s Jeho tvory!

V případě, že některé jeho zvíře onemocnělo, svatý Blažej jej léčil tím, že na ně vkládal ruce a modlil se k Bohu o uzdravení tohoto malého přítele.
I proto je svatý Blažej nejen patronem všech zvířat žijících s člověkem, ale je také patronem lékařů a léčitelů. Požehnání udělené dnes, ve svátek svatého Blažeje (3. února) má velikou moc chránit člověka i naše zvířata před nemocemi.

Je pomocníkem zejména při krčních a ušních chorobách, při kašli, ale také při kolikách a při bolestech zubů.

Svatý Blažej zemřel mučednickou smrtí v roce 316, když za císaře Lucinia se přes nátlak jakkoli odmítal podílet na pohanských obětech jejich modlám.

I proto je svatý Blažej vpravdě patronem a ochráncem také všech statečných, kteří v dnešní hysterické době – i přes nebezpečí, jež jim z toho hrozí a hrozit zřejmě ještě bude –  pevně odmítají modlu dnešního světa: Sanitární diktaturu pod falešnou záminkou „ochrany zdraví“ a kteří se brání všem ďábelským atributům této nyní nastolené modloslužby. Těch, kteří ví, že jejich záchranou je Kristus a nikoli nějaká lidská „věda“!

Svatoblažejské požehnání pro rok 2021:

Na přímluvu svatého Blažeje, biskupa a mučedníka, ochraňuj nás † Bůh od nemocí krčních,  od všech kolik, bolestí zubů i veškerých neduhů a nemocí ostatních a od † všelikého dalšího zla. Nechť nás na přímluvu svatého lékaře Blažeje milostivý Bůh † uchrání od následků tyranie lékařů, vědců a politiků!

Ve jménu Otce † i Syna † i Ducha svatého †.

Amen.“

Leo P. Švančara, psáno o svátku sv. Blažeje, A.D. 2021

 

Související články na X-P.cz:  Princip skutečné léčby: Víra!

V kategorii Církev, Články, Homeopatie / léčba, Poznámka ke dni

Příspěvek zaslal: leo dne 3.2.2021 / článek si přečetlo 1 566 návštěvníků X-P.cz

Štítky: , , ,

Web rediguje: Leo P. Švančara

Další příspěvky