Sedmdesát let od prvního křížového zázraku v Číhošti!

Ikona Číhošťského zázraku

Ikona Číhošťského zázraku

Svatý Kříž je znamení nanejvýše mocné, ale i křehké. Je třeba mít na paměti, že právě Kříž je ďáblu trnem v oku, ba ještě víc – je satanu smrtonosnou zbraní, která ho umrtvuje a působí mu nesnesitelná muka.
(To nejsou staročeská lidová vyprávění o čertu a kříži, to je realita, s níž se křesťan při svých duchovních zápasech setká, se kterou může při zápasu o své spasení počítat.)

Je tedy celkem pochopitelné, že právě znamení, které nám má Kristův nepřemožitelný Kříž zprostředkovat, se snaží síly temna paralysovat tak, aby zamezily nebo omezily přístup této Božské síly k nám. Čímž chtějí působení Kříže „zneškodnit“.

(úryvek z práce Otto Herbera, vydané v Pravoslavném theologickém sborníku č. XVI v roce 1992)

Původní zázračný oltářní kříž z lipového dřeva...

Původní zázračný oltářní kříž z lipového dřeva…

A právě v těchto minutách (psáno 11. 12. 2019 v 11 hodin) uplyne rovných 70 roků od okamžiku, kdy se v Číhošti na Vysočině, v obci, která je mimochodem oficiálním geografickým středem České republiky, stal , jehož předmětem byl svatý Kristův Kříž.

V místním chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti se 11. prosince 1949 v 11 hodin při kázání faráře a pozdějšího mučedníka P. Josefa Toufara rozkýval kříž na oltáři. Pohyb vidělo toho dne 19 zdokumentovaných svědků, přičemž oltářní křížek se sám od sebe nepohnul naposledy. Vše se opakovalo na vánoční (25. 12.) téhož roku a také na svátek Svaté Rodiny v neděli 8. ledna roku 1950.

Poté byl farář komunistickou StB zatčen a po brutálních výsleších 25. února 1950 umučen.

Jenže i po jeho mučednické smrti se kříž na oltáři v Číhošti sám od sebe hýbal znovu. A to přesto, že původní „zázračný“ křížek z lipového dřeva nechala StB ihned po Toufarově zatčení v lednu 1950 odstranit a zlikvidovat a na oltáři v Číhošti stál již křížek jiný, náhradní!

Související články na X-P.cz:  Princip skutečné léčby: Víra!

Jenže i tento nový kříž se, stejně jako jeho předchůdce, začal hýbat sám od sebe při bohoslužbě na Popeleční středu roku 1950 – tedy tři dny před umučením tehdy již měsíc uvězněného P. Toufara – a k dalšímu zdokumentovanému pohybu oltářního kříže došlo dokonce o Božím Těle, které v roce 1950 připadlo na 8. června. Tedy tři měsíce po mučednické smrti P. Toufara.

Kříž na okenním skle fary v Číhošti vykreslený zázračně v jinovatce 11. prosince roku 1998

Kříž na okenním skle fary v Číhošti vykreslený zázračně v jinovatce 11. prosince roku 1998

A aby toho nebylo málo, přesně v den 49. výročí prvního pohybu oltářního křížku v Číhošti, v pátek 11. prosince roku 1998, se na zamrzlém okně v kuchyni na faře v Číhošti objevil z jinovatky obrazec ve tvaru naprosto pravidelného kříže. Přesně takového, jenž z bližšího pohledu dle pamětníků připomínal původní oltářní křížek z dob pana faráře Toufara. Tento kříž v ledu na okně nás, očitých svědků, tehdy vidělo na vlastní oči více, mimo jiných s námi i na místě tehdy přítomný hradecký biskup Dominik !

A o rok později, 11. prosince 1999, nás při mši svaté v Číhošti zastihla zpráva, že právě okolo 11. hodiny v sousedním Želivě zesnul opat Vít , spolužák patera Toufara a také jeden z hlavních zatčených a vězněných v souvislosti s „křížovou číhošťskou causou“.
Tento svatý opat a kněz tak odešel přesně na hodinu a den půlstoletí poté, kdy se 11. prosince roku 1949 na oltáři v sousední Číhošti při kázání Josefa Toufara třikrát ze strany na stranu poprvé pohnul dřevěný Kristův Kříž.

Toto vše nejsou náhody.

Jde o zázrak, opakovaný a zdokumentovaný; zázrak, který se nestal „minulostí“. Pokračuje totiž dále v průběhu mnoha desetiletí až dodnes – a jeho několika etap jsem byl očitým svědkem i já sám!

Zázrak Kristova Kříže, znamení nanejvýše svatého. Stejně jako křesťané již v dobách prvotního křesťanství i my dnes na vlastní oči vidíme, že v Kříži Kristově přebývá bezmezná Boží síla – nevysvětlitelná a neuchopitelná. Nikdo z nás dodnes není schopen vysvětlit, proč se v souvislostí s Číhoští „křížové zázraky“ už sedmdesát roků dějí, proč k nim došlo a hlavně, co nám, naší generaci jejich dalších přímých účastníků, mají vlastně říci?

Související články na X-P.cz:  Výročí smrti mučedníka Josefa Toufara...

Proto rozhodně neuškodí, když zejména dnes, 11. prosince, vzpomeneme všech těchto podivuhodných zvláštních událostí a v modlitbách poprosíme jistě již svatého mučedníka, kněze Josefa – rodáka z Arnolce u Jihlavy a potomka prastarého sedláckého rodu Toufarů z Horního Smrčného – o ochranu nás i našich potomků! A o to, abychom vzkaz dnes již sedmdesáti let křížových zázraků číhošťských dokázali správně přijmout a uložit do svých srdcí.

Svatý mučedníku Kristův, kněže Josefe, oroduj za nás všechny u Božího trůnu…
Amen!

 

Psáno v den 70. výročí prvního křížového zázraku v Číhošti, ve středu 11. 12. 2019, Leo P. Švančara

V kategorii Články, Historie, Poznámka ke dni, Zajímavosti

Příspěvek zaslal: leo dne 11.12.2019 / článek si přečetlo 1 257 návštěvníků X-P.cz

Štítky: , , , ,

Web rediguje: Leo P. Švančara

Další příspěvky