Využijme moci Slova!

DNA netvoří jen proteiny, ale i jakési "hologramy", tedy pro vědu "tichá" místa v DNA, v nichž vibruje onen zakódovaný TEXT molekuly, tedy ono Slovo, a neustále udržuje proteiny DNA v organisované struktuře.

DNA netvoří jen proteiny, ale i jakési „hologramy“, tedy pro vědu „tichá“ místa v DNA, v nichž vibruje onen zakódovaný TEXT molekuly, tedy ono Slovo, a neustále udržuje proteiny DNA v organisované struktuře.

„Na počátku bylo Slovo, Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh…“, čteme na začátku Evangelia sv. Jana a přesně tato slova se čtou právě v těchto chvílích v chrámech – při třetí mši svaté dnešního svátku Narození Páně.

Slovo je příčinou všeho, je prvopočátkem našeho světa, strůjcem života. Tedy i životů našich. Beze Slova není ani svět, ani život, jen prázdnota. Teprve Slovo tvoří.

V Písmu svatém na začátku čteme, že Bůh prvnímu člověku vodil zvířata a ukazoval rostliny i stromy, aby je člověk sám pojmenoval. A jakmile jim člověk dal jméno, v ten okamžik se s Bohem plně spoluúčastnil na díle stvoření. Od té chvíle i lidské slovo je tak mocné, že láme okovy, přenáší hory, uzdravuje – a nebo i naopak zabíjí a ničí.

A tato všechna slova Bible nám potvrzují i výzkumy vědců:

Dnes totiž už víme, že každá molekula DNA se neskládá toliko z informací odpovědných například za tvary těla, nosu, očí či tisíců a tisíců dalších „přenosů“. To je pravda jen asi ze tří procent. Každá molekula DNA se totiž skládá z 97 zbylých procent z jakéhosi zakódovaného textu, který neumíme rozluštit a vůbec netušíme, k čemu je?

Zjištění průkopníka takzvané „vlnové genetiky“, ruského profesora Petra Gorjajeva, ukazují, že DNA netvoří jen proteiny, ale i jakési „hologramy“, tedy pro vědu „tichá“ místa v DNA, v nichž vibruje onen zakódovaný TEXT molekuly, tedy ono Slovo, a neustále udržuje proteiny DNA v organisované struktuře.

Zjednodušeně řečeno…

Je tedy asi jisté, že „pouhými“ vlastními slovy můžeme ovlivňovat fyzicky nejen ony „vibrující texty“ uvnitř našich buněk, ale dokonce za jistých okolností měnit jejich strukturu, kvalitu a posléze dokonce i jejich funkci!

(ale i kletby!), které často vyslovujeme, tak zásadně časem ovlivňují nejen naše těla a jejich funkci, ale i opravují (a nebo, pokud jde o nadávky či kletby naopak prohlubují) naše zdravotní potíže, poškození či fyzické i duševní nedokonalosti.

„Na počátku bylo Slovo…“

Navíc, což opět víme z Bible, celé tvorstvo, včetně stvořeného člověka, původně bylo sjednoceno stejným Slovem. Lidé rozuměli nejen zvířatům, ale i celé přírodě, ona zase jim, a tak to Stvořitel zamýšlel.

Teprve špatné použití Bohem dané svobody člověkem tento stav změnilo. Člověk zhřešil, když v pýše sám nad sebou svým vlastním slovem přitakal Zlu, čímž byl původní rajský stav všeho tvorstva v jednotě společného Slova (dočasně) přerušen. Ale stále si mezi sebou rozuměli alespoň všichni lidé.

I toto však vzalo za své, to, když se opět člověk ve své pýše pokusil postavit modlu svého rozumu namísto Stvořitele. (Viz biblický příběh o babylonské věži a následném nechtěném vzniku stovek nejrůznějších lidských jazyků.)

Proto ovlivňujme vše uvnitř našeho organismu, ale také vše kolem nás, slovem. Nejlépe Slovem, které je u Boha a které je Bůh, tedy modlitbou; případně alespoň myšlenkami na věci dobré, nikoli ty špatné.

A současně se naučme držet si trvalý ochranný odstup od „slov Zla“, která naopak vnášejí chaos, strach a . Tedy především od slov politiků a většiny mediálních kanálů, která se na nás z naší vůle valí den co den a jejichž zhoubného smrtícího vlivu jsme přece sami očitými svědky právě v letošním přelomovém roce 2020.

Použijeme-li takto naši nejmocnější zbraň a lék, tedy Slovo, po nějakém čase uvidíme sami na sobě i kolem sebe výsledek přímo hmatatelně. A nejen ve vlastním organismu, ale i ve vlastním životě, v práci či v naší tvorbě!

Toto – a nejen na dnešní požehnaný vánoční – přeji nám všem, milí přátelé!

Leo P. Švančara, psáno na Hod Boží vánoční, 25. prosince podivného roku 2020

 

• –  související: Vražedná moc fenomenu zvaného Lomikarismus…

V kategorii Články, Homeopatie / léčba, Poznámka ke dni, Zajímavosti

Příspěvek zaslal: leo dne 25.12.2020 / článek si přečetlo 758 návštěvníků X-P.cz

Web rediguje: Leo P. Švančara

Další příspěvky