Strašlivé poznání: Většina obyvatel této země jsou levicově úchylní lidé, kteří si zamilovali mít moc nad svými bližními

Motto: Nežádejte od svých bližních to, co sami nejste ochotni snášet vy od nich.

Dvě záležitosti v posledním půlroce mě přiměly k této eseji. Šílenství a následná hysterie kolem petard, odpalovaných kde kým, okolo posledního sv. Silvestra…

…a současná „epidemie“ -19.

Jako lakmusový papírek ponořen v neznámý roztok, odhalily tyto dvě záležitosti skutečné ledví českého a moravského obyvatelstva. A není to příznivý výsledek tohoto vskutku laboratorního pokusu.

Zjistili jsme těmito dvěma pokusy, jak promořené (ano, od slovního základu „mor“) jsou duše obyvatel naší země totalitními sklony, tedy touhou jakoukoli individuální svobodu upírat všem ostatním!

Kolem Silvestra 2019 nastal nesmírný ryk: Jedni horovali za své právo na klid, druzí za své právo na vlastní zábavu. Přirozeně ale v běžném uvažování normálního člověka platí, že co omezuje svobodu toho druhého, nesmím činiti. Ne tak ale v tomto případě: Řada, a veliká řada, lidí se rozčilovala, že přece mají právo na zábavu a to i tehdy, když to ty druhé obtěžuje. „Jeden den v roce to musíte vydržet“, zněla častá odpověď mnohých. 

 

Nyní, při takzvané „epidemii“, trvající už šest týdnů, jsou kupodivu ale velmi často titíž lidé na straně „rouškování“, na straně restrikcí, na straně vlády, která by nejraději všechny zavřela po pouhých dvou osobách v jejich obydlí a držela je tam tak dlouho, jak ona sama bude chtít.

A přitom ale platí stále princip, abychom druhým nečinili to, co nechceme sami.

Takže: Mám-li strach, vezmu si respirátor, abych se nenakazil. Proč ale současně chci nutit všechny ostatní, aby nosili směšný a epidemiologicky naprosto neúčinný propocený hadr na svých obličejích? Jen proto, abych ukázal svoji převahu nad ostatními?

A ano, o to jde!

Těmto lidem nejde o svobodu. Jde jim o ten opojný ďábelský pocit své vlastní moci nad druhými.

Protože pokud střílím rachejtle, ruším své sousedy a jejich zvířata. Neúměrně a proti dobrým mravům!

Jestliže je pak ale nutím za pár týdnů nosit šály na obličeji, se zdůvodněním, že přece „epidemie“, tak se chovám naprosto stejně hulvátsky a totalitně, jako jsem se choval v případě, když jsem střílel sousedům na zahradu ty  svoje petardy.

Protože, jestli mám strach z nákazy, tak přece sám nebudu chodit ven a případně se budu sám chránit. Proč nutím k témuž své okolí, které můj strach nijak nemusí sdílet?

A tak docházím k závěru, nikoli lichotivému: Narodili jste se v komunismu a také v něm zemřete! Libujete si v jeho praktikách, kdy kdejaký primitivní pomocník VB měl Stranou danou neomezenou moc nad normálními svobodnými lidmi a jeho nízké deviantní duši to přinášelo rozkoš!

Kdysi jeden český šlechtic řekl mimořádně pravdivou větu: „Všichni čeští a moravští svobodomyslní konservativní pravičáci, kdyby se někdy sešli, zaplní možná jednu běžnou kavárnu a ještě zůstane půlka stolků prázdná!“

Protože základní životní postoj svobodomyslných křesťanů, tedy oněch pravých konservativců, je jedině a výhradně tento:

Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, jednejte i vy s nimi“ (Lukáš 6,31)

(Leo P. Švančara, Psáno o svátku svatého Jiří, 24. dubna A.D. 2020)

V kategorii Články, Politika, Poznámka ke dni

Příspěvek zaslal: leo dne 24.4.2020 / článek si přečetlo 1 326 návštěvníků X-P.cz

Diskuze ke článku

Přihlaste sepro zasílaní komentářů.

Další příspěvky