Roráty v tradičním římském ritu – z rozhodnutí arcibiskupa naposled!

Tento záznam z 9. prosince 2021 je  záznamem posledních konaných rorátů v tradičním římském ritu. Argentinský kardinál v bílém, lžipapež František, totiž v červenci roku 2021 protiprávně zakázal tento tisíciletý typ římské – zatímco se on sám klaní bůžkům a modlám ve vatikánských zahradách.

A arcibiskupství pražské přispěchalo se zákazem těchto liturgií, které nejen v naší zemi mají staletou tradici. Na svátek Neposkvrněného početí Panny Marie, 8. prosince 2021, zakázalo tuto bohoslužbu v tradičním římském ritu na území celé pražské arcidiecese.

Nuže, aby tedy ctitelé tradiční staleté katolické liturgie viděli alespoň na záznamu krásu tohoto římského obřadu, zde je záznam k disposici. Pokud z youtube zmizí, mám jej již stažen a archivován a vložím jej pak sem přímo.

Tedy: Votivní mše svatá ke cti Panny Marie v době adventní sloužená v klasickém římském ritu podle misálu sv. Jana XXIII. v kostele svatých manželů Jindřicha a Kunhuty v Praze na Novém Městě 9. prosince 2021.

Mši svatou celebruje R.D. doc. JUDr. Stanislav Přibyl Ph.D., Th.D., JC.D
Ceremoniář: Ct.p. Ondřej Šimer
Akolyti: Jakub Horník, Marek Hlaváček, David Jakub
Thuriferář: Filip Schweiner

Zpívá Literátské bratrstvo sv. Jindřicha
Veronika Vojířová , Veronika Zusková, Alžběta Kyjovská, Ondřej Dobisík, Kryštof Zuska, Zbyněk Šír, Filip Šťovíček, Cody Perk, Maximilián Lamanec, Matyáš Berdych

1:44 Antifona: Ejhle Hospodin příjde
4:09 Introitus: Mnozí spravedliví (slova dle Hradeckého rorátníku)
10:02 Kyrie: Kyrie, všichni věrní
12:24 Gloria: podle žlutického kancionálu (úpr. písně Kryštof Zuska)
18:35 Kolekta
19:40 Epištola
20:59 Graduale: Poslán jest od Boha Anjel
26:59 Píseň ke kázání: Panna Maria od Anjela vyslyševši slova
27:58 Kázání
32:17 2. část Panna Maria od Anjela vyslyševši slova
33:19 Credo: podle žlutického kancionálu ke čtvrtečním rorátům (úpr. Kryštof Zuska)
39:01 Offertorium: Všichni věrní křesťané – Jan Traján Turnovský
44:31 Preface
46:37 Sanctus: podle žlutického kancionálu (úpr. Kryštof Zuska)
52:56 Agnus Dei: Beránku Boží – staročeský chorál
56:04 Píseň k přijímání: Z milosti tak hojné (Benešovský kancionál),
1:02:52 Po zlém pádu člověka hříšného
1:05:29 Modlitba po přijímání
1:07:31 Závěrečná píseň: Z milosti tak hojné
Vícehlasé staročeské odpovědi podle Michalského graduálu

Texty epištoly a Evangelia podle překladu Svatováclavské bible (s církevním schválením)

Záznam pořídili: Jiří Hlaváček, Libor Hlaváček

V kategorii

Příspěvek zaslal: leo dne 13.12.2021 / článek si přečetlo 933 návštěvníků X-P.cz

Web rediguje: Leo P. Švančara

Další příspěvky