Možné vysvětlení požáru chrámu v Gutech?

Homeosměs na koronavirovou epidemickou chřipku COVID-19 - na homeopatickém eshopu u XIV. svatých Pomocníků:

kříž v GutyDnes v noci (2. srpna 2017) vyhořel překrásný dřevěný chrám ze 16. století v Gutech v Třinci. Tento devastující hrozný – jako jediný ze všeho, zdá se – přežil bez úhony zázrakem jen velký u vchodu do chrámu!

A tak se automaticky nabízí otázka, proč?

Protože u takových událostí bývá někde hluboko v jejich základech skryt velmi často nějaký duchovní důvod! Chrámy, kříže – a sakrální předměty vůbec – totiž mívají zpravidla daleko vyšší stupeň „ochrany“, než věci a stavby běžné, profánní…

A protože po požáru tohoto vzácného chrámu zůstal stát nějakým skutečným zázrakem jen kříž s Tělem Kristovým, jehož světlý corpus dokonce ani není nijak zvlášť očouzen (viz foto z MF Dnes), jal jsem se čistě amatérsky dohledat nějaký fragment, stopu či náznak, který by nám mohl poodkrýt možnou příčinu tohoto . A současně i důvod, proč zůstal požáru ušetřen zrovna kříž před vchodem do chrámu?

A jeden z nich nyní předkládám, jako jeden z možných:

Při rekonstrukci interieru chrámu v 70. letech 20. století byl, jako ostatně skoro ve všech katolických chrámech, i do tohoto kostelíku instalován nový „oltář“, tedy stůl, u něhož se tehdy začaly sloužit mše nikoli směrem k východu, jak je křesťané slouží po dva tisíce let, ale naopak k západu.

guty oltář knězA tento modernistický dřevěný stůl, jak vidíme i dle posledních fotografií z místa, NENÍ nikde opatřen znamením kříže! (I když to směrnice i posledního papeže, Benedikta XVI., zcela jasně přikazuje!)

Na první pohled je vše ale v pořádku – vždyť vidíme pod oltářním plátnem „“.  Tedy prastarý křesťanský symbol, jenž pochází z řeckého zápisu slova Kristus (Χριστός) a je tvořen jeho prvními dvěma řeckými písmeny Χ (Chí) – Ρ (Ró).  Jde o jeden z nejstarších a nejrozšířenějších křesťanských symbolů už nejméně od 3. století.

Související články na X-P.cz:  Princip skutečné léčby: Víra!

Jenže při pozornějším zkoumání zjistíme, že to chrismon NENÍ! Chybí totiž první písmeno Kristova svatého Jména, tedy Ch (X) a namísto něho je R (P) přeškrtnuto jen jakousi vodorovnou čárou.

XP_herese

A zde autorů, odtržených již od prastarých zákonitostí křesťanských, vede patrně už k nechtěnému:

Uprostřed oltáře se nám zjevuje v tomto piktogramu jasně kříž, ale pozor, kříž OBRÁCENÝ!

Guty oltář chrismon obrácený křížA tento symbol, jak známo, užívají vyznavači běsů, protože veškeré dílo Zlého vždy paroduje, tedy „na hlavu převrací“ všechno, co je od Boha! Takže tu máme „oltář“, ovšem nikoli obrácen k Bohu (k východu Slunce), ale k vládci padlého světa (tedy k západu). A aby symbolika byla dokonalá, směrem na západ nese na sobě navíc znamení, spojované dnes výhradně s vyznavačstvím Zlého.

 

Je to opovážlivé, drzé a znesvěcující vysvětlení? Pro mnohé možná ano.

Ale je to možná také na druhou stranu důrazný poukaz „osudu“ na to, jak je ošidné – opovážlivě a svévolně – chtít jakýmsi „lidským rozumem“ zasahovat do hlubokých symbolů, které jsou páteří křesťanství po dva tisíce let, otáčet je libovolně dle „uměleckého cítění“ jednotlivců na hlavu. Či z východu na západ…

 

Po nádherném chrámu zůstal dnes jen kříž. Ale kříž pravý, kříž Kristův. A postavený tak, aby člověk, jenž klečí u jeho paty, viděl současně k východu a současně na Krista. Na Toho, kterého všichni očekáváme při jeho druhém příchodu.

A Ten, jak praví Písmo i Tradice – přijde z východu(Viz Skutky 1,11 Matouš 2,2 Lukáš 1,78 Žalm 68,33 Malachiáš 3,20)

 

(Leo P. Švančara, 2. srpna roku 2017 od Kristova narození)


Fotografie jsou použity ze stránek chrámu Božího Těla u Třince a ze stránek Českého rozhlasu. Redakční úprava  snímku oltáře: autor. 

 

Související články na X-P.cz:  Znamení kříže (aneb proč se orthodoxní a latinští křesťané křižují rozdílně?)

 

 

 

V kategorii Poznámka ke dni, Zajímavosti

Příspěvek zaslal: leo dne 2.8.2017 / článek si přečetlo 2 078 návštěvníků X-P.cz

Štítky: , , , , , , ,

1 Komentáře

  1. Miroslav Žabka 3.8.2017 16.00

    Vidím zde trestuhodnou neznalost křesťanské symboliky
    https://en.wikipedia.org/wiki/Staurogram
    A, ano, kříž neshořel, protože stál opodál a teplý vzduch při požáru, jak známo, stoupá vzhůru, kdežto z okolí je nasáván vzduch chladnější. Obyčejné Bohem stvořené přírodní zákony, žádný zázrak!

Diskuze ke článku

Jméno

E-mail

Web

Komentáře

Další příspěvky