Profesor Petr Piťha: Nádherná logika duchovního dění

(Projev kněze a profesora Petra Piťhy při slavnostním požehnání sochy Sv. Anežky české 11. června 2015)
Dámy a pánové, ctitelé Anežky Přemyslovny,
stává se často, že náhodou, kterou dovedeme vysvětlit shodou banálních okolností, dojde k nějakému jejich významuplnému překrytí. Vnímaví a zasvěcení lidé si jí všimnou a vše pro ně dostane hlubší smysl. Lidé lhostejní a nepoučení to přejdou bez povšimnutí.

Takovým milým dárkem pro dnešní slavnost je, že několik lidí hledalo ve svých diářích společný volný den a nenašli ho ani v březnu, ani v dubnu a květnu, až zjistili, že to půjde teprve 11. června.
Pokračování…

Z kategorie Zajímavosti

Zaslal/a leo on Červenec 6, 2015