K zatmění Slunce nad USA 21. srpna 2017…

papez_svice„Bůh řekl: Buď světlo!“ (Gen 1,3).

Biblické vyprávění o stvoření začíná stvořením světla. Slunce a Luna jsou stvořeny až čtvrtého dne a označeny nikoli za světlo, ale za svítilny, které Bůh umístil na nebesa. Tím jsou zbaveny božského charakteru, který jim připisovaly velké náboženské tradice. Ne, vůbec to nejsou bohové. Jsou to zářící tělesa, stvořená jediným Bohem, ale nejsou samy Světlem. Předchází je totiž Světlo pravé, bez něhož by tyto stvořené nebeské lucerny zářit nemohly, Světlo, které v přirozenosti stvořeného bytí odráží Boží slávu. ( )

Co je tma?

Protože Světlo podmiňuje život, Zlo, jež nese , se před Světlem skrývá. Jak nám říká opět papež Benedikt XVI., „…Bůh stvořil svět jako prostor poznání a pravdy, prostor setkání a svobody, prostor dobra a lásky. První materie světa je dobrá, bytí samo je dobré. A zlo nepochází z bytí, které je stvořeno Bohem, ale vzniká popřením. Zlo je temnotou, je negací!“

Nu, vidíme tedy, že temnota je symbolem popření Boha, je pokusem popřít, negovat Světlo, z něhož prýští život a skrze nějž existuje veškerý stvořený svět.

Zatmění Luny i Slunce tedy není jen tak běžným či dokonce „krásným“ přírodním jevem. Od stvoření světa lidé vědí, že dojde-li k zatmění těchto nebeských svítilen, jde o znamení, o vzkaz nám, lidem.
Nechme promluvit opět papeže Benedikta XVI.:

„Nejprve sestoupila Getsemanská noc, ZATMĚNÍ SLUNCE při Ježíšově umučení a smrti – noc hrobu…“ říká tento velký theolog a dodává, že zatmění „nebeské svítilny“ je vždy událostí na obloze poukazující na stav člověka, lidstva. Ukazuje ve skutečnosti na „zatmění Boha a zatmění hodnot, které ohrožují naši existenci i svět jako celek“.

Je však nějaká naděje pro každého z nás, pro lidstvo žijící v zatmění Boha a hodnot; v zatmění, jež bude zítra tak hrůzyplně demonstrováno na obloze nebývalým zatměním Slunce nad Spojenými státy?

Související články na X-P.cz:  Je František I. katolickým papežem Západu? A nebo pouze římským biskupem?

Ano, je!

 

Nadějí je jedině Světlo, které žádné zatmění nemůže pohltit!

Kristus, světlo, je oheň, je plamen, který spaluje zlo a proměňuje tak svět i nás samotné. „Kdo je mi nablízku, je blízko ohně“, zní jeden Ježíšův výrok, který nám podal Origenes. O velikonoční vigilii rok co rok to v krásném chvalozpěvu Exsultet nad velikonoční svící slyšíme ještě nadějněji: „Světlo ve tmě svítí – a tma ho nepohltila“!

A pozor: V následujících verších tohoto prastarého velikonočního hymnu slyšíme navíc k tomu o včele, která připravila tuto velikonoční svíci, na níž plane Světlo Kristovo. A tímto veršem je podle Benedikta XVI. jasně řečeno, že do hry vykoupení a spásy je vtažen nejen člověk sám, ale celé stvoření! „Ve svíci se tvorstvo stává nositelem světla“, říká papež Benedikt.

Takže, ačkoli nám věci stvořené (svítilny na obloze) v těchto dnech ukazují zatmění našich duší a našeho rozumu – a možná i na neblahé následky, které z toho pro nás v příštích měsících nedej Bože asi vyplynou – totéž tvorstvo je ale současně naší nadějí, protože je nositelem Světla Kristova stejně, jako ona včela, jejíž produkt utvořil velikonoční svíci.

 

Fiat lux!

Tomu, kdo přijímá křest, Pán ve křtu praví: Fiat lux! – Buď Světlo! (Proto starověká nazývala křest „photismos“ – osvícení.)

Ježíšovým vzkříšením je nově stvořeno samo Světlo. A toto Světlo proniká nás všechny, kteří jsme přijali křest od Boha a také každého, kdo tento křest přijme! Světlo, které žádná tma ani smrt nepohltí, protože je Světlem Života.

Světlo Kristovo přemáhá každou formu Tmy. I tu tmu dočasného zatmění Slunce na obloze, i tu dočasnou tmu zatmění Boha v našich srdcích!

Požehnanou † neděli!

Související články na X-P.cz:  Apoštolská posloupnost...

(Zpracováno za použití myšlenek Josepha Ratzingera, tedy současného papeže Benedikta XVI. z jeho velikonoční promluvy roku 2012)

(Leo P. Švančara, psáno v neděli v oktávu Nanebevzetí Panny Marie, 20. srpna A.D. 2017)

V kategorii Astrologie v. křesťanství, Články, Poznámka ke dni, Zajímavosti

Příspěvek zaslal: leo dne 20.8.2017 / článek si přečetlo 1 059 návštěvníků X-P.cz

Štítky: , , , ,

Web rediguje: Leo P. Švančara

Další příspěvky