Každý si nosí ten svůj svět ve svém srdci

Arthur Von Ferrari - Káhira (1890)

Arthur Von Ferrari – Káhira (1890)

U oázy u hradeb jednoho egyptského města seděl starý muž. Kolem něho procházely davy lidí směřujících dovnitř města, na trh, za obchodem, za prací.

V tom ke starci přistoupil jeden mladík a zeptal se jej: „Dobrý muži, přicházím zdaleka. Jací lidé žijí v tomto městě, kde se hodlám nyní usadit?“

Stařec odpověděl: „Jací lidé žili v tom městě, kde jsi bydlel dosud?“

– „Škoda mluvit, byli to zlí sobci, hlupáci, a právě proto jsem odtud odešel jinam“, smutně si posteskl mládenec.

– „Tady ale příteli potkáš ty samé lidi!“, pokýval hlavou stařec.

Když přicházelo poledne, přistoupil ke starci další poutník: „Přicházím sem zdaleka, jací lidé zde dobrý starče žijí?“

– „A jací lidé žili tam, odkud jdeš ty?“

– „Většina byla pohostinných, ušlechtilých, moc mne mrzí, že jsem tam musel zanechat tolik vzácných přátel“, smutně odpověděl poutník.

– „Neboj“, uklidnil jej stařec. „Zde najdeš rovněž dobré a vzácné přátele!“
Prodavač vody, který stál opodál a slyšel obě starcovy odpovědi oběma poutníkům, se pak, když mladík odešel, starce zeptal:

– „Jak můžeš dát na stejnou otázku dvěma lidem naprosto rozdílné odpovědi?“

– „Synu, kdo nenašel a neudělal nic dobrého tam, odkud jde – nu, ten nenajde a neudělá nic dobrého ani zde. Kdo si ale jinde získal dobré přátele svojí povahou a ryzím charakterem, nalezne je velmi snadno i tady. Každý si s sebou nosí, ať jde kam jde, ten svůj svět jen ve svém vlastním srdci!“

Leo P. Švančara, psáno v pondělí 28. března A.D. 2022

V kategorii Církev

Příspěvek zaslal: leo dne 28.3.2022 / článek si přečetlo 660 návštěvníků X-P.cz

Web rediguje: Leo P. Švančara

Další příspěvky