Ochrana před epidemiemi? Také kouření tabáku!

V tomto pohnutém roce, kdy panuje již skoro po deset měsíců všeobecná hysterie strachu z epidemie, provázená doposud neslýchanými zásahy do osobních a profesních lidských svobod, vyplouvají tu a tam na povrch i některé jiné, zajímavé a rozhodně ne vždy negativní, věci.

Jednou z nich je stále více dokazované zjištění, že přes po desetiletí pevnou „víru“ ve škodlivost tabáku jsme pojednou svědky, že jeho uživatelé jen málokdy onou všudypřítomnou čínskou chřipkou onemocní a pokud už, pak je u nich průběh velmi lehký, často zcela bez příznaků.

Proto neuškodí zamyslet se nad možnými příčinami tohoto zajímavého letošního praktického poznatku. Musíme ale nejdříve přitom sáhnout až do čtyři desítky let starých materiálů komisí kongresu USA…

Tabákový dým dle vědeckých důkazů rakovinu nezpůsobuje!

V roce 1989 podal profesor Gerhard Schrauzer z Kalifornské university – ve své době Mezinárodní asociace bioanorganických chemiků – před komisí U. S. Kongresu svědectví o tom, že vědci z testů se zvířaty už dlouho dobře ví, že tabákový dým působí jako antikarcinogen a má tedy protirakovinný účinek. Uvedl také, že jsou-li zvířata vystavena známým karcinogenům, aplikace dostatečného množství tabákového dýmu působí proti těmto karcinogenům účinně působí.

Jenže profesor Schrauzer zdaleka tímto prohlášením neskončil: Mimo zde uvedeného pod přísahou dále dosvědčil, že „žádná ze složek cigaretového dýmu se neprokázala jako způsobující lidskou rakovinu plic“ a dodal, že „nikdo nikdy nebyl schopen vyvolat rakovinu plic z kouření u laboratorních zvířat“.

A jak to souvisí dnes s oním covidem a v praxi pozorovatelným faktem, že kuřáci tabáku jsou před nákazou imunní podstatně více, než nekuřáci?

 

Tabákový dým naopak před nemocemi naše dýchací cesty i celý organismus chrání.

Nu, asi nejblíže k pravdě je profesor Sterling ze Simon Fraser University v Kanadě, který se ve svých výzkumných zprávách přiklání k úsudku, že kouření podněcuje v plicích tvorbu tenké vrstvy hlenu, která utváří ochrannou vrstvu, bránící libovolným částicím ve vstupu do plicní tkáně. Toto má dnes patrně nejblíže k pravdě a navíc to má i logiku.

Jakékoli částice, počínaje prachem, přes pyly a plísně až po bakterie a viry vdechnuté kuřákem, ihned polapí vrstvička hlenu, a pak jsou vypuzeny z těla dříve, než mohou prostoupit do plicní tkáně.

Navíc zde může působit i další mocná vlastnost tabáku, a sice jeho schopnost vyrábět v játrech a slinivce důležité enzymy, chránící organismus před nákazami.

Při kouření pravého tabáku vzniká kyselina nikotinová (nicotinic acid), což je základní složka niacinu, tedy vitaminu B3!

Tento vitamin si ale tělo samo vyrobit neumí, ačkoli je nezbytným koenzymem sloužícím při buněčném metabolismu, při „tvorbě energie“, obnovování epitelu, kůže, veškerých tkání v těle.

Nedostatek tohoto nikotinového vitamínu se může projevovat únavou, zmateností, depresemi, ale také bolestmi hlavy…

…a také značným snížením imunity lidského organismu vůči chorobám!

Vlivem kouření – ale zdá se čím dál více, že i vlivem například už pouhého šňupání tabáku – produkují játra a pankreas tento vitamin (a k tomu také mnohé další specifické enzymy) sloužící obecné ochraně těla a hlavně k obnovování buněčné regenerace, zjednodušeně řečeno.

Přičemž právě životodárné částice buněčných jader jsou, jak uvádí ve svých spisech český léčitel a experimentátor a vědec , jediným a základním zdrojem našeho života. Dokud jsou vitální tyto částice, do té chvíle žijeme i my sami. V okamžiku, kdy se jejich vitalita začne snižovat, člověk spěje nezvratitelně k tělesné smrti.

A zde je patrně ta příčina, nad kterou vrtí dnes v současné epidemii hlavou mnoho zdravotníků, lékařů i léčitelů: Kuřáci jsou prokazatelně méně nemocní a pokud onemocní, nebo se třeba i zraní, vyléčí se rychleji než nekuřáci.

Zřejmě celá „záhada“ spočívá právě ve výrobě zmíněných důležitých enzymů v játrech a slinivce kuřáků či šňupáků tabáku.

 

Blahodárné účinky tabáku potvrzuje i současná epidemie.

Proto nyní v roce 2020 u lékařů a sester pozorujeme zajímavý jev, kdy nejenže málokdy onemocní kuřáci cigaret v nemocničním personálu (kde jsou vystaveni infekci takřka nepřetržitě), ale také ani „ihnalači“ takzvaných IQOS, tedy elektronických nahřívačů tabáku.

(Pozor, ale na rozdíl od kuřáků oněch starších e-cigaret, v nichž se nenahřívá tabák, ale jen ochucený roztok eliquidu, tedy směsi polypropylenglykolu a rostlinného glycerinu. Ti tuto zvláštní imunitu většinou nemají.)

 

Proč se tedy ale dodnes o „škodlivosti“ kouření hovoří? Příčinou jsou daně!

Nyní si možná mnozí řeknou: „Ten člověk, co toto vše zde napsal, se musel zbláznit? Vždyť přece i malé děti dnes ví, že kouření zdraví škodí! Proč by tedy lékaři, vlády a všemožní odborníci tvrdili, že tabák je škodlivý, kdyby tomu bylo právě naopak?“.

Ujišťuji ale přesto váženého čtenáře, plnou vahou mých dosavadních letitých poznatků, že jsem se nezbláznil! A proč zmíněné vlády, lékaři i mnozí další „odborníci“ tedy vedou kampaň proti kuřákům?

Jednoduché vysvětlení:

Od dob, kdy byla do protikuřáckých hnutí od poloviny šedesátých let napumpována spousta dotací, prošly lékařským studiem stovky a stovky tisíc lékařů, jimž bylo vštěpováno, že kouření způsobuje rakovinu plic, infarkty či oběhové potíže.

Většina z nich této lži přirozeně uvěřila, ale v nátěru už se začínaly objevovat praskliny. Jedna z nich je právě ten dnešní a „vědecky nevysvětlitelná“ imunita kuřáků tabáku vůči němu.

Nicméně věta „Kouření vyvolává rakovinu plic, nemoci srdce, oběhové potíže!“ se již dávno stala nikoli vědeckým faktem, ale článkem jakési nezpochybnitelné moderní „víry“! Tato věta je opakována již padesát roků a stala se, bez ohledu na mnoho opačných důkazů, jakousi „pravdou“, o níž se nejen nevede ve slušné společnosti diskuse, ale dokonce se o ní ani vůbec nepochybuje.

Proč ale?

Mimo jiné hlavně proto, že od šedesátých let začaly být postupně vládami zaváděny tabákové daně. A bylo potřeba jejich výběr – a hlavně jejich neustálé zvyšování – morálně zdůvodnit! Nikdo by se totiž nenechal okrádat jen tak.

Nicméně vědomí, že činí cosi špatného, nevhodného či dokonce nezdravého, mnoho kuřáků při obrovském odvodu jejich peněz do státních rozpočtů uklidní, takže s tak nemravnými daněmi v podstatě začnou sami často vnitřně souhlasit.

Co na tom, že tabákové daně jsou dnes jedním z hlavních pilířů příjmů všech států? Už o tom nikdo neuvažuje, nikoho to nerozčiluje. Vždyť to „škodí zdraví“.

Jenže jak jsme si řekli, je to vše trochu jinak.

 

Závěrem:

Tato poznání mohou být pro nekuřáky poněkud deprimující a proto jsem také hodně dlouho váhal je takto uceleně zveřejnit. Ale nakonec jsem si uvědomil, že i nekuřák může mnohé z toho, co zde bylo řečeno, pro zvýšení odolnosti svých dýchacích cest a své imunity udělat!

Například se nevyhýbat místům, kde někdo kouří. Ano, již pouhá pasivní inhalace tabákového kouře zvýší vaši odolnost!

Další možností je tabák tu a tam nekouřit, ale šňupat: Existuje dosti široká nabídka velmi kvalitních anglických a německých šňupacích tabáků, za rozumné mírné ceny, a to v každé trafice.

A nebo za třetí: Stačí si po jídle tu a tam vykouřit doutníček, pokud jej snášíte. I to už zvýší jednak výrobu vitaminu B3 ve vašem organismu a současně vytvoří povlak blahodárného hlenu ve vašich dýchacích cestách.

Možností je více – je jen na každém, zda jich využije. Je to ale kromě homeopatik, bylinek, alkoholu či vína a přiměřené kvalitní stravy dost možná jediná ochrana nejen před touto chřipkou, ale i před dalšími „nákazami“, o kterých dnes zatím nemáme možná tušení. Přišla tato, může přijít i jakákoli jiná…

Leo P. Švančara, psáno o svátku svaté Kateřiny A. D. 2020

V kategorii Články, Homeopatie / léčba, Zajímavosti

Příspěvek zaslal: leo dne 25.11.2020 / článek si přečetlo 866 návštěvníků X-P.cz

Web rediguje: Leo P. Švančara

Další příspěvky