Christus resurrexit! Dnes však ne současně Χριστὸς ἀνέστη a ani Христос воскрес

pascha 1

Pravé křesťanské se letos bude slavit v noci na neděli 1. května…

Kristus vstal z mrtvých, aleluja!

Ano, vstal. A spolu s ním vstaneme z mrtvých i my.

To vše je pravda známá dva tisíce let a jde o jádro, o pravou podstatu křesťanské zvěsti.
Kdyby nic jiného nezbylo, kdyby se všechny knihy, theologická pojednání, ba i celé Pismo svaté ztratily, tak zvěst, že Kristus vstal z mrtvých, v sobě obsahuje celé křesťanství. A to beze zbytku!

Bohužel jásavá radost této zvěsti, byť ji slavíme radostně každičkou neděli v roce (v ruštině neděle – na rozdíl od jiných jazyků – nese jméno Vzkříšení, což dokonce nebyli schopni za 80 let teroru odstranit ani tamní bolševici!) je pro nás, západní křesťany, poněkud zkalena.

Je zkalena tím, že stejně radostně, jak vyslovuji slova Christus resurrexit, nemohu dnes – s rok co rok sílící bolestí v duši – bohužel také zajásat Χριστὸς ἀνέστη a ani Христос воскрес!

Ono nesmytelné zkalení dnešního úžasného – a sluncem prozářeného – dne, je důsledkem někdejší tragické svévole Říma v roce 1582, když Řehoř XIII. vědomě a bezcitně porušil apoštolská nařízení církevních otců o slavení Kristova Vzkříšení a namísto původních, patnáct set let dodržovaných křesťanských pravidel o jejich slavení, zcela změnil jejich data.

A od té doby tyto ústřední svátky křesťanského roku slaví v termínu pravých Velikonoc pouze východní církve.

Zde, na západě, slavíme v podstatě od roku 1582 „ občanské„, nikoli křesťanské. Jen jednou za několik let (například za rok, v roce 2017) se západní velikonoce „trefí“ to termínu Velikonoc skutečných.

Důkazů nepřijatelných dat slavení nám známých „gregoriánských“ velikonoc je mnoho. A dnes jsou dostupny již každému, kdo je chce vidět.

Jde například o fenomen Blahodatného ohně, který sestupuje zázračně rok co rok v Jerusalemě na Bílou sobotu, ovšem na Bílou sobotu v tom pravém, původním, křesťanském termínu. Letos se tak stane 30. dubna, což můžeme, na rozdíl od našich otců a dědů, vidět v přímém televizním přenosu!

(My, západní římští katolíci, ovšem musíme na Bílou sobotu rok co rok pracně velikonoční oheň vyškrtat v lepším případě křesadlem, v horším zapalovačem.)

Napsal jsem, že kdyby nic jiného nezbylo, kdyby se všechny knihy, theologická pojednání, ba i celé Písmo svaté ztratily, tak zvěst, že Kristus vstal z mrtvých, v sobě obsahuje celé křesťanství.
A to stejné ovšem platí o svátcích Kristova Umučení a Zmrtvýchvstání.

Kdyby všechny ostatní svátky v roce byly zapomenuty či zrušeny, křesťanské Velikonoce nesou samy o sobě celou Víru, celou křesťanskou praxi, celou zvěst evangelií i proroků.

A proto se jako první staly terčem útoku Zlého, když se mu podařilo rozdělit křesťany, že tento jediný pravý křesťanský Svátek s velkým „S“, slaví už více jak 400 let rozdílně.

A proto tento – Zmrtvýchvstalým Bohem poražený had, nositel smrti – na tyto Svátky Života útočí i dál. A bude tak činit patrně ještě silněji, jak jsme byli svědky například letos


Dodatky:
Apoštolské Pravidlo č. 7 z roku 325 – potvrzené sedmi svatými koncily celého prvního tisíciletí a tedy stvrzené i římskými papeži:

„Bude-li biskup nebo kněz nebo jáhen oslavovati svatý den Paschy současně se Židy, budiž zbaven duchovenské hodnosti.“

P. S. Dodávám, že židovská Pascha je letos 23. dubna a pravé křesťanské Vzkříšení tedy nemůže být dříve, než v neděli 1. května, čemuž letos na celém křesťanském Východě je.

A ještě zde doplňuji srozumitelné vysvětlení tohoto zákazu slavit Velikonoce jinak, než přikazuje Víra, od svatých otců koncilu antiochijského (rok 371):

Pravidlo 1. (antiochijského sněmu) 44

„Všichni, kdož se odvažují porušovati rozhodnutí svatého a velikého sněmu, který byl v Nicei (r. 325) za přítomnosti zbožného a bohumilého císaře Konstantina na posvátný svátek spasitelné Paschy, buďtež odloučeni z obecenství a vyvrženi z církve, kdyby pokračovali v hádavém protivení proti dobrým ustanovením.

Toto je řečeno o laicích. Jestliže někdo z představených církve, biskup nebo kněz nebo jáhen, po tomto rozhodnutí se odváží k rozvracení lidí a k znepokojování církví se oddělovati a s židy či před nimi slaviti Paschu, toho svatý sněm do budoucna již odsuzuje na vypuzení z církve, poněvadž nestal se příčinou hříchu pouze pro sebe, nýbrž se provinil rozkladem a rozvratem mnohých!

A nejen tyto sněm zbavuje duchovní služby, nýbrž i všechny, kdož se odváží býti v obecenství s nimi po jejich vyvržení z kněžství. Vyvržení se zbavují i vnějších poct, jichž se jim dostávalo dle svatého pravidla a Božího kněžství.“
P.S. Nu, nemáme to na západě jednoduché, když začneme studovat tyto věci… 🙁


 

Ale i přes tato všechna neveselá přemýšlení přeji ze srdce (nám) všem, kteří slaví (slavíme) gregoriánské velikonoce, požehnaný velikonoční léta Páně 2016 †

(Leo P. Švančara, psáno na Hod Boží velikonoční gregoriánského datování, čili o Druhé neděli Velkého půstu dle kalendaria pravého, 27. března A.D.  2016)

V kategorii Články, Historie, Poznámka ke dni, Zajímavosti

Příspěvek zaslal: leo dne 27.3.2016 / článek si přečetlo 1 502 návštěvníků X-P.cz

Web rediguje: Leo P. Švančara

Další příspěvky