Okultní pozadí Prymulova počínání? Co nám vlastně všechno (ne) chtíc sdělil?

Podobnost se slavným dílem Juraje Herze rozhodně nebyla náhodná…

Vystoupení ministra zdravotnictví (13. 10. 2020, video zde), rozklíčujeme-li jej dle kabbalistických a okultních vědomostí, nebylo nijak náhodně ani zvoleno, ani režírováno.

Podobnost s krematoriem, čehož si povšimly dle jejich reakcí desetitisíce lidí už pár hodin po projevu, nebyla nijak náhodná. Krematorium skutečně z toho čišelo a to velmi záměrně: Krematorium je nikoli pohřební kaple či běžná obřadní síň, ale jak vědí všichni pravoslavní, katolíci i židé, cokoli, co souvisí s kremacemi, je oblastí ryze ďábelského působení.

 

I proto dodnes kremaci ostatků zakazuje jak platné kanonické právo katolické římské církve, tak všichni pravoslavní a kremaci také nikdy nepodstoupí žádný vyznavač židovské víry.

Navíc celá scéna zahrnovala devět mužů. Osm v pozadí, tvořících dvojstup s rouškami světlými a jednoho vpředu (velmistra?) s rouškou tmavou. Celý tento obrazec nakreslený v půdorysu dává, když spojíme dle fotografie dohromady všechny účastníky tohoto podivného vystoupení, dva protilehlé zednářské úhly! Znamení satanovo, znamení, v němž se energie Zla zesiluje a násobí pravoúhlým propojením všech přítomných v mocnou zlou sílu proudící skrze obrazovky na diváky!

Mužů na videu bylo devět. Stejně, jako je devět andělských chórů, je i devět kůrů andělů padlých. I ďábel má svou hierarchii, která je však parodií, karikaturou, té jediné pravé hierarchie Boží.

„Anděly, kteří si nezachovali své vznešené postavení, ale opustili určené místo, drží Pán ve věčných poutech v temnotě pro veliký den soudu“, praví list Judův (Ju 1,6)

Je zde ale plno dalších věcí: Echo „cathedral“, dodatečně domixované do nahrávky projevu ministra má podvědomě evokovat STRACH. Toto echo, přesněji tedy takzvaný hall (a věřte mi, že jako celoživotní muzikant a také letitý zvukař vím, co říkám), totiž pracuje s dodatečnými opakujícími se hlubšími frekvencemi, než je původní zvuk; frekvencemi působícími tudíž na lidskou psychiku dosti nepříjemně. Na rozdíl od jiných typů hallů, které nahrávky spíše projasňují. Tato ji naopak posouvá do podvědomí člověka a má vybudit hrůzu!

Zvolený okamžik pro tento projev byl původně v pondělí 12. října 2020, v 19:55 hodin. Bez omluvy byl ovšem projev odložen na poslední chvíli na úterý 13. října, ovšem v 19:54!

Takže toto nám dává na vědomí, že je třeba prohlédnout horoskopy pro Prahu na oba tyto okamžiky. A hle: Co nevidíme?

Ve chvíli odvysílání projevu, tedy v ono úterý v 19:54, jsou v horoskopu toho okamžiku TŘI T-kvadratury, velmi neblahé, ba zlověstné trojité znamení pro každého zkušeného astrologa.

Saturn, hlavní účastník těchto T-kvadratur, stojí v tu vteřinu v osmém domě horoskopu, což staří astrologové vykládali velmi jasně jako očekávanou úmrtnost v širokých lidových vrstvách. Je současně v neblahé konjunkci s Plutem, rovněž účastníkem této T-kvadratury, a jak již víme, konjunkce Saturna s Plutem znamená jednou za cca 35-40 let změnu epochy.

S nimi byl ve chvíli plukovníkova projevu v konjunkci také Jupiter, čímž bylo zrušeno veškeré „dobro“ v celém horoskopu! Jupiter takto postavený v VIII. domě signalisuje navíc obrovské ztráty státní pokladny, krach v zákonodárství, bezpráví a tyranii a také v řadách vysoce postavených představitelů země.

Mars, jeden ze dvou stěžejních bodů všech tří T-kvadratur, stojí v domě jedenáctém, což naznačuje parlamentní krise do budoucna, možná úmrtí mezi zákonodárci a veliké potíže v armádě.

Druhý ze stěžejních bodů T-kvadratury, Slunce, které je jak v oposici na tento Mars, tak v kvadraturách na Pluto, Saturn i Jupiter, je ve chvíli plukovníkova projevu v domě pátém. Což jednoznačně vyloženo je velmi nevýhodné pro školství, divadelnictví a umění obecně a lze očekávat až krach vzdělávacího systému.

A samotné Pluto? To, jako součást jedné z těch T-kvadratur, stojí rovněž v domě osmém a osmý dům znamená smrt, magii, okultismus. A totéž nám symbolisuje planeta Pluto.

Čili vidíme, že chvíle projevu takto podivné a přesně seřazené skupiny lidí nebyla vůbec náhodná: Okultisté všem, kdo to umějí přečíst, jasně naznačili, kam hodlají jít a proč. A současně vyslali jasný signál všem svým „souvěrcům“, sluhům říše temnot, že nastal čas aktivace Zla.

Říkáte si možná, proč to vše nyní píši? Co s tím může běžný člověk vůbec udělat?

Může!

Můžeme se modlit ke svatým našim zemským patronům, svatému Václavu, Cyrilu a Methoději, ke svaté Ludmile, Anežce a také ke svatému Prokopovi, který ďábla nakonec zapřáhl do pluhu na svém poli.

Ať i tito okultní běsové a jejich sluhové, namísto, aby nám nakonec uškodili, jsou nyní tvrdě zapřaženi do NAŠICH pluhů „na národa roli dědičné“.

Nechť povstane Bůh a rozptýleni budou nepřátelé Jeho!

Amen.

Leo P. Švančara, psáno 14. října smutného roku 2020

V kategorii Astrologie v. křesťanství, Články, Politika

Příspěvek zaslal: leo dne 14.10.2020 / článek si přečetlo 35 624 návštěvníků X-P.cz

5 Komentáře

 1. Libuše dvořáčková 15.10.2020 10.20

  Dobrou vůli všem lidem se srdcem na dlani. Tento článek mě ne potěšil, ale mě ne vyděsí, protože zvítězí dobro. A já se připojuji k šíření dobrá. Budu vysílat lásku celému světu. Děkuji

 2. Antonín 15.10.2020 10.59

  Aloha,

  jako dobrý, ale tímto omylem jste mne pobavil:
  „… Echo „cathedral“…a věřte mi, že jako celoživotní muzikant a také letitý zvukař vím, co říkám…“
  efekty Echo a Reverb jsou 2 odlišné věci, letitý muzikante a zvukaři 😀
  Ale vážně, správně je napsat efekt Reverb typu Hall, Cathedral, Spring… nebo echo je.. a to si můžete dostudovat 🙂

 3. Stanislav Šraitr 15.10.2020 17.21

  Tito satanisté provozují své okultní řízení společnosti.Nepočítají ale s tou variantou,že všechno řídí Bůh pro naše největší dobro a tím dobrem v této chvíli je to,že kdo je oddaný Bohu,má jeho nejvyšší ochranu a těmito okultními rituály se polarizuje společnost,která v brzké době do 2 let bude rozdělana podle úrovně svého duchovního života a každý půjde tam,kam si zaslouží.Okultismus a jine satanistické praktiky skončí a každý dostane co si zaslouží.To je tak zvané karmické vyrovnání.To si bohužel materialističtí zoufalci neuvědomují a celé jejich nakradené bohatství bude jednou z příčin jejich utrpení v dalších životech.Jak se říká:,,VŠE JE V RUKOU BOŽÍCH A JEDINĚ BŮH VŠECHNY SPRAVEDLIVĚ OHODNOTÍ A PODĚLÍ.“

 4. Jaroslava Kašparova 15.10.2020 18.56

  Děkujeme, za Vaši odvahu, ochotu se dělit o poznatky.
  Sjednotit přímluvu ve stejném čase bude třeba.
  každý den v 17hod.,držet třeba i jen 15sec.
  …..je to vážné , S pozdravem J.Kašparová

 5. Zdeněk 15.10.2020 21.40

  Já bych se spíše modlil k Bohu všemohoucímu, Stvořiteli, protože naši národní patroni toho moc za celou dobu existence Česka nezmohli. To jen tak pro informaci a na okraj.

Další příspěvky