Jak se bránit proti kletbám či proti rodinnému prokletí?

Žebřík do Nebe sv. Jana Klimaka (ruská ikona, 16. století)

Žebřík do Nebe sv. Jana Klimaka (ruská ikona, 16. století)

V dnešní době vzrůstající vlny všeobecné nenávisti ve společnosti je nutno stále častěji čelit vážnému problému:

Každý žijeme denně mezi lidmi – ve své rodině, ve své práci, ve svém okolí. Ne ovšem se všemi si padneme do oka a ne s každým se pokaždé shodneme na věcech, které pokládáme my sami za důležité.

Většina z nás toto od dětství dobře ví a tak věci bereme prostě tak, že lidé jsou různí a je třeba mezi nimi nějak žít. Ale ne vždy a ne každý to dokáže.

Ve společnosti stoupá již mnoho měsíců viditelně agresivita, jejíž výbuchy kolikrát vyvolávají ještě nedávno docela bezvýznamné záminky. Cítíme to mnozí na každém kroku a zdá se, že se navíc situace stále rychleji zhoršuje.

Nejsme daleko od pravdy, když řekneme, že se náš svět zřejmě ocitá pod nebývalým a frontálním útokem běsů a démonů. A tak se mnozí, aniž by to tušili, mohou nyní skrze i ten nejmalichernější spor, dostat do situací, kdy se stanou terčem vzteku ostatních. Jen často pro svůj vlastní odlišný názor.

Co to znamená?

Každý náš vztek na někoho jiného je již ve své podstatě proklínáním. Ano, je! A pokud za současnou výbušnou náladou mezi lidmi stojí běsi, tedy démoni (což je jisté), pak takový vztek člověka je navíc umocněn i jejich nenávistí vůči lidskému pokolení ještě mnohonásobně více.

Každý z nás navíc má dost svých vlastních hříchů, které nás zatěžují na cestě vzhůru, k Bohu. Když se k tomu pak v nějakou kritickou chvíli přidruží ještě i od ostatních, jsme náhle v situaci tonoucího – s kamenem vlastních vin uvázaným na noze – jemuž pak už stačí jen lehkým úderem zvenčí dostat hlavu pod hladinu.

A aby to bylo všechno ještě složitější, skoro každý si neseme ke všemu větší či menší rodinnou zátěž hříchů, zlých skutků, neuváženě vyřčených kleteb – či někdy i přímo zločinů – od vlastních předků. A z Písma svatého víme, že viny praotců se dědí v rodinách po čtyři generace.

Tedy pokud náš pradědeček například kdysi někoho proklel či něco vážného spáchal, důsledky toho jeho dávného činu ve svých dnešních životech pociťujeme ještě i my. A to často až nevysvětlitelnými tragickými událostmi v některých rodinách, osobními neúspěchy, chronickými nemocemi či „jen“ třeba opakovanými rozpadajícími se manželskými vztahy.

Jak z toho ale ven?

Tyto všechny špatné věci, které nás potkávají a mohou se v jistých životních obdobích žel vzájemně kumulovat až k nesnesení, vůbec nejsou beznadějné!

Kletba – jíž je jak zmíněný vztek či proklínání od živých, tak i „genetická zátěž zla“ v mnohých rodinách – je již v samé své podstatě sejmuta samotným Bohem jeho smrtí na kříži. „Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že ono prokletí vzal na sebe ZA NÁS. Stojí totiž v Písmu: ‚Proklet je každý, kdo visí na dřevě’“, ujišťuje nás bezpečně svatý apoštol Pavel (Gal 3, 13).

A tak zde máme po ruce tu nejúčinnější záchranu před těmito všemi chmurnými vyhlídkami:

k samotnému Pánu Ježíši s prosbami jak za ochranu před jakýmkoli proklínáním i před vším vlivem démonů, tak i za odpuštění všech rodinných hříchů v naší rodině. Se zřeknutím se všeho zla, které by mohlo na nás přecházet z hlubin věků od našich dávno zesnulých předků.

Modleme se tedy co nejčastěji všechny tyto exorcismy – nejlépe několikrát denně. A uvidíme pak s úžasem velmi rychle mnohé změny, které osvobození od těchto všech kleteb přinese do našich životů!

Některé osvobozující a ochranné modlitby ve formátu pdf k volnému vytištění a užívání:

Základní pravoslavný exorcismus, jenž se věřící modlí každý večer před spaním

Související články na X-P.cz:  Humanismus versus skutečný život

Modlitba proti prokletí (z řeckých exorcismů)

Modlitba za osvobození od rodinných prokletí a rodinné zátěže

(A buďme ujištěni, že i pokud bychom tyto exorcismy ztratili – či zapomněli si je odtud vytisknout – můžeme za své osvobození od běsů a kleteb našeho Milosrdného Boha prosit i svými vlastními jednoduchými slovy. Jak říkal svatý Jan Klimak ve svém „Nebeském žebříku“: „Všechny tvé modlitby ať jsou prosté. Celník a ztracený syn se usmířili s Bohem jedním slovem“!)

Leo P. Švančara, psáno o vigilii před sv. Martinem, 10. listopadu A. D. 2021

V kategorii Články, Zajímavosti

Příspěvek zaslal: leo dne 10.11.2021 / článek si přečetlo 1 411 návštěvníků X-P.cz

Štítky: , , ,

Web rediguje: Leo P. Švančara

Další příspěvky