Papež proti křesťanům?

papezŽe je církev v krisi, je jasné už od 60. let XX. století. Tehdy, díky II. vatikánskému koncilu, byly pootevřeny dveře nejrůznějším heresím, které pak do církve vtrhly silou nebývalou.

Současný papež je toho příkladem. I když sám si dává veliký pozor, aby neřekl nic, co by se dalo za vědomou heresi označit. Ale jeho mnohé činy směřují jasně nikoli k církvi, ale od církve, nikoli ke Kristu, ale od Něho. I když „Solovjovovsky“ to maskuje za synkretickou víru v humanitu, v člověka, v dobro… Pokračování…

Z kategorie Aktuality, Glosy

Zaslal/a leo on Září 6, 2015

Chtít pomáhat všem je proti Božím záměrům!

svatý Pavel

Apoštol sv. Pavel

Ergo, dum tempus habémus, operémur bonum ad omnes, máxime autem ad domésticos fídei.
(Nuže, pokud máme čas, čiňme dobré vůči všem, zvláště vůči lidem z domu víry.)
Z epištoly sv. Pavla na dnešní 15. neděli po sv. Duchu, Galatským 6,10

Jakoby přímo na míru do současné situace zní slova z dnešního listu svatého Pavla Galaťanům, která se dnes, patnáctou neděli po svatém Duchu, zpívají či čtou při každé „tridentské“ katolické liturgii. Pokračování…

Z kategorie Glosy

Zaslal/a leo on Září 6, 2015