Svatý Jan Zlatoústý: Světec právě pro nás, rozumem opojený Západ!

Sháníte marně homeopatika? Zkuste náš eshop u XIV. svatých Pomocníků:
Tři velcí biskupové a theologové: Basil Veliký, Jan Zlatoústý, Řehoř Theolog...

Tři velcí biskupové a theologové: Basil Veliký, Jan Zlatoústý, Řehoř Theolog…

Ve snaze vysvětlovat největší dějinný zázrak v lidské historii velmi často upadáme do mnoha klišé a polopravd.

Ano, jde o samotný úhelný kámen křesťanské praxe, tedy o zpřítomnění Boha na oltářích během Svaté liturgie, tedy u nás zvané „mše“. Jak my – katoličtí západní i pravoslavní východní – křesťané věříme, během tohoto úkonu Vzkříšený Spasitel, Bůh, vstupuje do chleba a vína a tyto lidské produkty se stávají samotným Živým Bohem. Při Svaté Liturgii (mši sv.) tak unikátně – a jen pro tento výjimečný okamžik – jíme a pijeme pokrmy v pravém slova smyslu živé a jsme tak skutečným Životem navždy prostupováni i my sami! (Na rozdíl od běžné stravy, kdy musíme denně požívat „mrtvoly“, tedy stravu, která musí být nejdříve usmrcena – a tím jíme a pijeme jen pouhopouhé oddalování naší jednou nevyhnutelné smrti.) Více…

V kategorii Bohoslužby, Liturgie, Poznámka ke dni

Vložil: leo dne 26.11.2017 / článek si přečetlo 744 návštěvníků X-P.cz

Štítky: , , , ,

Povolební zamyšlení – aneb jaká forma státu je pro nás tou nejlepší?

královská koruna českáPtáme-li se, jaká vláda v lidské společnosti je vůbec ta nejlepší, pak se nám může na první pohled zdát, že je to „přece ta moderní forma“, tedy demokracie, kdy si své vládce lidé volí sami.

Jenže křesťan, který by si měl vždy klást otázku, zda nám, lidem, Bůh nějaké politické uspořádání našich pozemských obcí či států doporučil, nutně dojde k jiné odpovědi!

Nalézáme ji totiž v samotném Božím slově. Tam vidíme naprosto jasně, kterou formu správy věcí veřejných Bůh Israelitům doporučil jako nejlepší. Jde o systém moudrých soudců v čele jednotlivých rodů!

Teprve, když Jeho lid si na svém Bohu vyžádal skrze proroka Samuela krále, Hospodin i tuto formu vládnutí svému lidu dal, ale tento úřad posvětil sám sebou! Králem svého Israele (tedy i celého Božího lidu, každé křesťanské společnosti, obce, země) je totiž JEN Hospodin.

Jím posvěcený král je tedy jen člověk, který sám chybuje, hřeší a skrze to jej také Hospodin někdy odvolává a nahradí jiným. Vidíme to už na případu prvního krále Israele, na Saulovi, jenž neuposlechl Božích příkazů a byl proto svého úřadu nemilosrdně Hospodinem zbaven. Více…

V kategorii Glosy, Historie, Monarchie, Politika

Vložil: leo dne 23.11.2017 / článek si přečetlo 741 návštěvníků X-P.cz

Štítky: , , ,

Všech svatých…

Sháníte marně homeopatika? Zkuste náš eshop u XIV. svatých Pomocníků:
svati2017Svatí jsou všichni zesnulí, kteří po průchodu branou smrti dosáhli života věčného.
 
Čili ne jen ti známí světci a světice vyobrazení na ikonách, obrazech a oltářích. O těch nám to „pouze“ naznačuje církev na základě prozkoumané zkušenosti s jejich pozemským životem či mučednickou smrtí – a hlavně se zázraky, které se na jejich přímluvu udály – a dosud většinou dějí.

Paradoxně tím jediným z nás, běžných hříšníků, o kom stoprocentně víme, že JE svatým, je jeden ze zločinců ukřižovaných s Ježíšem. To proto, že sám ukřižovaný Bůh jej za svatého bez jakékoli pochybnosti označil:

„Ještě dnes budeš se mnou v Ráji!“ (viz. Lukáš 23,43).

Více…

V kategorii Poznámka ke dni

Vložil: leo dne 1.11.2017 / článek si přečetlo 687 návštěvníků X-P.cz

Štítky: ,

1705 let křesťanské civilisace

chrismonDnes je tomu 1705 let, kdy se stal pro nás všechny významný zázrak:

V noci ze 27. na 28. října roku 312, před rozhodující bitvou mezi dvěma dosavadními vládci říše římské, císařem Konstantinem a císařem Maxentiem, tedy před bitvou u Milvijského mostu přes Tiberu na severu Říma, měl totiž císař Konstantin náhlé vidění. Více…

V kategorii Historie, Zajímavosti

Vložil: leo dne 28.10.2017 / článek si přečetlo 482 návštěvníků X-P.cz

Štítky: ,

Největší přikázání

Zkuste jít na nepříjemnou nadváhu šetrně, tedy homeopaticky:

ikona_skala„Jeden jejich zákoník se ho otázal, aby ho pokoušel:
Mistře, které přikázání v zákoně je největší?
On mu řekl: `Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.´
To je největší a první přikázání!
Druhé je mu podobné: `Miluj svého bližního jako sám sebe.´
Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“

(Matouš 22,35-40)

Dnes čteme – ve východním katolickém ritu 15. neděle po Svatém Duchu – právě toto Matoušovo evangelium. Proto se tato neděle podle názvosloví východního křesťanského kalendaria nazývá „Nedělí největších přikázání“. Více…

V kategorii Poznámka ke dni

Vložil: leo dne 17.9.2017 / článek si přečetlo 610 návštěvníků X-P.cz

K zatmění Slunce nad USA 21. srpna 2017…

papez_svice„Bůh řekl: Buď světlo!“ (Gen 1,3).

Biblické vyprávění o stvoření začíná stvořením světla. Slunce a Luna jsou stvořeny až čtvrtého dne a označeny nikoli za světlo, ale za svítilny, které Bůh umístil na nebesa. Tím jsou zbaveny božského charakteru, který jim připisovaly velké náboženské tradice. Ne, vůbec to nejsou bohové. Jsou to zářící tělesa, stvořená jediným Bohem, ale nejsou samy Světlem. Předchází je totiž Světlo pravé, bez něhož by tyto stvořené nebeské lucerny zářit nemohly, Světlo, které v přirozenosti stvořeného bytí odráží Boží slávu. (papež Benedikt XVI.) Více…

V kategorii Astrologie v. křesťanství, Články, Poznámka ke dni, Zajímavosti

Vložil: leo dne 20.8.2017 / článek si přečetlo 632 návštěvníků X-P.cz

Štítky: , , , ,

Možné vysvětlení požáru chrámu v Gutech?

kříž v GutyDnes v noci (2. srpna 2017) vyhořel překrásný dřevěný chrám ze 16. století v Gutech v Třinci. Tento devastující hrozný požár – jako jediný ze všeho, zdá se – přežil bez úhony zázrakem jen velký kříž u vchodu do chrámu!

A tak se automaticky nabízí otázka, proč?

Protože u takových událostí bývá někde hluboko v jejich základech skryt velmi často nějaký duchovní důvod! Chrámy, kříže – a sakrální předměty vůbec – totiž mívají zpravidla daleko vyšší stupeň „ochrany“, než věci a stavby běžné, profánní…

A protože po požáru tohoto vzácného chrámu zůstal stát nějakým skutečným zázrakem jen kříž s Tělem Kristovým, jehož světlý corpus dokonce ani není nijak zvlášť očouzen (viz foto z MF Dnes), jal jsem se čistě amatérsky dohledat nějaký fragment, stopu či náznak, který by nám mohl poodkrýt možnou příčinu tohoto neštěstí. A současně i důvod, proč zůstal požáru ušetřen zrovna kříž před vchodem do chrámu?

A jeden z nich nyní předkládám, jako jeden z možných: Více…

V kategorii Poznámka ke dni, Zajímavosti

Vložil: leo dne 2.8.2017 / článek si přečetlo 1 486 návštěvníků X-P.cz

Štítky: , , , , , , ,

Jak Kazaňská ikona Matky Boží rozhodla II. světovou válku

kazanskaMálokdo dnes v západním křesťanském prostředí ví o mocném zázraku, který rozhodl druhou světovou válku. Zázraku, který způsobila Matka Boží v okamžiku, kdy její příkazy urostřed skoro prohrané války poslechl i krvelačný komunistický diktátor Stalin. V pravoslavném prostředí jde o poměrně známý zázrak světových dějin, u nás se o tom dodnes prakticky za 27 let nenapsalo – mimo úzce odbornou půdu – ani slovo.  A tak zde trochu našim čtenářům přiblížím tento mimořádný a úctyhodný mariánský zázrak, který jsem zde shrnul:

Více…

V kategorii Články, Historie, Odjinud, Politika, Zajímavosti

Vložil: leo dne 1.8.2017 / článek si přečetlo 2 236 návštěvníků X-P.cz

Štítky: , , , , , ,

Je František I. katolickým papežem Západu? A nebo pouze římským biskupem?

19429648_1779996538695698_5214254434433494051_nJe František katolickým papežem? Analysa prominentního italského katolického politologa tvrdí, že nikoli!
František prý dle některých theologů a znalců církevního práva Západu legálně hlavou Církve není!

To vyplývá aspoň z velmi provokativní a zajímavé analysy z pera Vittoria Messoriho, spolupracovníka Josepha Ratzingera (Messori je mj. spoluautorem například Ratzingerovy Zprávy o víře).

Podle této analysy, zveřejněné na konci května v hlavním italském deníku Corriere della Sera, je i v současnosti stále jediným platným katolickým papežem pouze Benedikt XVI.!

Více…

V kategorii Církev, Články, Zajímavosti

Vložil: leo dne 31.7.2017 / článek si přečetlo 834 návštěvníků X-P.cz

Štítky: ,

Žena na faře, aneb ke svátku sv. Řehoře Naziánského

rodina_knez„Theosebeia (manželka biskupa Řehoře Nysského), čest církve, ozdoba Kristova, užitek pro naši generaci a důvěra žen – žena skutečně posvěcená, společnice kněze – ta si zasluhuje poctu, jaká jí náleží…“

Tak tato slova napsal o manželce svého současníka, biskupa sv. Řehoře Nysského, jeden z pilířů celé Církve, svatý Řehoř Naziánský († 374).

A tak máme díky tomuto svatému knězi a biskupovi (mimochodem otci sv. Řehoře Theologa) do dnešních dnů dochován krásný a srozumitelný postoj svatootcovské Církve k ženám a jejich nezastupitelnému úkolu v křesťanské rodině, farnosti, obci. Více…

V kategorii Poznámka ke dni

Vložil: leo dne 2.1.2017 / článek si přečetlo 784 návštěvníků X-P.cz

Štítky: , , , ,

Humanismus versus skutečný život

Humanismus...

Humanismus…

Objevují se zde po americké volbě (a nikoli jen jednou) úvahy, proč lidé technického či řemeslného „myšlení“ mívají zpravidla politický úsudek pro celou společnost přínosnější, než takzvaní lidé „humanitní“. Definice „humanitní elity“ ovšem vyžaduje trochu vysvětlení – ne každý s humanitním vzděláním je totiž „humanista“…

Více…

V kategorii Poznámka ke dni

Vložil: leo dne 10.11.2016 / článek si přečetlo 737 návštěvníků X-P.cz

Štítky: , ,

Princip skutečné léčby: Víra!

Zkuste jít na nepříjemnou nadváhu šetrně, tedy homeopaticky:

placebo_mPodělím se o teoretickou úvahu (podepřenou, a troufám si říci, že již docela dostatečně vlastními pokusy i praxí) s něčím, co není ani homeopatií, ani placebem – ale také ani běžnou „medicinou“.

S léky, jež by mohly být homeopatiky – ale současně jimi nejsou! Mohly by být placebem – ale rovněž nejsou.

Jde na jednu stranu o tzv. informační léky – a tedy v tom je podobnost s homeopatií (lék nenese ani molekulu ničeho přídavného k nosiči, jen „informaci“).

Jde ale současně také i o „léky víry“ – v čemž je pro změnu podobnost s placebem. Více…

V kategorii Články, Zajímavosti

Vložil: leo dne 18.5.2016 / článek si přečetlo 961 návštěvníků X-P.cz

Štítky: , , ,

Chlupatý svatostánek?

batuska_koteČasto dostávám otázky, jak se má vztah člověka a ostatního tvorstva – tedy především vztah člověka se zvířaty?

A také bohužel často slýchám – i od věřících křesťanů – mnohé výtky, že prý jde ve vztahu člověk – zvíře o „nezdravé modloslužebnictví“ a že tento vztah má být dán čistě užitkovým pohledem.

Nuže tedy, protože v otázce vztahů člověk – zvíře neexistuje žádné speciální přijaté a závazné dogma, mohu s klidným svědomím na základě zpráv z Písma svatého i názorů svatých moudrých otců svobodně pronést následující dedukce: Více…

V kategorii Články, Poznámka ke dni

Vložil: leo dne 8.5.2016 / článek si přečetlo 1 250 návštěvníků X-P.cz

Mateřství a rodina – nade vše požehnané stavy!

ikona_bohorodiceBůh sám se, ve svém přijetí našeho lidství na Sebe, ve všem plně podřídil Řádu který pro lidi určil.
 
Nesestoupil zázračně z nebes jako hotový Vykupitel, „nevyskytl“ se náhle někde v chrámu či uprostřed theologů a kněží.
 
Skrze Ducha svatého přijal lidskou přirozenost z Panny Marie – a to na základě jejího dobrovolného předchozího souhlasu.
Bůh se vtělil do lidské rodiny – a tím mateřství a rodinu nade vše prosvěcuje a navždy zahrnuje Boží Blahodatí.

Více…

V kategorii Články, Poznámka ke dni

Vložil: leo dne 8.5.2016 / článek si přečetlo 810 návštěvníků X-P.cz

Štítky: , ,

Lépe, když nevěřící pobývá v chrámu, než když věřící křesťan navštěvuje lóže a mešity

putin_chramStále častěji slyším i z našeho, katolického prostředí, že prý „chodit do chrámu“ je samo o sobě zbytečné, není-li napřed víra.

Nuže tedy, k tomu mohu nejdříve, než cokoli dále budu komentovat, uvést dogmatický článek tridentského sněmu (1545 – 1563):

„Kdo tvrdí, že svátostmi nového zákona se neuděluje milost ex opere operato (tedy automaticky, ze samého konání), ale že k dosažení milosti stačí POUHÁ víra v Boží zaslíbení, anathema sit“.

Nuže, toto je západní, tedy římskokatolický pohled a navíc dogmaticky ukotven. Více…

V kategorii Glosy

Vložil: leo dne 6.5.2016 / článek si přečetlo 823 návštěvníků X-P.cz

Štítky: , ,