Neomylnou předzvěstí kamenování je, když si dav před Pravdou s křikem zacpává uši.

"Kamenování sv. Štěpána" (Rembrandt, 1626)

„Kamenování sv. Štěpána“ (Rembrandt, 1626)

Když první mučedník Kristův, svatý Štěpán, před zástupem židů zvolal, že „vidí nebesa otevřená a Ježíše, jak stojí po Boží pravici“, dav si se zběsilým křikem začal zacpávat uši a vrhl se na něho, aby jej ukamenoval. Tak dnes o svátku tohoto světce, 26. prosince, čteme ve Skutcích apoštolů (Skutky apoštolské 7,54).

A pozor: Jak dále zjišťujeme, nešlo o žádné nevzdělance, primitivy či pohany. Dav byl tvořen z dnešního pohledu naopak špičkovou „vědeckou elitou“, znalci Písma, theology a kněžími. Ale právě ty Štěpánem vyslovená Pravda rozlítila k nepříčetnosti.

Proto nám sám Bůh, Ježíš Kristus, říká jasně – taktéž v dnešním – evangeliu: „Mějte se na pozoru před lidmi!“ a předjímá to, co většina z nás kdysi poznala na vlastní kůži a mnozí mladší to možná znovu začnou poznávat dnes: „Bratr vydá na bratra a otec syna, děti povstanou proti rodičům a způsobí jim “ (Matouš 10,17-22).

Možná mnohým nyní vrtá hlavou, jak se toto, co čteme v chrámech právě dnes, shoduje s oním „jímavým duchem“ právě probíhajících Vánoc?

Shoduje. A to více, než si myslíme!

Vánoce totiž my, křesťané, neslavíme jen jako svátky jakéhosi pozemského všeobjímajícího dobra, jako svátky „dětí“, „sněhu“, „charity“ či kýčovitě barevného třídenního humanistického blaha. Pravým smyslem Vánoc je v pravdě skutečnost, že ve světě, prolezlém do kořenů Zlem a Utrpením, zasvítila pro všechno tvorstvo zásadní Naděje.

Nikoli naděje na nějaké zlepšení tohoto světa, v němž bylo, je a až do posledního jeho dne bude třeba se mít na pozoru i před našimi nejbližšími (viz například již bratrovražda Kainova!), ale Naděje na pro nás zcela nový svět, ten skutečný a pravý svět, pro nějž jsme my všichni byli v okamžiku našeho početí Stvořitelem uvedeni v naše nekonečné bytí.

A abych tu pravou vánoční Naději našemu chápání lépe přiblížil, představme si tedy dva vladaře:

Jeden se bude snažit do stále více se množících věznic své říše instalovat sportoviště, zlepšovat vězňům stravu, dbát na to, aby šikany mezi vězni bylo co nejméně – shánět dokonce uvězněným práci, aby jim ukrátil dlouhou chvíli – a také jim, osvícený panovník, třeba i velkoryse zajistí očkování proti chorobám, které se logicky v každých věznicích plošně vyskytují…

…zatímco ten druhý vladař?

Ten, namísto všech pokusů o zřízení obecného blaha v jeho věznicích, vyhlásí okamžitou amnestii a věznice ve své zemi navěky zruší!

Požehnaný svátek svatého Štěpána přeji nám všem!

Leo P. Švančara, psáno ve svátek sv. Štěpána A. D. 2020

V kategorii Články, Poznámka ke dni

Příspěvek zaslal: leo dne 26.12.2020 / článek si přečetlo 992 návštěvníků X-P.cz

Web rediguje: Leo P. Švančara

Další příspěvky

Předchozí: