Papež Bergoglio od 16. července 2021 zakázal sloužit katolickou mši svatou!

Mše svatá římského ritu v Třebíči na Jejkově (2013)

Mše svatá římského ritu v Třebíči na Jejkově (2013)

Sloužit katolickou mši svatou, která se v římské církvi slouží nepřetržitě déle jak 1500 let, je od nynějška zakázáno. Papež František zveřejnil v pátek v Římě své motu proprio „Traditionis custodes“, v němž odvolal všechna nařízení předchozích papežů, počínaje Piem IV. (1499-1565) a konče Benediktem XVI. (*1927) o sloužení římské formy katolické mše svaté. (Podrobnosti viz zde…)

Tuto formu tradiční katolické mše, na které během 1500 let až do roku 1969 „vyrostly“ všechny generace římských katolíků, již nebude smět žádný kněz sloužit bez předchozího speciálního a zcela výjimečného povolení svého biskupa. Pokračování…

Z kategorie Církev, Liturgie, Poznámka ke dni, Tridentská mše sv.

Zaslal/a leo on Červenec 17, 2021

Štítky: , , , ,

Papež Bergoglio od 16. července 2021 zakázal sloužit katolickou mši svatou!

Mše svatá římského ritu v Třebíči na Jejkově (2013)

Mše svatá římského ritu v Třebíči na Jejkově (2013)

Sloužit katolickou mši svatou, která se v římské církvi slouží nepřetržitě déle jak 1500 let, je od nynějška zakázáno. Papež František zveřejnil v pátek v Římě své motu proprio „Traditionis custodes“, v němž odvolal všechna nařízení předchozích papežů, počínaje Piem IV. (1499-1565) a konče Benediktem XVI. (*1927) o sloužení římské formy katolické mše svaté. (Podrobnosti viz zde…)

Tuto formu tradiční katolické mše, na které během 1500 let až do roku 1969 „vyrostly“ všechny generace římských katolíků, již nebude smět žádný kněz sloužit bez předchozího speciálního a zcela výjimečného povolení svého biskupa. Pokračování…

Z kategorie Církev, Liturgie, Poznámka ke dni, Tridentská mše sv.

Zaslal/a leo on Červenec 17, 2021

Štítky: , , , ,

Tajemství české svatováclavské koruny i špatně provedených korunovací

Že do české svatováclavské koruny byla vložena Karlem IV. a prvním pražským arcibiskupem Arnoštem z Pardubic speciální neviditelná ochrana Nebes se všeobecně ví. Neobyčejnou sílu dává koruně mimo požehnaní do ní vložené oběma svatými muži našich dějin i trn z trnové koruny Kristovy z kříže na Golgotě, jenž je ukryt v křížku tohoto ojedinělého klenotu.

Ví se to ale veřejně až od let protektorátu, kdy si v listopadu 1941 neblaze proslulý protektor Heydrich spolu se svým synem Klausem drze měli tuto korunu vložit na svoje hlavy.

Oba také ale do několika měsíců dopadli špatně: Heydrichův osud je dostatečně znám, ale méně už je známo, že i jeho syn Klaus zahynul v roce 1943 v Panenských Břežanech, když jej ve věku deseti roků na místní silnici přejel nákladní automobil.

Co se však dodnes naopak neví skoro vůbec je, že někdy stačilo jakékoli úmyslné opominutí Korunovačního řádu, sepsaného samotným Karlem IV., a následně takto nedbale korunovaný, byť legitimní, panovník nevládl dlouho a už vůbec ne šťastně. Pokračování…

Z kategorie Historie, Liturgie, Monarchie, Zajímavosti

Zaslal/a leo on Březen 14, 2021

Štítky: , , , ,

Svatý Jan Zlatoústý: Světec právě pro nás, rozumem opojený Západ!

Tři velcí biskupové a theologové: Basil Veliký, Jan Zlatoústý, Řehoř Theolog...

Tři velcí biskupové a theologové: Basil Veliký, Jan Zlatoústý, Řehoř Theolog…

Ve snaze vysvětlovat největší dějinný zázrak v lidské historii velmi často upadáme do mnoha klišé a polopravd.

Ano, jde o samotný úhelný kámen křesťanské praxe, tedy o zpřítomnění Boha na oltářích během Svaté liturgie, tedy u nás zvané „mše“. Jak my – katoličtí západní i pravoslavní východní – křesťané věříme, během tohoto úkonu Vzkříšený Spasitel, Bůh, vstupuje do chleba a vína a tyto lidské produkty se stávají samotným Živým Bohem. Při Svaté Liturgii (mši sv.) tak unikátně – a jen pro tento výjimečný okamžik – jíme a pijeme pokrmy v pravém slova smyslu živé a jsme tak skutečným Životem navždy prostupováni i my sami! (Na rozdíl od běžné stravy, kdy musíme denně požívat „mrtvoly“, tedy stravu, která musí být nejdříve usmrcena – a tím jíme a pijeme jen pouhopouhé oddalování naší jednou nevyhnutelné smrti.) Pokračování…

Z kategorie Bohoslužby, Liturgie, Poznámka ke dni

Zaslal/a leo on Listopad 26, 2017

Štítky: , , , ,

K původním katolickým obřadům Oktávu velikonočního…

vzkriseni_brod(Pokyny k Oktávu velikonočnímu – tedy osmi dnům od Hodu Božího až do Provodní neděle, tedy Druhé velikonoční – pro asistující i ministranty, tak jak se po dlouhá staletí praktikoval až do „reformy“ liturgie ve druhé polovině 20. století,  jsou přepsány z dávné příručky „Vzorný kostelník“ od Josefa Vlastimila. Přepis: Eva Švančarová)

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

Liturgická barva bílá. Možno použití týchž rouch jako na Boží hod. Má-li však kostel větší výběr rouch, dají se druhá nejlepší bílá roucha. Boží hrob je zase prázdný, neosvětluje se a také se ještě neodklízí.

Po celý oktáv Božího hodu velikonočního zůstává oltář stejně ozdoben. Jen se nahradí antipedium a přehoz přes pultík jinými rouchy, ovšem bílými. Pokračování…

Z kategorie Liturgie, Tridentská mše sv.

Zaslal/a leo on Březen 29, 2016

Štítky: ,

K původním katolickým obřadům Oktávu velikonočního…

vzkriseni_brod(Pokyny k Oktávu velikonočnímu – tedy osmi dnům od Hodu Božího až do Provodní neděle, tedy Druhé velikonoční – pro asistující i ministranty, tak jak se po dlouhá staletí praktikoval až do „reformy“ liturgie ve druhé polovině 20. století,  jsou přepsány z dávné příručky „Vzorný kostelník“ od Josefa Vlastimila. Přepis: Eva Švančarová)

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

Liturgická barva bílá. Možno použití týchž rouch jako na Boží hod. Má-li však kostel větší výběr rouch, dají se druhá nejlepší bílá roucha. Boží hrob je zase prázdný, neosvětluje se a také se ještě neodklízí.

Po celý oktáv Božího hodu velikonočního zůstává oltář stejně ozdoben. Jen se nahradí antipedium a přehoz přes pultík jinými rouchy, ovšem bílými. Pokračování…

Z kategorie Liturgie, Tridentská mše sv.

Zaslal/a leo on Březen 29, 2016

Štítky: ,

K původním katolickým obřadům Hodu Božího velikonočního…

asistence_hod_bozi(Pokyny k Hodu Božímu velikonočnímu pro asistující i ministranty, tak jak se po dlouhá staletí sloužil až do „reformy“ liturgie ve druhé polovině 20. století,  jsou přepsány z dávné příručky „Vzorný kostelník“ od Josefa Vlastimila. Přepis: Eva Švančarová)

BOŹÍ HOD VELIKONOČNÍ
je největší svátek v roce.

Kostelník připraví nejlepší bílá liturgická roucha. Naprosto čisté alby pro kněze, pro ministranty čisté rochety. Slouží se slavná velká mše sv. s asistencí.

Před mší jest „Vidi aquam“.  Na Boží hod se kropí lid vodou, kterou si kostelník odlil do džbánku při svěcení vody na Bílou sobotu. Pokračování…

Z kategorie Liturgie, Tridentská mše sv.

Zaslal/a leo on Březen 27, 2016

Štítky: ,

K původním katolickým obřadům Hodu Božího velikonočního…

asistence_hod_bozi(Pokyny k Hodu Božímu velikonočnímu pro asistující i ministranty, tak jak se po dlouhá staletí sloužil až do „reformy“ liturgie ve druhé polovině 20. století,  jsou přepsány z dávné příručky „Vzorný kostelník“ od Josefa Vlastimila. Přepis: Eva Švančarová)

BOŹÍ HOD VELIKONOČNÍ
je největší svátek v roce.

Kostelník připraví nejlepší bílá liturgická roucha. Naprosto čisté alby pro kněze, pro ministranty čisté rochety. Slouží se slavná velká mše sv. s asistencí.

Před mší jest „Vidi aquam“.  Na Boží hod se kropí lid vodou, kterou si kostelník odlil do džbánku při svěcení vody na Bílou sobotu. Pokračování…

Z kategorie Liturgie, Tridentská mše sv.

Zaslal/a leo on Březen 27, 2016

Štítky: ,

K původním katolickým obřadům Bílé soboty…

BÍLÁ SOBOTA

krisus_podsveti

Vzkřířený Kristus vyvádí duše z podsvětí

(Pokyny k obřadům Bílé soboty pro asistující i ministranty, tak jak se po dlouhá staletí konaly až do „reformy“ liturgie ve druhé polovině 20. století,  jsou přepsány z dávné příručky „Vzorný kostelník“ od Josefa Vlastimila. Přepis: Eva Švančarová)

Klekání se ráno nezvoní, nýbrž dává se znamení řehtačkami a klapačkami. Hlavní oltář se pokryje třemi plátny, jak jest předepsáno pro mši sv. Kostelník použije těch pláten, která byla sňata na Zelený čtvrtek. Na oltář se dá šest svící. Na evangelní straně vedle oltáře se postaví velký svícen s velikonoční svící – paškálem, zatím bez zrn. Na oltářní stupně se připraví zvonky. Do věčné lampy se nalije olej, ale věčná lampa se nezapálí. V presbytáři se postaví vysoký pult a položí se naň misál. Také na oltář se dá pultík. Zavěsí se fialové antipendium. Na oltář se nedávají květiny. Na kredenční stolek se postaví dva svícny se svícemi a připraví se tam fialový ornát a manipul. Pokračování…

Z kategorie Liturgie, Tridentská mše sv.

Zaslal/a leo on Březen 26, 2016

Štítky: , ,

K původním katolickým obřadům Bílé soboty…

BÍLÁ SOBOTA

krisus_podsveti

Vzkřířený Kristus vyvádí duše z podsvětí

(Pokyny k obřadům Bílé soboty pro asistující i ministranty, tak jak se po dlouhá staletí konaly až do „reformy“ liturgie ve druhé polovině 20. století,  jsou přepsány z dávné příručky „Vzorný kostelník“ od Josefa Vlastimila. Přepis: Eva Švančarová)

Klekání se ráno nezvoní, nýbrž dává se znamení řehtačkami a klapačkami. Hlavní oltář se pokryje třemi plátny, jak jest předepsáno pro mši sv. Kostelník použije těch pláten, která byla sňata na Zelený čtvrtek. Na oltář se dá šest svící. Na evangelní straně vedle oltáře se postaví velký svícen s velikonoční svící – paškálem, zatím bez zrn. Na oltářní stupně se připraví zvonky. Do věčné lampy se nalije olej, ale věčná lampa se nezapálí. V presbytáři se postaví vysoký pult a položí se naň misál. Také na oltář se dá pultík. Zavěsí se fialové antipendium. Na oltář se nedávají květiny. Na kredenční stolek se postaví dva svícny se svícemi a připraví se tam fialový ornát a manipul. Pokračování…

Z kategorie Liturgie, Tridentská mše sv.

Zaslal/a leo on Březen 26, 2016

Štítky: , ,

K původním katolickým obřadům Velkého Pátku…

VELKÝ PÁTEK

(Pokyny k velkopátečním obřadům pro asistující i ministranty, tak jak se po dlouhá staletí konaly až do „reformy“ liturgie ve druhé polovině 20. století,  jsou přepsány z dávné příručky „Vzorný kostelník“ od Josefa Vlastimila. Přepis: Eva Švančarová)
bozi_hrobJe to den největšího smutku věřícího lidu, neboť Kristus Pán skonal na kříži přehořkou smrtí. Ráno se nezvoní klekání, nýbrž klepe se klapačkami nebo řehtá řehtačkami. Hlavní oltář zůstane obnažen, nezavěšuje se na něj antipendium. Na oltář se postaví šest svící ze surového vosku. Oltářní kříž je zakryt fialovou nebo černou rouškou. Na oltářní stůl (mensu) se postaví ještě jeden kříž zahalený fialovou nebo černou rouškou a opře se o svatostánek. Oltářní stupně se nepokrývají kobercem, ale rozloží se tam tolik polštářků, kolik bude u oltáře kněží. Bude-li asistence, postaví kostelník do presbytáře vysoký pultík. Pokračování…

Z kategorie Liturgie, Tridentská mše sv.

Zaslal/a leo on Březen 25, 2016

Štítky: , ,

K původním katolickým obřadům Velkého Pátku…

VELKÝ PÁTEK

(Pokyny k velkopátečním obřadům pro asistující i ministranty, tak jak se po dlouhá staletí konaly až do „reformy“ liturgie ve druhé polovině 20. století,  jsou přepsány z dávné příručky „Vzorný kostelník“ od Josefa Vlastimila. Přepis: Eva Švančarová)
bozi_hrobJe to den největšího smutku věřícího lidu, neboť Kristus Pán skonal na kříži přehořkou smrtí. Ráno se nezvoní klekání, nýbrž klepe se klapačkami nebo řehtá řehtačkami. Hlavní oltář zůstane obnažen, nezavěšuje se na něj antipendium. Na oltář se postaví šest svící ze surového vosku. Oltářní kříž je zakryt fialovou nebo černou rouškou. Na oltářní stůl (mensu) se postaví ještě jeden kříž zahalený fialovou nebo černou rouškou a opře se o svatostánek. Oltářní stupně se nepokrývají kobercem, ale rozloží se tam tolik polštářků, kolik bude u oltáře kněží. Bude-li asistence, postaví kostelník do presbytáře vysoký pultík. Pokračování…

Z kategorie Liturgie, Tridentská mše sv.

Zaslal/a leo on Březen 25, 2016

Štítky: , ,

Křížová cesta „Cyrilomethodějská“

KrizovacestaNejdříve je nutno upozornit, že západní, katolickou, pobožnost Křížové cesty pravoslavná východní zbožnost nezná. Vznikla totiž až ve vrcholném středověku. Nemohli ji tedy znát a ani užívat přirozeně ani svatí apoštolové Slovanů Cyril a Method. Název této Křížové cesty je tedy jen symbolickým označením „stylu“ pobožnosti…

Tento náš materiál je tedy jenom skromným pokusem na základě dvoutisíciletého východního ritu, založeného od základů na ekteniích, dát k disposici zájemcům o kořeny velkomoravské Tradice typickou západní postní pobožnost ve slovanském východním provedení. Pokračování…

Z kategorie Liturgie

Zaslal/a leo on Únor 11, 2016

Pobožnost ke sv. Blažeji

svBlazejPožehnaný dnešní svátek sv. Blažeje, biskupa a mučedníka, pomocníka v nemocech krčních, při kašli a patrona a ochránce domácích zvířat.

 

Soukromá pobožnost ke sv. Blažeji s litanií ke XIV. Sv. pomocníkům a s požehnáním:

Pokračování…

Z kategorie Liturgie

Zaslal/a leo on Únor 3, 2016

Svěcení vody na Theofanii 6. (19.) ledna

   Z řádu Velkého svěcení vody na svátek Bohozjevení 6 .1. iuliánského kalendáře (gregoriánského 19.1.):

Kněz třikrát žehná rozžatými svícemi vodu na způsob kříže, svíce ponořuje do vody a hlasitě říká:

BohozjeveniobrazVeliký jsi, Hospodine, a podivuhodná jsou tvá díla a žádné slovo není schopno opěvovat tvé zázraky. 3x.

Vždyť ty jsi svým rozhodnutím vše přivedl od nebytí k bytí, tvou mocí se udržuje tvorstvo a svým zámyslem jsi učinil svět. Ty jsi ze čtyř věcí učinil tvorstvo a čtyřmi obdobími jsi ověnčil rok. Před tebou se třese vše myslící, tebe opěvuje slunce, tebe oslavuje luna, tobě se klaní hvězdy, tebe poslouchá světlo, před tebou se chvějí propasti, tobě slouží prameny. Pokračování…

Z kategorie Liturgie, Orthodoxie

Zaslal/a leo on Leden 19, 2016

Svěcení vody na Theofanii 6. (19.) ledna

   Z řádu Velkého svěcení vody na svátek Bohozjevení 6 .1. iuliánského kalendáře (gregoriánského 19.1.):

Kněz třikrát žehná rozžatými svícemi vodu na způsob kříže, svíce ponořuje do vody a hlasitě říká:

BohozjeveniobrazVeliký jsi, Hospodine, a podivuhodná jsou tvá díla a žádné slovo není schopno opěvovat tvé zázraky. 3x.

Vždyť ty jsi svým rozhodnutím vše přivedl od nebytí k bytí, tvou mocí se udržuje tvorstvo a svým zámyslem jsi učinil svět. Ty jsi ze čtyř věcí učinil tvorstvo a čtyřmi obdobími jsi ověnčil rok. Před tebou se třese vše myslící, tebe opěvuje slunce, tebe oslavuje luna, tobě se klaní hvězdy, tebe poslouchá světlo, před tebou se chvějí propasti, tobě slouží prameny. Pokračování…

Z kategorie Liturgie, Orthodoxie

Zaslal/a leo on Leden 19, 2016

Pohyblivé svátky v roce 2016

kaple_svetloJako nám Boží milosrdenství dopřálo radovat se nyní v těchto dnech ze slavnosti Narození Páně, budeme se radovat také ze Vzkříšení našeho Spasitele.

Protože nám prastará tradice přikazuje v tento den, o svátku Zjevení Páně, oznámit křesťanskému lidu všechny svátky v tomto roce, jejichž datum je pohyblivé, činíme tak. Pokračování…

Z kategorie Články, Liturgie, Zajímavosti

Zaslal/a leo on Leden 6, 2016

XIV. Svatých Pomocníků

14 svDnes slavíme svátek poslední ze XIV. Svatých pomocníků v tomto roce. Svaté Barbory. Příští svátek bude 3. února, svatého Blažeje…

Všichni tito světci si před svou mučednickou smrtí vyprošovali, aby směli pomoci každému, kdo se na ně obrátí! V každé situaci pomůže modlitba skrze jejich mučednictví a jejich zásluhy.

Seznam XIV. Svatých Pomocníků, jejichž úcta byla výjimečná zvláště v českých německojazyčných oblastech, a která bohužel po reformě v roce 1969 poněkud v katolickém kalendariu vymizela…
Pokračování…

Z kategorie Články, Homeopatie / léčba, Liturgie, Zajímavosti

Zaslal/a leo on Prosinec 4, 2015

Moc liturgických obřadů

Současný člověk s dychtivostí hltá každou zmínku o „paranormálních“ událostech či o těžko vysvětlitelných jevech, které se vymykají našim běžným poznatkům. Přitahují mnohé z nás jak magnet, ale tím nám současně dávají najevo, jak duchovně okoralými jsme se vlastně stali. Protože hledáme cosi někde, kde jen těžko co nalezneme, zatímco ten největší zázrak máme minimálně každou neděli přímo před očima. Pokračování…

Z kategorie Liturgie, Zajímavosti

Zaslal/a leo on Květen 17, 2015

Ikona Matky Boží z Liddy (svátek 9. července)

Ikona Matky Boží z Liddy

je jednou z velmi podivuhodných ikon Panny Marie. Podle prastaré legendy vznikla bez zásahu lidské ruky. Když apoštolové Petr a Jan krátce po Nanebevstoupení Páně kázali v okolí Jerusalema, založili křesťanskou komunitu i v městě Lydda (dnešní israelský kraj HaMerkaz) a místní chrám zasvětili Matce Boží.

Pokračování…

Z kategorie Články, Historie, Orthodoxie, Zajímavosti

Zaslal/a leo on Červenec 9, 2014

Missa Pro Defuncto (Requiem)

Takto se skoro dvě tisíciletí, až do oněch nešťastných „reforem“ Pavla VI. roku 1969, sloužila na Západě Liturgie za zemřelé!
Všem milovníkům skutečné katolické Liturgie doporučuji tento skutečně nádherný, více jak hodinový, záznam celého  „tridentského“ asistovaného Requiem z polské Poznaně, slouženého za doprovodu Mozartovy Missa pro Defuncto (Requiem).
Celebruje P. Bernward Deneke (FSSP) s asistencí.


Shlédnout video z Youtube:  Requiem

 

Z kategorie Liturgie, Tridentská mše sv.

Zaslal/a leo on Červen 7, 2014

Missa Pro Defuncto (Requiem)

Takto se skoro dvě tisíciletí, až do oněch nešťastných „reforem“ Pavla VI. roku 1969, sloužila na Západě Liturgie za zemřelé!
Všem milovníkům skutečné katolické Liturgie doporučuji tento skutečně nádherný, více jak hodinový, záznam celého  „tridentského“ asistovaného Requiem z polské Poznaně, slouženého za doprovodu Mozartovy Missa pro Defuncto (Requiem).
Celebruje P. Bernward Deneke (FSSP) s asistencí.


Shlédnout video z Youtube:  Requiem

 

Z kategorie Liturgie, Tridentská mše sv.

Zaslal/a leo on Červen 7, 2014

Tradiční Requiem ke stému výročí sarajevského atentátu v Třebíči na Jejkově

Requiem za následnický pár českého a rakouského trůnu,  Františka Ferdinanda d´Este a jeho choť Žofii, bude slouženo ve výroční den sarajevského atentátu, v sobotu 28. června, v chrámu Proměnění Páně v Třebíči na Jejkově.
Toto requiem, v den 100. výročí vraždy následnického páru,  bude slouženo dle původního tradičního tisíciletého katolického ritu (podle misálu sv. Jana XXIII., tzv. „Trident“).
Krev následníka a jeho choti byla první krví prolitou ve Světové válce proti Božímu řádu, která začala sarajevskými výstřely a dosud stále neskončila.
Requiem bude slouženo v sobotu 28. června 2014 od 17 hodin v klášterním kostele (viz mapa)

Viz také Stránky farnosti Jejkov

Z kategorie Bohoslužby, Články, Historie, Monarchie, Tridentská mše sv.

Zaslal/a leo on Červen 6, 2014

Spuštěny stránky OrthodoxChristiana.cz

Mnoho zajímavých materiálů pro zájemce o pravoslaví a křesťanství obecně obsahují právě spuštěné stránky orthodoxní řecké (pravoslavné) církve na adrese http://orthodoxchristiana.cz.
Kromě jiného tyto stránky také obsahují pořad bohoslužeb v chrámu Sv. Jana Šanghajského a Sanfraciského v Jezdovicích u Jihlavy (zde: http://orthodoxiachristiana.cz/chram).

Z kategorie Aktuality, Orthodoxie

Zaslal/a leo on Prosinec 7, 2012

Modlitba optinských starců

Pane, dej abych s pokojem v duši přijal vše, co mi přinese nadcházející den.

Dej, abych se cele odevzdal tvé svaté vůli.
Po celý den mě ve všem veď a posiluj.

Ať bych dostal jakékoliv zprávy během dne,
nauč mne je přijmou s pokounou duší a pevným přesvědčením, že nade vším je tvá svatá vůle.

Pokračování…

Z kategorie Orthodoxie, Zajímavosti

Zaslal/a leo on Září 26, 2012

Orthodoxní liturgie sv. Jana Zlatoústého, plný text anafory

Pro zájemce o hluboké duchovní poklady pravoslavné (orthodoxní) liturgie přinášíme na těchto stránkách plný text podstatné části pravoslavné Svaté liturgie. Jde o analogickou obdobu našeho římského kánonu (ten viz na těchto stránkách zde).

Jedná se o svatý text, proto by jej skuteční zájemci měli také vnímat a číst vždy jen s plným usebráním a s modlitbou!

Pokračování…

Z kategorie Liturgie, Orthodoxie

Zaslal/a leo on Květen 30, 2012

Orthodoxní liturgie sv. Jana Zlatoústého, plný text anafory

Pro zájemce o hluboké duchovní poklady pravoslavné (orthodoxní) liturgie přinášíme na těchto stránkách plný text podstatné části pravoslavné Svaté liturgie. Jde o analogickou obdobu našeho římského kánonu (ten viz na těchto stránkách zde).

Jedná se o svatý text, proto by jej skuteční zájemci měli také vnímat a číst vždy jen s plným usebráním a s modlitbou!

Pokračování…

Z kategorie Liturgie, Orthodoxie

Zaslal/a leo on Květen 30, 2012

Čtrnáct svatých pomocníků (+Litanie)

Čtrnáct svatých pomocníků je 14 světců, jejichž uctívání je ve většině případů společné jak v západní (latinské), tak ve východní (orthodoxní) církvi. Jde o světce a světice, jejichž vzývání je záhodno v každé nemoci, chorobě, úzkosti či strachu. Většina z těchto 14 světců a světic jsou pomocníky především v mnoha zázračných uzdraveních z těžkých i akutních chorob. Současná katholická liturgie společný svátek těchto svatých nezná, nicméně tridentský tradiční liturgický kalendář jejich společný svátek slaví 8. srpna.

Rovněž litanie k těmto světcům se dochovala pouze v nejstarších kancionálech – dnes byla již dávno vypuštěna. (Přepis této litanie jsem na tyto stránky pořídil z Cyrilomethodějského kancionálu z roku 1888 – mám k ní případně – pro přátele kněze a zpěváky – k disposici i notaci!) Pokračování…

Z kategorie Liturgie, Zajímavosti

Zaslal/a leo on Květen 29, 2012

Modlitba za obnovu monarchie a spravedlivé vlády

Modlitba je vytvořena na základě jedné z biskupských modliteb užívaných při korunovačním obřadu podle našeho českého krále Karla I. (jako římský císař byl IV.). Má tedy i jistou církevní legitimitu. Podstatný zdroj je  zde:http://www.farnost-recice.cz/clanky/duchovni-slovo/modlitby/modlitba-za-obnovu-monarchie-a-spravedlive-vlady/

 

In nomine  + Patris et Filii et Spiritus Sancti.

Adjutorium nostrum in nomine Domini!  •  Qui fecit caelum et terram.

Všemohoucí věčný Bože, dej své požehnání našemu králi z Domu Habsbursko-Lotrinského, neb ty spravuješ všechna království věků. Pokračování…

Z kategorie Články, Liturgie, Monarchie

Zaslal/a leo on Květen 19, 2012

Ordo Misae (Mešní řád latinsky s českým překladem)

Mešní řád


S. Kněz  D. Jáhen  L. Podjáhen/Lektor  M. Ministrant/Lid  C. Chór  V. Versiculus  R. Responsum  Znamení kříže 

Bohoslužba katechumenů Pokračování…

Z kategorie Tridentská mše sv.

Zaslal/a leo on Květen 4, 2012

Korunovační řád Karla IV.

Karlova reforma českého korunovačního řádu

JUDr. Stanislav Macháček

Římský císař a český král Karel IV. patřil svými intelektuálními i vzdělanostními předpoklady pro výkon vladařského poslání mezi výjimečné osobnosti panovnické profese pozdního středověku. Již jeho dětství bylo politicky rušné. Jeho matka – poslední Přemyslovna – mu vštípila pocit sounáležitosti s přemyslovskou tradicí země. Ctil a cítil české království a Prahu jako svou vlast, jíž v budoucnu odevzdá plody svého vladařského umu i osobních kvalit. Byl jedním z vzácných a výjimečných vládců schopných dát svým myšlenkám a záměrům literární podobu. V tomto ohledu byl: Řád korunování českého krále a řád požehnání královny (Ordo ad coronandum regem Bohemorum, Ordo ad benedicendum reginam), jeho prvotinou. Toto dílo vznikalo v době, kdy se Karel vrátil do Čech, kdy se stal markrabětem moravským a kdy žil ve velice chaotických vztazích, které nazýváme lucemburským dvouvládím. Jan Lucemburský, jeho otec, mu odňal výkonné moci, takže byl markrabětem bez možnosti přímé správy země. Tento stav byl důsledkem dezinformovanosti Jana, úmyslně působené intrikami české šlechty.   Pokračování…

Z kategorie Historie, Liturgie, Monarchie, Zajímavosti

Zaslal/a leo on Květen 3, 2012

Znamení kříže (aneb proč se orthodoxní a latinští křesťané křižují rozdílně?)

kriz1V této poznámce o kříži, křižování a moci gesta kříže jsou použity úryvky z pojednání o pravoslavném znamení Kříže otištěného ve „Věstníku české pravoslavné eparchie, roč. II. čís. 2“ a materiál z práce Otto Herbera otištěné v Pravoslavném theologickém sborníku č. XVI (1992) 

Samotné překřížení dvou čar vytvářející podobu kříže nemá žádnou spásonosnou moc. Tuto Božskou sílu má znak kříže skrze víru v Kříž Kristův. Jedině, když se nám znamení kříže stává svatou ikonou Kříže Spasitelova, přicházejí k nám skrze ně vzácné svaté energie Boží, síla a moc, před kterou prchají démoni, která je smrtí všemu ďábelskému a životem všemu Božímu.

Pokračování…

Z kategorie Historie, Liturgie, Zajímavosti

Zaslal/a leo on Duben 3, 2012

Štítky: , ,

Jihlavský církevní rok v 18. století

Neuškodí prohlédnout si trochu život v 18. (a v první pol.19.) století v Jihlavě a ve zdejších městských chrámech, tak, jak nám jej zachoval kterýsi farář od sv. Jakuba v Jihlavě ve svém Directoriu hlavních svátků a slavností.

(Data a údaje pocházejí z unikátních svatojakubských zápisků P. Oldřicha Meda, milovníka historie, kněze, jihlavského rodáka a svého času kaplana u sv. Jakuba v Jihlavě v 60. letech 20. století)

Pokračování…

Z kategorie Liturgie

Zaslal/a leo on Březen 15, 2012