Smysl života? Hledání správných dveří na konci průchodu!

Na smrt křesťané nemyslí proto, aby propadali depresím, ale právě proto, aby jim nepropadali!

Na křesťané nemyslí proto, aby propadali depresím, ale právě proto, aby jim nepropadali!

Smrt je jediná jistota, kterou v životě máme. Ta jediná.

A právě ve Svatém týdnu velikonočním by v našich myslích měla mít místo po celých 24 hodin každý tento svatý den. Ale ne kvůli tomu, abychom z toho upadali do depresí, ale právě jen a jen kvůli tomu, abychom do nich skrze strach ze smrti neupadali!

Smrt lze totiž překonat jedině smrtí. Ne očkováním, ne respirátory, ne polykáním léků nebo budováním krytů a tvrzí.

Kristus nám dal jasný příklad – a tento týden jej máme před očima více než kdy jindy – že smrt je sice nutná, ale není konečnou stanicí.

Kristus vstal z mrtvých,
smrtí smrt překonal
a jsoucím ve hrobech
život daroval.
(velikonoční kánon sv. Jana Damašského)

Smrt je totiž ve skutečnosti průchodem k Životu. Průchodem nikoli nepodobným naší dávné cestě před lety porodními cestami v okamžiku našeho příchodu na tento svět.

Jenže nyní, při tom průchodu druhém, branou smrti, už bude záležet jen a jen na nás, zda v ten okamžik budeme umět odemknout ty správné dveře?

Ty dveře, které se nám tam otevřou dokořán a ne toliko pootevřou. Abychom pak mezi nesprávnými dveřmi nemuseli stát po desetiletí či dokonce staletí v situaci, kdy cesta zpět je nám již navždy uzavřena – ale cesta dopředu, špatnými dveřmi za nimiž je jen zeď, rovněž.

A toto hledání správných dveří je celým smyslem lidského života.

Ale jak ty dveře již nyní za pozemského života hledat tak, abychom je bezpečně poznali v okamžiku, když je budeme potřebovat?

Odpověď nám dává sám Pán Ježíš: „Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn. Bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu…“ (Jan 10,9).

Leo P. Švančara, psáno v pondělí Svatého týdne A. D. 2021

Související články na X-P.cz:  Ke Strastnému týdnu pravoslavných Velikonoc...

V kategorii Články, Poznámka ke dni, Velikonoce

Příspěvek zaslal: leo dne 29.3.2021 / článek si přečetlo 653 návštěvníků X-P.cz

Štítky: , , ,

Web rediguje: Leo P. Švančara

Další příspěvky