Všech svatých…

svati2017Svatí jsou všichni zesnulí, kteří po průchodu branou smrti dosáhli života věčného.
 
Čili ne jen ti známí vyobrazení na ikonách, obrazech a oltářích. O těch nám to „pouze“ naznačuje na základě prozkoumané zkušenosti s jejich pozemským životem či mučednickou smrtí – a hlavně se zázraky, které se na jejich přímluvu udály – a dosud většinou dějí.

Paradoxně tím jediným z nás, běžných hříšníků, o kom stoprocentně víme, že JE svatým, je jeden ze zločinců ukřižovaných s Ježíšem. To proto, že sám ukřižovaný Bůh jej za svatého bez jakékoli pochybnosti označil:

„Ještě dnes budeš se mnou v Ráji!“ (viz. Lukáš 23,43).

 
Jak tedy vidíme právě na tomto příkladu, svatým může být nakonec kdokoli! Bez ohledu i na jeho případný – pro okolí velmi hříšný – život (koneckonců i svatý hřeší sedmkrát denně, jak praví přísloví), bez ohledu na to, zda již svatořečen byl, či zda o jeho svatosti skoro nikdo netuší.
 
Kdo všechno patří do zástupu světců se dozvíme všichni těsně po naší smrti. Do té doby můžeme svatost u druhých pouze předpokládat a modlit se přitom k Bohu, abychom i my, hříšníci, dostali milost stát se součástí věčného Nebe.
A modlit se o přímluvu za nás samotné ke všem těm, kdo v něm již jsou:
Všichni svatí a světice Boží, známí i neznámí, orodujte za nás u Boha živého!
Požehnaný svátek
Leo P. Švančara, 1. listopadu A.D. 2017, v den svátku Všech svatých
Související články na X-P.cz:  Slavnost Všech svatých...

V kategorii Poznámka ke dni

Příspěvek zaslal: leo dne 1.11.2017 / článek si přečetlo 1 199 návštěvníků X-P.cz

Štítky: ,

Diskuze ke článku

Přihlaste sepro zasílaní komentářů.

Další příspěvky