První ze tří Hodů Božích v roce…

Sháníte marně homeopatika? Zkuste náš eshop u XIV. svatých Pomocníků:
rublev

Ikona Svaté Trojice (Alexander Rublev)

Včera, na Štědrý den, nám náš milý příbuzný u nás doma vyprávěl, jak se kdysi dávno, v hlubokých dobách normalisace, jeden mladý zvídavý student dostal na jeden tajný katolický „bytový seminář“. A když zde přednášející kněz položil přítomným otázku, proč je Bůh Trojjediný, student si zavtipkoval:

„Aby jich bylo dost do mariáše!“

Jeho odpověď vzbudila na semináři všeobecné zděšení a tak ten student už od té chvíle nikdy raději podobné akce nenavštívil…

Jenže co my – ostatní a nyní jistě pohoršení – vlastně víme o Boží Trojjedinosti?

Musíme říci, že ani tolik, co ten prostořeký student! Jde totiž v první řadě o tajemství, tajemství nekonečného Boha, které není nikdy plně postižitelné lidským rozumem. Nicméně i přesto svatí otcové prvních století jasně dokázali lidskými slovy vysvětlit, že pouze trojice je dokonalým (a tedy plně Božským!) vyjádřením Boží podstaty. Jednoduše proto, že JEN právě v Trojici, mezi třemi osobami stejné podstaty leč různého projevu navenek – tedy Otcem, Synem i Duchem – může v plnosti kolovat nekonečný tok věčné radosti, věčného života, nekonečný tok věčné vzájemné lásky. V případné „jediné“ osobě Boha by nebylo nekonečné dokonalosti Boha, stejně, jako v diádě, tedy v případných osobách „dvou“, kde by vzájemná nenarušená láska byla nemyslitelná – neboť „dva“ znamenají vzájemnou oposici a vymezení (V. Losskij).

HodBozi_lada1935

Hod Boží vánoční (Josef Lada, 1935)

Dnes slavíme jeden ze tří největších křesťanských svátků roku. Jeden ze tří „Hodů Božích“. A právě na dnešek nám moudrost otců zařadila do dnešní liturgie to největší srozumitelné vysvětlení Boží Trojice od svatého Jana Evangelisty:

„Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha.“

Tak jsme četli právě v dnešním evangeliu a my zde, v těchto pár slovech, vidíme pojednou jasně celou definici Trojičnosti Boží.

To Slovo je Bůh Syn, který sám není Otcem – stejně jako Otec není Synem – je ale U Boha a současně JE Bohem. A ten výraz „u Boha“ (řecky „pros ton Theón“) nám v evangeliu vyjasňuje osobu Ducha svatého. Ano, ono kratičké slůvko „u“ totiž vyjadřuje celou dynamiku blízkosti Božských osob. Oním „u“ je míněn Duch svatý – Božská osoba třetí! Osoba rovněž se Synem poslaná na svět.

Jak říká theolog Vladimir Losskij, „…v každé z těchto dvou Osob je její vlastní vztah k Otci — rození (Syn) a vycházení (Duch), ale je mezi nimi také vztah vzájemné interakce: protože byla Panna Maria očištěna Duchem Svatým, mohl Syn být dán lidem, a na prosby Syna, povzneseného k Otcově pravici, je lidem udělen Svatý Duch (»Utěšitel, kterého vám pošlu od Otce«- Jan 15, 26 )“.

A tak vidíme, že onen prostořeký student ze začátku našeho příběhu měl svým způsobem více pravdy, než ti zděšení účastníci tehdejšího tajného semináře, kteří se nad jeho příměrem lidsky a docela pochopitelně pohoršili.

Podstata Boží Trojice je totiž ve VZÁJEMNÉM sdílení a lásce mezi Božskými osobami. Ve sdílení, do něhož jsme dnešním dnem, kdy Slovo se stalo tělem, byli vtaženi i my, všichni ostatní, kteří jsme přece nikoli náhodně stvořeni plně k Božímu obrazu!

A tak nám všem přeji požehnané Vánoce. Vánoce roku 2017 od chvíle, kdy nám bylo příchodem Boha Slova na zem otevřeno Nebe, tok života a lásky mezi Bohem Otcem, Synem i Duchem svatým. A také už od této chvíle také i mezi námi!

 

(Psáno na Hod Boží vánoční, 25. prosince A.D. 2017, Leo P. Švančara)

V kategorii Poznámka ke dni

Příspěvek zaslal: leo dne 25.12.2017 / článek si přečetlo 644 návštěvníků X-P.cz

Diskuze ke článku

Jméno

E-mail

Web

Komentáře

Další příspěvky