Prosme po třiceti letech opět svatou Anežku Českou o zázrak. O svobodu!

Ikona sv. Anežky České (Klášter Naší Paní nad Vltavou)

Před rovnými třiceti roky se mnozí z nás rozhodli – sedm dnů před svatořečením sv. Anežky České v Římě – se modlit denně celý týden k této naší národní světici o zázrak. O zázrak svobody, která nám v našich životech do té doby nikdy nebyla dopřána.

Činili jsme tak mnozí méně, jiní více poctivě – a hle, stalo se!

Když jsem v katedrále v sobotu 25. listopadu 1989 slyšel stařičkého pana kardinála Františka Tomáška, jak na závěr bohoslužby pojednou změnil prorocky hlas a prohlásil jasně, že on i katolická Církev stojí na straně národa, vhrkly mi slzy do očí a pochopil jsem, že jsem se stal očitým svědkem neskutečného zázraku. Onoho zázraku, o který jsme po sedm dnů před svatořečením denně prosili na kolenou, o který naši otcové i dědové úpěnlivě prosili Nebesa po dlouhá desetiletí. A my se toho dočkali!

A dnes, po třiceti letech?

Pokračování…

Z kategorie Církev, Historie, Monarchie, Politika, Zajímavosti

Zaslal/a leo on Září 24, 2019

Štítky: , , ,

Povolební zamyšlení – aneb jaká forma státu je pro nás tou nejlepší?

královská koruna českáPtáme-li se, jaká vláda v lidské společnosti je vůbec ta nejlepší, pak se nám může na první pohled zdát, že je to „přece ta moderní forma“, tedy demokracie, kdy si své vládce lidé volí sami.

Jenže křesťan, který by si měl vždy klást otázku, zda nám, lidem, Bůh nějaké politické uspořádání našich pozemských obcí či států doporučil, nutně dojde k jiné odpovědi!

Nalézáme ji totiž v samotném Božím slově. Tam vidíme naprosto jasně, kterou formu správy věcí veřejných Bůh Israelitům doporučil jako nejlepší. Jde o systém moudrých soudců v čele jednotlivých rodů!

Teprve, když Jeho lid si na svém Bohu vyžádal skrze proroka Samuela krále, Hospodin i tuto formu vládnutí svému lidu dal, ale tento úřad posvětil sám sebou! Králem svého Israele (tedy i celého Božího lidu, každé křesťanské společnosti, obce, země) je totiž JEN Hospodin.

Jím posvěcený král je tedy jen člověk, který sám chybuje, hřeší a skrze to jej také Hospodin někdy odvolává a nahradí jiným. Vidíme to už na případu prvního krále Israele, na Saulovi, jenž neuposlechl Božích příkazů a byl proto svého úřadu nemilosrdně Hospodinem zbaven. Pokračování…

Z kategorie Glosy, Historie, Monarchie, Politika

Zaslal/a leo on Listopad 23, 2017

Štítky: , , ,

Blahoslavený císaři Karle, oroduj za svoji zemi

 

Císař a car...

Císař a car…

Dnes, 21. října, slavíme svátek posledního českého panovníka, blahoslaveného Karla I. Habsburského (17.srpna 1887 – 1. dubna 1922).

O jeho životě, krátké vládě i smrti ve vyhnanství existuje řada dobrých zdrojů, které nebudu nyní dublovat. Rád bych se však dnes, v souvislosti se svátkem tohoto blahoslaveného císaře, soustředil na něco jiného…

Když se podíváme na Evropu posledních sta let, vidíme na první pohled zřetězení hrůz, které celé evropské dějiny nepamatují:  Desítky milionů mrtvých lidí jen v důsledku atheistického komunismu, další desítky milionů mrtvých dílem pohanského fašismu. Pokračování…

Z kategorie Historie, Monarchie, Politika

Zaslal/a leo on Říjen 21, 2015

Putinův královský gambit?

Putin v minulých létech navrátil veškerý majetek, ukradený komunisty, ruské pravoslavné církvi (církev je dnes tak největším vlastníkem půdy v Rusku a odhaduje se, že je tím pádem i suverénně největším zaměstnavatelem v zemi).

Zdá se mi tedy, že nyní se děje přesně to, co jsem odhadoval velmi opatrně (s vědomím téměř fantasmagorie), již před několika roky.

A sice, že Putin – asi zjevně pod vedením dobrého duchovníka – krok za krokem vrací Rusku jeho duši. Včetně možné budoucí restaurace monarchie. Pokračování…

Z kategorie Glosy, Monarchie, Politika

Zaslal/a leo on Červen 25, 2015

Tradiční Requiem ke stému výročí sarajevského atentátu v Třebíči na Jejkově

Homeosměs na koronavirovou epidemickou chřipku COVID-19 - na homeopatickém eshopu u XIV. svatých Pomocníků:

Requiem za následnický pár českého a rakouského trůnu,  Františka Ferdinanda d´Este a jeho choť Žofii, bude slouženo ve výroční den sarajevského atentátu, v sobotu 28. června, v chrámu Proměnění Páně v Třebíči na Jejkově.
Toto requiem, v den 100. výročí vraždy následnického páru,  bude slouženo dle původního tradičního tisíciletého katolického ritu (podle misálu sv. Jana XXIII., tzv. „Trident“).
Krev následníka a jeho choti byla první krví prolitou ve Světové válce proti Božímu řádu, která začala sarajevskými výstřely a dosud stále neskončila.
Requiem bude slouženo v sobotu 28. června 2014 od 17 hodin v klášterním kostele (viz mapa)

Viz také Stránky farnosti Jejkov

Z kategorie Bohoslužby, Články, Historie, Monarchie, Tridentská mše sv.

Zaslal/a leo on Červen 6, 2014

Liga svatých císařů Karla a Mikuláše

V blížících se dnech neblahého stého výročí zahájení Světové války proti Božímu řádu, která dle názoru mnohých dosud ani zdaleka neskončila, dávám k úvaze myšlenku ustavení (částečně politické) – spíše však zatím hlavně duchovní – společnosti za křesťanskou formu vlády, „Ligy svatých císařů Karla a Mikuláše“.

Mělo by jít nejspíše o společnost, hlásící se duchovně a viditelně k odkazu dvou posledních svatých křesťanských císařů Západu i Východu – rakouského císaře, blahoslaveného Karla I. (Habsburského), a svatého velikomučedníka prvního komunistického běsnění, ruského cara Mikuláše I.
Liga by měla mít za cíl především očištění a znovuvzkříšení tolik dnes opovrhované ideje „spojení Trůnu a Oltáře“, oné státní ideje, která se jako jediná v našich zemích a evropském prostoru historicky osvědčila, a to dlouhodobě.

Mělo by jít možná do budoucna i o politický spolek, ale v této chvíli především o „duchovní ligu“, která by si měla klást za cíl každodenní propagaci skutečných tradičních křesťanských a současně i státních hodnot, vyvěrajících z hluboké evropské křesťanské historie.
Je nanejvýše nutno začít veřejně opět poukazovat na fakt, že křesťanství a stát nemůže být v rozporu ani ve vzájemném oddělení (jak učí dnes demokratické a humanistické poučky); ba naopak, že jedinou možnou osvědčenou a funkční formou vlády jak na Západě tak na Východě může být vláda založená na hluboce křesťanských základech, s králem, jehož korunovala Svatá Církev (katolická či pravoslavná) jedině skrze chirotonii a pomazání od právoplatného nástupce sv. apoštolů, příslušného arcibiskupa!

V našem prostoru, v zemích Království Českého a Markrabství Moravského, je zvláště, více než kde jinde ve střední Evropě, živá obojí Tradice křesťanství, jak římského Západu, tak byzantského Východu. Již přes 1150 let, od příchodu sv. Cyrila a Methoda na Moravu, zde Tradice naší první, ještě nerozdělené Církve, zanechává přes klenbu mnoha staletí svoji stopu, a odkaz posledních dvou křesťanských panovníků Západu i Východu, Karla a Mikuláše (shodou okolností dnes světců římskokatolické i pravoslavné Církve), může být pro nás obzvláště inspirující.
Máme unikátní možnost, zde, na jediném území v Evropě, kde je živý a patrný společný a dodnes vzájemně nekonfliktní odkaz Svatého Říma i Svaté Konstantinopole, žádat nyní úpěnlivě a pravidelně o každodenní pomoc oba svaté císaře, panovníky Východu i Západu, kteří svůj pozemský život ve stejné době položili za nás, křesťanské své poddané, obou křesťanských říší.

Nejhorší a zatím nejúspěšnější útok na křesťanský stát, jakožto staletími osvědčenou instituci, započal vypuknutím Světové války v létě roku 1914. Ve dnech stého výročí onoho začátku zatím 100 let nepředstavitelných hrůz, spojených s pádem dvou největších křesťanských císařství, je snad nyní vhodný čas na modlitbu k oběma našim svatým císařům a k osvětlení a veřejnou rehabilitaci jejich svatého odkazu.

„Dědictví otců, zachovej nám Pane!“

Z kategorie Články, Monarchie, Zajímavosti

Zaslal/a leo on Květen 27, 2014

Mým národům 1914 – Benešov 2014

Město Benešov připravilo ve dnech 30. května – 1. června velkolepou akci u příležitosti stého výročí sarajevského atentátu a vypuknutí první světové války. S Benešovem a blízkým zámkem Konopiště je nerozlučně spjata osobnost následníka trůnu Františka Ferdinanda d’Este a jeho manželky Žofie, vévodkyně z Hohenbergu, a právě je bude akce především připomínat. Návštěvníci se mohou těšit na dny otevřených dveří, historické vojenské ukázky a přehlídky, výstavy a další kulturní program.

Více informací a podrobný program

Z kategorie Monarchie

Zaslal/a Promonarchii.cz on Květen 14, 2014

Sousoší monarchů

sousosi_monarchu-Marianske_LazneVe dnech  zahajování lázeňské sezóny 2014 proběhne slavnostní odhalení sousoší dvou nejvýznamnějších návštěvníků Mariánských Lázní, které je z dílny mariánskolázeňského patriota, akademického sochaře Vítězslava Eibla: Město Mariánské Lázně srdečně zve v neděli 11. května v 11:00 hodin do parku u hotelu Bohemia na slavnostní odhalení Sousoší monarchů. Akce se koná při příležitosti 110. výročí setkání rakouského císaře (a českého krále) Františka Josefa I. a britského krále Eduarda VII. v Mariánských Lázních v roce 1904. Odhalení pomníku proběhne za účasti arcivévody Pavla Jiřího Habsbursko-Lotrinského a knížete Alexandra Galitzia.

Arcivévoda Pavel Jiří, který v současnosti žije v Budapešti, je druhorozený syn JCKV Otty a celkově třetí v pořadí nejen na český trůn.

Z kategorie Monarchie

Zaslal/a Promonarchii.cz on Květen 9, 2014

266. papežem Svaté Římské Církve je František I.

František, vlastním jménem Jorge Mario Bergoglio SJ (* 17. prosince 1936 Buenos Aires, Argentina), je 266. papež katolické církve, jehož zvolilo konkláve dne 13. března 2013. Je to první papež pocházející z amerického kontinentu a první papež z jezuitského řádu. Je profesorem teologie. Před zvolením za papeže byl arcibiskupem Buenos Aires, argentinským primasem a kardinálem, původním vzděláním je chemik.
Kardinálem byl kreován  21. února 2001 Janem Pavlem II. Kard. Jorge Mario Bergoglio proslul jako rasantní odpůrce homosexuálních sňatků a dle některých pramenů patří ke konservativnějším latinsko-americkým kardinálům.

Z kategorie Články, Monarchie, Politika

Zaslal/a leo on Březen 13, 2013

Tato presidentská volba bude rozdělovat již navždy – rozděluje totiž dobro a zlo

Homeosměs na koronavirovou epidemickou chřipku COVID-19 - na homeopatickém eshopu u XIV. svatých Pomocníků:

Přece jen se zde ještě jednou vrátím k volbě minulých dnů. 
Tento dopis dr. Nováka, rytíře řádu Sv.Řehoře a správce zámku Brandýs nad Labem, jenž pan doktor zaslal politické straně Koruně české, snad nejlépe shrnuje důvody, proč lidé našeho druhu volili JJ Karla Schwarzenberga – a proč nebylo a není lze voliti jinak!
Díky, milý rytíři!

„Byla-li pravice v zájmu kšeftu volit společně s levicí a jsme-li stále přístupni totalitní argumentaci příležitostně vyhrabané na smetišti našich dějin, pak nás zřejmě víc než politika rozdělují základní občanské postoje k historické pravdě, k duchovnímu dědictví národa, k budoucnosti našich dětí ve společenství evropských národů a konec konců i ztráta schopnosti rozlišovat dobro a zlo.“

Pokračování…

Z kategorie Monarchie, Odjinud, Politika

Zaslal/a leo on Únor 5, 2013

Bulla aurea Siciliæ: 800 let!

Jedinečnost Zlaté buly sicilské bývá často spatřována ve skutečnosti, že českému panovníkovi byla královská hodnost přiznána poprvé dědičně. Ve skutečnosti tomu tak není. Už privilegium z roku 1158 pro knížete Vladislava II. obsahuje pasáž o dědicích královské hodnosti.
Od udělení Zlaté buly uplynulo 26. září 2012 přesně 800 let.
Pokračování…

Z kategorie Historie, Monarchie

Zaslal/a leo on Září 26, 2012

Stránka Pro monarchii na Facebooku má 500 příznivců

Počet příznivců stránky Pro monarchii na síti Facebook pokračuje v utěšeném růstu, a právě překročil magickou hranici půl tisícovky, ani ne rok a půl od svého založení a dva měsíce po dosažení čtyř stovek fanoušků.

Pokud také používáte Facebook a mezi příznivce této stránky ještě nepatříte, doporučujeme Vám také se připojit, abyste mohli snadno jak sledovat novinky zde na portálu Pro monarchii, tak také upozornit své přátele a sdílet všechno zajímavé, na co narazíte. Občas také na Facebooku sdílíme i různé aktuality, které by nevydaly na samostatný článek na webu, proto se díky sledování facebookové stránky můžete občas dozvědět i něco navíc. Potěší nás, kdyžsvým přátelům tuto stránku doporučíte a pomůžete tak našemu webu získat více čtenářů. Ať druhá půltisícovka přibude rychleji než ta první!

Srdečně všem děkujeme za podporu!

Z kategorie Monarchie

Zaslal/a Promonarchii.cz on Květen 22, 2012

Modlitba za obnovu monarchie a spravedlivé vlády

Modlitba je vytvořena na základě jedné z biskupských modliteb užívaných při korunovačním obřadu podle našeho českého krále Karla I. (jako římský císař byl IV.). Má tedy i jistou církevní legitimitu. Podstatný zdroj je  zde:http://www.farnost-recice.cz/clanky/duchovni-slovo/modlitby/modlitba-za-obnovu-monarchie-a-spravedlive-vlady/

 

In nomine  + Patris et Filii et Spiritus Sancti.

Adjutorium nostrum in nomine Domini!  •  Qui fecit caelum et terram.

Všemohoucí věčný Bože, dej své požehnání našemu králi z Domu Habsbursko-Lotrinského, neb ty spravuješ všechna království věků. Pokračování…

Z kategorie Články, Liturgie, Monarchie

Zaslal/a leo on Květen 19, 2012

Princ Pavlos komentuje situaci v Řecku

PavlosPrinc Pavel (Pavlos), syn sesazeného řeckého krále Konstantina II., napsal článek pro The Periscope Post, ve kterém komentuje politickou situaci v Řecku po parlamentních volbách. Píše o hrdosti Řeků na svou slavnou historii v kontrastu s dnešním Řeckem, kdy není mnoho věcí, na které by člověk mohl být hrdý. Přestože článek byl napsán krátce po vyhlášení výsledků voleb, autor v něm dobře předvídá patovou situaci, nemožnost vytvořit funkční vládní koalici a jako následek toho předčasné volby. Aktuální situaci vidí jako přirozený následek politického stylu, který je v Řecku přítomný prakticky od vzniku současné republiky a pro který bylo charakteristické střídání dvou politických stran, které si Řeckou politiku prakticky rozdělily mezi sebe.

Poukazuje na nízkou volební účast, která je vyjádřením nedůvěry občanů etablovaným politickým stranám (což naznačuje také jejich špatný výsledek), ale zároveň kritizuje extremistické politické postoje a neochotu ke kompromisu některých nových stran, které tak znemožnily vytvoření funkční koalice. Zároveň připomíná 19 % hlasů pro menší umírněné strany, které se kvůli uzavírací klauzuli do parlamentu nedostaly.

Z kategorie Monarchie

Zaslal/a Promonarchii.cz on Květen 14, 2012

Kdyby… (???)

Historie nezná kdyby. Kdyby nebyl atentát v Sarajevu, kdyby nezačala světová válka, kdyby František Josef I. dříve odešel z rakouského trůnu, kdyby Mäszarik pomocí svých bratrů, zednářských unitářů, nezlomil na poslední chvíli, 18.10.1918, presidenta Wilsona, aby odvolal svůj tvrdý odpor k likvidaci Rakouska a naopak dal téhož dne jménem USA požehnání rozmetání monarchie…

Jedno ale víme jistě. Nevíme sice „co by, kdyby“, zato bezpečně víme, co nastalo skutečněPokračování…

Z kategorie Glosy, Monarchie

Zaslal/a leo on Květen 9, 2012