Poučme děti, jak slavit Dušičky!

ZDopis do školyde jeden fotopříspěvek z facebooku, který mne zaujal. Nu, dobře, dobře…

Ale.

Je zde ještě nicméně zcela jiný rozměr, než že jde o „americký“ svátek:

Jde totiž ve skutečnosti o oslavu satanských kultů smrti a zmaru. Věčné smrti! Jednoznačně tento svátek má okultní pozadí a jako takový má pochopitelně zejména pro děti jistou neodolatelnou přitažlivost.
Dospělí, kteří na svých potomcích toto dopouštějí s tím, že „přece synek by brečel, kdyby na sobě neměl masku kostlivce„, nedělají dobře! Vtahují totiž do životů svých i svých dětí běsy – jedno, zda o tom vědí nebo ne.

1. listopad je svátek všech svatých, tedy všech těch, kteří už jsou v nebi u Božího trůnu (ať je známe z litanií ke všem svatým, či zda jde o bezejmenné svaté, o nichž to zatím vůbec netušíme).

A druhý listopad je památkou všech ostatních věřících zemřelých, kteří si ještě musí mezi svou pozemskou smrtí a věčným rájem protrpět nějakou tu cestu na blaženou věčnost.

Tyto svátky zde jsou proto, abychom se k těm prvním, tedy k těm, kteří se dostali už do nebe, modlili o přímluvu za nás.

A za ty druhé se naopak máme přimlouvat a modlit my, živí, aby jejich dočasné utrpení v záhrobním šeru očistce bylo už co nejkratší.

A jedině nás, dosud živých, tuto moc mají. Což přece víme více než dobře. (Jedno lidové rčení praví, že jedna jediná mše svatá propouští do nebe vždy nejméně 300 duší z očistce a jedno Angelus – tedy Anděl Páně – dostává do nebe vždy minimálně jednu duši některého zemřelého člověka!)

Budeme-li toto vysvětlovat našim dětem, jednak je nepřipravíme o přímluvy svatých v jejich pozemské nelehké pouti, ale také si tím my sami zajistíme, že se naši potomci budou za nás jednou modlit, až toho budeme nejvíce potřebovat. Převlékání živých za mrtvé a křepčení kolem osvětlených dýní nás totiž z očistce rozhodně nedostane.

Takže mluvme s dětmi, a modleme se s nimi společně za naše mrtvé, za naše rodiče, prarodiče, strýce, ale i přátele – zvláště v těchto dnech.

Pokud totiž naši drazí zesnulí jsou již svatí, naše modlitba se stane skrze ně přímluvou za nás před Boží Tváří. Pokud ovšem v nebi dosud nejsou, což většinou bohužel tak je, naše modlitba je může, třeba právě nyní, do nebe konečně dostat!

-leo-

V kategorii Glosy

Příspěvek zaslal: leo dne 27.10.2015 / článek si přečetlo 2 635 návštěvníků X-P.cz

Web rediguje: Leo P. Švančara

Další příspěvky