Svatý Serafim Sárovský: „Získej vnitřní pokoj – a tisíce okolo tebe naleznou spásu!“

Svatý Serafim Sárovský - obraz z ruského monastyru.

Svatý – obraz z ruského monastyru.

„Získej vnitřní pokoj a tisíce okolo tebe naleznou spásu!“

Tento moudrý výrok pochází od pravoslavného světce, sv. Serafima Sárovského. A právě dnes, v den světcova narození (1. srpna 1754), slaví východní církve jeho svátek.

Svatý Serafim Sárovský (1754-1833) byl mnichem, poustevníkem, divotvorcem i léčitelem duší i těl. Skoro 40 roků strávil v lesní chýši u řeky Sarovky asi šest kilometrů od Sarovského monastýru.

Uzdravoval i poskytoval duchovní rady denně stovkám poutníků, přičemž jak dokládají dobová svědectví, společnost mu dělala lesní zvěř. Stejně jako i jiným světcům, například sv. Ivanu Českému či Prokopu Sázavskému. Zejména se jeho přízni těšil velký medvěd, se kterým se dělil o jídlo a jenž se od něho skoro nehnul na krok. I proto se tento světec často zobrazuje, jak podává medvědovi krajíc chleba.

Jsou známa jeho proroctví, ve kterých již v první polovině 19. století předpověděl jak budoucí zánik v Rusku, tak i sedm desítek let trvající atheistické běsnění, jemuž bude Rusko ve 20. století vystaveno.

Předpověděl, že na začátku útisku oněmí zvon moskevského Kremlu a opět se rozezní, až nastane čas obrození. A ačkoli to bylo za jeho časů nepředstavitelné, stalo se: Komunisté zakázali tímto zvonem zvonit záhy po jejich bolševické revoluci a zaznít mohl tento zvon až o Velikonocích roku 1991!

Podle předpovědi otce Serafima oznamoval, že přicházejí pro Rusko nové červánky. Ještě zbývá sv. Serafimem slíbené duchovní znovuzrození Ruska, které se má podle jeho předpovědí začít uskutečňovat právě za našich dnů.

Sám římský , sv. Jan Pavel II., svatého Serafima Sárovského označil za velkého křesťanského mystika a mluví o něm jako o svatém ve své knize „Překročení prahu naděje“.

Související články na X-P.cz:  Slavnost Všech svatých...

A tak si dnes, v den jeho svátku, připomeňme jednu z rad velkého východního světce:

Svatý Serafim Sárovský krmí medvěda.

Svatý Serafim Sárovský krmí medvěda.

„Za každý dobrý skutek konaný z lásky ke Kristu dostáváme blahodať Svatého Ducha, ale nejvíce ze všeho nám dává modlitba, protože ji máme stále v rukou jako zbraň k získávání Ducha.
Možná že chceš jít do chrámu, ale žádný se v blízkosti nenachází. Anebo toužíš pomoci chudému, ale chybějí ti potřebné prostředky – anebo ho jednoduše nepotkáš.
Toužíš zachovat čistotu, ale slabost přirozenosti tě svádí k tomu, abys podlehl pokušení.
Modlitba je však přístupná všem a každý se jí může věnovat, bohatý i chudý, učený i prostý, silný nebo slabý, zdravý i nemocný, hříšník stejně jako spravedlivý člověk. Její účinnost je nesmírná a více než jiné věci nám přináší blahodať Ducha Svatého.
Musíme se tedy modlit tak dlouho, až nám bude udělen a nepřestávat, dokud tento Božský Utěšitel nebude s námi a v nás.“

(Z rozhovoru sv. Serafima Sarovského s Nikolajem Motovilovem o Duchu Svatém.)

V kategorii Články, Historie, Odjinud, Zajímavosti

Příspěvek zaslal: leo dne 1.8.2019 / článek si přečetlo 1 687 návštěvníků X-P.cz

Štítky: , ,

Web rediguje: Leo P. Švančara

Další příspěvky