Prosme po třiceti letech opět svatou Anežku Českou o zázrak. O svobodu!

Ikona sv. Anežky České (Klášter Naší Paní nad Vltavou)

Před rovnými třiceti roky se mnozí z nás rozhodli – sedm dnů před svatořečením sv. Anežky České v Římě – se modlit denně celý týden k této naší národní světici o . O svobody, která nám v našich životech do té doby nikdy nebyla dopřána.

Činili jsme tak mnozí méně, jiní více poctivě – a hle, stalo se!

Když jsem v katedrále v sobotu 25. listopadu slyšel stařičkého pana kardinála Františka Tomáška, jak na závěr bohoslužby pojednou změnil prorocky hlas a prohlásil jasně, že on i katolická stojí na straně národa, vhrkly mi slzy do očí a pochopil jsem, že jsem se stal očitým svědkem neskutečného zázraku. Onoho zázraku, o který jsme po sedm dnů před svatořečením denně prosili na kolenou, o který naši otcové i dědové úpěnlivě prosili Nebesa po dlouhá desetiletí. A my se toho dočkali!

A dnes, po třiceti letech?


Když jsme tehdy tak překotně rychle opustili odkaz sv. Anežky a víru našich otců, dědů i pradědů, tak jsme se díky tomu propadli do ještě horších časů, než byly ty podzimní, roku 1989. Tehdy totiž byla naděje.
Dnes naději nikde nevidět!

A tak nyní již nezbývá, než opět poprosit o zázrak!

O zázrak svobody, o zázrak záchrany našich rodin, našeho národa. A tak je třeba opět prosit o přímluvu svatou Anežku Českou a s ní všechny naše národní světce a světice. Dnes už ale nebude stačit sedm dnů. Už jsme jednou selhali, odpadli, zradili – a tak je třeba nejméně sedmkrát sedmi dnů na kolenou.

Prosme proto o naši záchranu 49 dnů před datem, kdy byla svatá Anežka římským papežem Janem Pavlem II. svatořečena (12. 11. 1989) a kdy se začal dít onen zázrak. A ta lhůta začíná dnes o půlnoci!

Související články na X-P.cz:  Žena na faře, aneb ke svátku sv. Řehoře Naziánského

Proto, pokud nám záleží na naší budoucnosti, na našich životech i životech našich potomků, modleme se od zítřka denně. Prosme svatou Anežku Českou o přímluvu za nás i za všechny lidi našeho národa. Prosme znovu o naši svobodu, prosme za opakování onoho zázraku.

A budeme-li prosit z celého srdce, stane se!

Svatá Anežko, patronko našeho národa, oroduj za nás!
Oroduj u Boha za naše rodiny, děti i vnuky – i za všechny ostatní příslušníky našeho národa. Ať nás Bůh ochrání před vším Zlem, zvláště před českými politiky, které si my sami už třicet let často tak lehkomyslně vybíráme.
Pomoc naše ve Jménu Otce † Syna † i Ducha † svatého.
Sešli svého Ducha, Hospodine, a obnov tvář naší země!

(Videozáznam památných slov kardinála Františka Tomáška 25. listopadu 1989)

Leo P. Švančara, 24. září 2019

 

V kategorii Církev, Historie, Monarchie, Politika, Zajímavosti

Příspěvek zaslal: leo dne 24.9.2019 / článek si přečetlo 957 návštěvníků X-P.cz

Štítky: , , ,

Web rediguje: Leo P. Švančara

Další příspěvky