2. neděle po Zjevení Páně

Od dnešní neděle až do 5. února (neděle Devítník) jsme tradiční katholickou liturgií vybízeni k duchovnímu následování Tří „pohanských“ mágů, kteří putovali k narozenému Spasiteli z dalekého východu. Aneb, jak jinak praví krásný pravoslavný vánoční tropar:
„Narození tvé, Kriste, Bože náš, zjevilo světu světlo poznání, neboť ti, kteří hvězdám sloužili, hvězdou naučeni byli, klanět se tobě, Slunci spravedlnosti, a poznat v tobě Výhonek z Výsosti…“
Tento tropar podle mne nádherně shrnuje v několika řádcích celý pojem nestvořeného světla, zjevujícího se nám výhradně a jedině v osobě Krista!

Takže všem krásnou dnešní 2. neděli po Zjevení Páně
(dle normálního, tedy tradičního katholického, nezednářského , „tridentského“ kalendáře)

V kategorii Články

Příspěvek zaslal: leo dne 14.1.2012 / článek si přečetlo 1 593 návštěvníků X-P.cz

Web rediguje: Leo P. Švančara

Další příspěvky

Další: