Vzkříšení? Započal náš průchod do Světa a do Života!

Zdraví je pro náš moderní svět jediným normálním stavem člověka: S nemocí je proto třeba stůj co stůj a ze všech sil bojovat.

Křesťanský pohled považuje naopak za normální stav člověka spíše právě nemoc. V tomto světě smrtelných a měnících se důvodů utrpení, jsou nemoci a smutek normálními podmínkami života.

Z náboženského pohledu je proto na zdraví a léčení vždy pohlíženo jako na milosrdenství Boží: opravdové uzdravování je „zázračné“! Tento neuskutečňuje Bůh proto, že by zdraví bylo v tomto světě „dobré“, ale proto, že nemoc i následné uzdravení přivádí člověka zpět k Bohu.

V Kristu se VŠE v tomto světě, čímž je míněno zdraví i nemoci, radost i utrpení, hojnost i nouze, stává jen a jen vystoupáním do nového Života.

tedy není jen nějakým dovršením pozemské existence Vtěleného Boha. Není jen jakousi terapeutickou útěchou pro nás, na které teprve a hrob čekají. totiž není nějaké mysterium, jež musí být zkoumáno a šetrně vysvětlováno. Ježíšovo nám ukazuje jasně, že smrt je naším pravým nepřítelem. Spočívá totiž nikoli v nějakém fyzickém „konci“ člověka, ale v jeho oddělení se od Světa a od Života. Což je oddělením od Boha.

Ve Vzkříšeném Kristu ale pro nás nový Život začíná. Ne jen nějaká mlhavá, posmrtná, i když theology i filosofy po mnoho tisíciletí pitvaná „věčná relaxace“. Tedy snad jakýsi záhrobní odpočinek od světa, od bolesti a od soužení kdesi v mýtickém limbu mimo tento svět.

Vzkříšením započal náš průchod (to je pravý význam slova Pascha) do Království Světa. Světa stvořeného Bohem a od počátku pro nás. Do pravého Světa, z něhož jsme byli vyděleni právě smrtí!

Nikdo z nás neví kdy pro něho osobně nový Svět v Kristu dojde naplnění. Nikdo nevíme jak. Ale na základě Vzkříšení již víme, že tento průchod, Pascha, pro každého z nás již nezvratně započal.

Související články na X-P.cz:  Jak se o velkém předvelikonočním půstu postili patroni naší vlasti?

Takže: Kristus vstal z mrtvých – Život v Božím Světě kraluje. Alleluja!

Leo P. Švančara, psáno na velikonoční A.D. 2022

V kategorii Články, Homeopatie / léčba, Poznámka ke dni, Velikonoce

Příspěvek zaslal: leo dne 17.4.2022 / článek si přečetlo 780 návštěvníků X-P.cz

Štítky: , ,

Web rediguje: Leo P. Švančara

Další příspěvky