Povolební zamyšlení – aneb jaká forma státu je pro nás tou nejlepší?

královská koruna českáPtáme-li se, jaká vláda v lidské společnosti je vůbec ta nejlepší, pak se nám může na první pohled zdát, že je to „přece ta moderní forma“, tedy demokracie, kdy si své vládce lidé volí sami.

Jenže křesťan, který by si měl vždy klást otázku, zda nám, lidem, Bůh nějaké politické uspořádání našich pozemských obcí či států doporučil, nutně dojde k jiné odpovědi!

Nalézáme ji totiž v samotném Božím slově. Tam vidíme naprosto jasně, kterou formu správy věcí veřejných Bůh Israelitům doporučil jako nejlepší. Jde o systém moudrých soudců v čele jednotlivých rodů!

Teprve, když Jeho lid si na svém Bohu vyžádal skrze proroka Samuela krále, Hospodin i tuto formu vládnutí svému lidu dal, ale tento úřad posvětil sám sebou! Králem svého Israele (tedy i celého Božího lidu, každé křesťanské společnosti, obce, země) je totiž JEN Hospodin.

Jím posvěcený král je tedy jen člověk, který sám chybuje, hřeší a skrze to jej také Hospodin někdy odvolává a nahradí jiným. Vidíme to už na případu prvního krále Israele, na Saulovi, jenž neuposlechl Božích příkazů a byl proto svého úřadu nemilosrdně Hospodinem zbaven. Pokračování…

Z kategorie Glosy, Historie, Monarchie, Politika

Zaslal/a leo on Listopad 23, 2017

Štítky: , , ,

Výzva známého katolického kněze občanům k volbám 2017

Zkuste jít na nepříjemnou nadváhu šetrně, tedy homeopaticky:

asistence_hod_boziK nadcházejícím volbám vydal nyní pro křesťanské voliče (ale nejen pro ně) svoji výzvu známý katolický kněz R.D. Mgr. Vlastimil Vojtěch Protivínský. (zdroj textu výzvy: facebook otce Protivínského)


Bratři a sestry!

Už několik staletí se islám snaží dobýt Evropu. Největší překážkou pro něj dosud byla odhodlanost a statečnost křesťanských vládců, kteří s Boží pomocí dokázali zorganizovat účinnou obranu křesťanského světa.

Chtěl bych zmínit zejména bitvu u Lepanta, k níž došlo 7. října roku 1571. Šlo o jednu z největších a nejvýznamnějších bitev mezi křesťanským a islámským světem. Svatý papež Pius V. tehdy vyzval všechny křesťany k modlitbě růžence. Miliony věřících jeho výzvu uposlechly a vroucně se modlily. Spojené síly Svaté ligy pak rozdrtily hlavní flotilu osmanské říše přesto, že byla ve velké početní převaze. Pokračování…

Z kategorie Články, Politika, Poznámka ke dni

Zaslal/a leo on Říjen 18, 2017

Štítky: , , ,