K novému roku 2021: Nikoho nenuťme činit to, k čemu nechceme být někým nuceni my sami!

Už jsem se před několika roky vzdal naděje, že by se mohlo kdy podařit, aby v naší zemi za našich životů začaly opět vládnout normální poměry. Tedy anticko-křesťanská civilisace, díky níž zde všichni jsme…

…což ale neznamená, že přestanu neustále dokola připomínat, na čem tato civilisace stojí:

„Co sám nenávidíš, nikomu nečiň!“, říká nám starozákonní spis Tobiáš (Tob 4,15), přičemž Ježíš v evangeliu toto pravidlo ještě upřesňuje: . „Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak ve všem jednejte vy s nimi“ (Mt 7,12).

Kdo toto základní pravidlo nemá od dětství zděděnými geny i výchovou hluboko vryto v srdci, není příslušníkem civilisace. Bez ohledu na vzdělání či jakkoli významné postavení se stává totiž jen pouhou chátrou. Tedy arogantním hulvátským sobcem, který svými vrtochy obtěžuje a omezuje ostatní.

A nedej Bože, aby se takový člověk dostal k moci. Stane-li se to, velmi rychle následně vzniká levicová diktatura. Tyranie příkazů, zákazů, regulací a spolu s tím stav do nebe volajícího bezpráví, kdy je jedněm dovoleno skoro cokoli, zatímco jiným skoro nic.

Vidíme to kolem sebe po celé naše životy zde, kde se již naši předkové před více jak 150 roky začali dobrovolně zbavovat křesťanských zásad a tím přestali své potomky vychovávat k civilisaci. Právě zde je vrstva těchto levicových sobců výrazně větší, než v některých zemích okolních, civilisovanějších.

A proto také zde mohou za podpory zdejšího obyvatelstva otrokářsky vládnout levicové tyranské režimy již po dlouhá a dlouhá desetiletí – a nikde zatím nevidět světlo na konci tohoto českého tunelu.

A tak přeji nám všem do dalšího roku zdejší levičácké despocie, abychom začali své děti a vnuky důrazně a se vší rozhodností vést od nejútlejšího věku k pevnému osvojení zmíněného zlatého pravidla civilisace: „Jak chcete, aby ostatní jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi!“.

Jen tak také ještě i oni nebudou nuceni své životy prožít od narození do smrti v diktatuře sobecké necivilisované chátry!

Požehnaný † vstup do roku 2021 přeji všem!

Leo P. Švančara, psáno v poslední den Oktávu vánočního, 1. ledna A.D.2021.

• K tématu viz také: Strašlivé poznání – většina obyvatel této země jsou lidé, kteří touží po moci nad svými bližními…

V kategorii Články, Politika, Poznámka ke dni

Příspěvek zaslal: leo dne 1.1.2021 / článek si přečetlo 492 návštěvníků X-P.cz

Web rediguje: Leo P. Švančara

Další příspěvky