Hledá se politický vůdce. Značka: Moc leží nyní na ulici!

autor kresby: Vladimír Renčín

Všechny astrologické konstelace nám nyní ukazují, že žijeme v měsících, kdy se „láme chléb“ (viz zde).

Jinými slovy: Česká politická scéna se během posledních cca dvaceti roků vyprázdnila až na dřeň. Toto musí být v těchto dnech zjevné už i průměrně cvičenému vlčákovi.

Letité debaty krasoduchů o tom, že dělení na pravici a levici je přežité, že zaniklo, že dnes již existují jiná dělení, jiné rozdíly, jsou jen krycím postojem pro relativismus. Úchylku tak rasantně odsuzovanou všemi theology, naposledy papežem Benediktem XVI..

Co to je ten relativismus?

Jde o levicový postoj, kdy jeho hlasatelé tvrdí, že co je pravda, co je dobro či zlo, nelze přesně a jasně nikdy určit. Pravdou je podle nich to, co lidé chtějí. A nebo to, co sice zatím nechtějí, leč je to dle mínění vládců k jejich „dobru“.

Jenže pravda je neměnná. Máme ji hluboce zakotvenu v křesťanské civilisaci, která doposud stále ještě tvoří náš svět, definovánu v evangeliu: „Co nechcete, aby druzí činili vám, nečiňte vy jim!“ (Matouš 7:12).

A nejlepší český překlad Písma svatého, Bible Kralická, uvádí na tomto místě ještě o hodně více: „A protož všecko, což byste chtěli, aby vám lidé činili, to i vy čiňte jim; toť zajisté jest Zákon i Proroci“.

Tak.

Toto je jediný možný postoj křesťana, konservativce, civilisovaného člověka, chcete-li tedy, pravičáka. Vše ostatní je od ďábla, tedy chcete-li, od levice!

Tuto větu totiž lze použít v každém případě, v každé možné situaci, která kdy nastane. Ať již jde o doby mírové, klidné, tak i v dobách zlých. Při ohrožení našich existencí. Nikdy žádný politik nesmí dopustit takové počínání státu, které by se příčilo této základní idei křesťanské civilisace! Jinak může totiž plným právem nastat „odveta“ státem utlačovaných otroků, a sice, že přesně ve smyslu evangelia se bude činit těm, kteří nás utlačují to, co oni sami by rozhodně sami na sobě poznat nechtěli.

Myslím, že toto je jasné a srozumitelné. Opět i tomu zmíněnému vlčákovi…

Jenže zde u nás v tuto chvíli – a už dosti dlouho – není žádný politik, který by toto hlásal, natož, aby takto jednal. Kromě pár již vysloužilých starších pánů, včetně jednoho bývalého pana presidenta.

Jenže moc v tuto chvíli leží na ulici!

Čili nezbývá doufat, že se velmi rychle politik tohoto typu najde a jasně řekne to, co jsem zde popsal: Tedy, že stát (politici, úředníci, poslanci, senátoři) budou, pokud taková idea vyhraje , dělat už jen to, co nechtějí, aby lidé činili jim. Jinak jim to lidé splatí stejným metrem v okamžiku, kdy se k tomu naskytne příležitost!

Je tu ten „někdo“ někde?

Jistě je! Hvězdičky, které nyní na obloze jsou, nám to nyní ukazují více než jasně. Je to jen už otázka týdnů.

Leo P. Švančara, psáno o večeru  posvěcení basilik sv. apoštolů Petra a Pavla, 18. listopadu A.D 2020

Související:
Strašlivé poznání: Většina obyvatel této země jsou levicově úchylní lidé, kteří si zamilovali mít moc nad svými bližními

V kategorii Články, Politika, Poznámka ke dni

Příspěvek zaslal: leo dne 18.11.2020 / článek si přečetlo 538 návštěvníků X-P.cz

Web rediguje: Leo P. Švančara

Další příspěvky