Glosa svatodušní: Vládnout má politik, nikoli lidsky omezení experti!

Už rok všude čtu, jak ten či onen odborník, ten či onen expert, vykládá do médií den co den svá moudra. Což by bylo jedno, ovšem jen tehdy, pokud by tito „experti“ nedostali od politiků volné ruce ke své už více jak roční hrůzovládě nad našimi životy…

Dnes slavíme my, západní křesťané, jeden ze tří největších svátků roku, svátek Ducha svatého. A tak možná neuškodí trochu se z pohledu svatodušního zamyslet nad tím, proč jsme připustili, že nám již nevládnou námi zvolení zástupci, tedy politici, ale nikým nevolení a velmi omezení „experti“?

Je třeba si nejdříve ujasnit, kdo v demokracii, kterou máme definovánu v ústavě jako jedinou možnou formu vlády v naší zemi, tuto vládu reálně vykonává? Tedy má v rukou moc svazovat nebo rozvazovat životy milionů občanů?

Je to JEDINĚ politik! Tedy výhradně ten, kdo byl ve volbách nejdříve zvolen a tím získal k uplatnění svěřené moci nad občany mandát. Jestliže ovšem politik tuto lidmi mu propůjčenou moc dá do rukou komukoli jinému (byť by to byl „expert“ třeba s třemi profesurami!), pak jedná proti ústavě, jedná protidemokraticky, jedná z pohledu naší ústavy doslova velezrádně a zločinně.

A přesně to se zde už rok děje!

Denně slyšíme vyhrožování nejrůznějších hygieniků, lékařů či epidemiologů, co vše nám hodlají ještě zakazovat, přikazovat a diktátorsky tak dále omezovat nás všechny, včetně našich dětí. Už se tito z řetězu utržení „experti“ ani neobtěžují ohlížet se na ústavu a zákony a – opojeni náhle získanou mocí – buzerují obyvatelstvo s plným vědomím, že je to protizákonné. Leč jim už je to jedno – viz například jeden vášnivý sběratel realit, toho času ministr zdravotnictví.

A jsme u jádra pudla:

Jakýkoli „expert“, jakýkoli „odborník“, je odborníkem pouze ve svém úzkém vědeckém oboru. Jestliže je někdo expertem a docentem přes kočičí trus, těžko může mluvit do kardiochirurgie. Jestliže je někdo skvělým pedagogem, nechť dobře učí mé děti, ale ani náhodou bych mu nesvěřil své finance na to, aby je za mne investoval na burzách.

(Kolik každý známe vědců, profesorů, virtuosů či věhlasných lékařů, kteří nejsou v civilu schopni si ani přitlouci hřebík do zdi, vymyslet a postavit si na zahradě pergolu, vyměnit kolo nebo olej u auta, a někdy si ani dobře zavázat vlastní boty! Což nám, běžným „renesančním jedincům“, schopným si během života osvojit mnoho profesí tak, že se jimi kolikrát i uživíme, přijde přinejmenším podivné, přesněji doslova nepochopitelné…)

Jinými slovy: Dary Ducha svatého nejsou nikdy rozdávány na základě diplomů, habilitací či profesur!

Pod pojmem dary Ducha svatého rozumíme také i schopnost obdarovaného člověka orientovat se v každé situaci prozíravě a dobru svému i druhých, logicky posuzovat realitu pokorně a u vědomí vlastní nepatrnosti a hlavně – pevný postoj, že nikdy nezneužiji Bohem dočasně mi svěřených pravomocí nad druhými lidmi. Nikdy!

Proto bychom měli mít na paměti jedno:

Jestliže kohokoli napříště hodláme volit, zkoumejme, nakolik je vedle své hlavní profese schopen i dalších běžných praktických činností?

Kolik v životě třeba sám vypěstoval okurek, zda kupříkladu ví, jak fáze a postavení Luny ovlivňují zemědělskou činnost, jestli si například umí opravit doma elektřinu a nebo, nakolik umí hrát na nějaký hudební nástroj a ještě lépe zpívat tak, aby celý večer byl dobrým společníkem?

Případně, zda si umí vyměnit sám čerpadlo ve studni, vymyslí si vlastní systém jak sám sebe i své blízké léčit – či jestli je v náhlém citovém hnutí mysli schopen napsat ženě báseň, která ji skutečně osloví?

A především pak, zda tyto své schopnosti, tedy tyto dary Ducha svatého, hodlá využívat v politice sám a naplno bez toho, že by pak jen otrocky naslouchal radám neobdarovaných a ve skutečnosti lidsky velmi úzce omezených expertů a nechal tak jimi šikanovat nás, kteří jsme moc nás omezovat propůjčili svou vlastní volbou výhradně jemu! Ne nějakým námi nezvoleným „odborníkům“!

Příjemné svatodušní odpoledne přeji.

Leo P. Švančara, svatodušní glosa psána 23. května A. D. 2021

V kategorii Glosy, Poznámka ke dni

Příspěvek zaslal: leo dne 23.5.2021 / článek si přečetlo 729 návštěvníků X-P.cz

Web rediguje: Leo P. Švančara

Další příspěvky