Svěcení vody na Theofanii 6. (19.) ledna

   Z řádu Velkého svěcení vody na svátek Bohozjevení 6 .1. iuliánského kalendáře (gregoriánského 19.1.):

Kněz třikrát žehná rozžatými svícemi vodu na způsob kříže, svíce ponořuje do vody a hlasitě říká:

BohozjeveniobrazVeliký jsi, Hospodine, a podivuhodná jsou tvá díla a žádné slovo není schopno opěvovat tvé zázraky. 3x.

Vždyť ty jsi svým rozhodnutím vše přivedl od nebytí k bytí, tvou mocí se udržuje tvorstvo a svým zámyslem jsi učinil svět. Ty jsi ze čtyř věcí učinil tvorstvo a čtyřmi obdobími jsi ověnčil rok. Před tebou se třese vše myslící, tebe opěvuje slunce, tebe oslavuje luna, tobě se klaní hvězdy, tebe poslouchá světlo, před tebou se chvějí propasti, tobě slouží prameny. Pokračování…

Z kategorie Liturgie, Orthodoxie

Zaslal/a leo on Leden 19, 2016

Ikona Matky Boží z Liddy (svátek 9. července)

Ikona Matky Boží z Liddy

je jednou z velmi podivuhodných ikon Panny Marie. Podle prastaré legendy vznikla bez zásahu lidské ruky. Když apoštolové Petr a Jan krátce po Nanebevstoupení Páně kázali v okolí Jerusalema, založili křesťanskou komunitu i v městě Lydda (dnešní israelský kraj HaMerkaz) a místní chrám zasvětili Matce Boží.

Pokračování…

Z kategorie Články, Historie, Orthodoxie, Zajímavosti

Zaslal/a leo on Červenec 9, 2014

Spuštěny stránky OrthodoxChristiana.cz

Mnoho zajímavých materiálů pro zájemce o pravoslaví a křesťanství obecně obsahují právě spuštěné stránky orthodoxní řecké (pravoslavné) církve na adrese http://orthodoxchristiana.cz.
Kromě jiného tyto stránky také obsahují pořad bohoslužeb v chrámu Sv. Jana Šanghajského a Sanfraciského v Jezdovicích u Jihlavy (zde: http://orthodoxiachristiana.cz/chram).

Z kategorie Aktuality, Orthodoxie

Zaslal/a leo on Prosinec 7, 2012

Modlitba optinských starců

Pane, dej abych s pokojem v duši přijal vše, co mi přinese nadcházející den.

Dej, abych se cele odevzdal tvé svaté vůli.
Po celý den mě ve všem veď a posiluj.

Ať bych dostal jakékoliv zprávy během dne,
nauč mne je přijmou s pokounou duší a pevným přesvědčením, že nade vším je tvá svatá vůle.

Pokračování…

Z kategorie Orthodoxie, Zajímavosti

Zaslal/a leo on Září 26, 2012

Orthodoxní liturgie sv. Jana Zlatoústého, plný text anafory

Pro zájemce o hluboké duchovní poklady pravoslavné (orthodoxní) liturgie přinášíme na těchto stránkách plný text podstatné části pravoslavné Svaté liturgie. Jde o analogickou obdobu našeho římského kánonu (ten viz na těchto stránkách zde).

Jedná se o svatý text, proto by jej skuteční zájemci měli také vnímat a číst vždy jen s plným usebráním a s modlitbou!

Pokračování…

Z kategorie Liturgie, Orthodoxie

Zaslal/a leo on Květen 30, 2012