K době postní: Jíst – nebo nejíst?

„Není , jaký si přeji, spíše toto:
Rozvázat nespravedlivá pouta, uvolnit uzly jha, utiskované propustit na svobodu, zlomit každé jařmo? Lámat svůj chléb hladovému, popřát pohostinství bloudícím ubožákům; když vidíš nahého, obléci ho, neodmítat pomoc svému bližnímu?“
(Isaiáš 58-8)

Začala svatopostní doba. A tak, protože se mi často dostává od mnohých přátel dotazů na formy půstů, uvedu o postech stručně vše, co z vlastní praxe vím:

a) Půsty západní, latinské, tedy římskokatolické:
– od II. Vatikánského koncilu žádné nejsou!

Ano, sice jsou formálně dva v roce, a pak ještě Velký pátek, ale to jsou půsty spíše neznatelné, jen zmíněné v kalendáři. Málokdo je vůbec nějak drží a když, tak je jen formálně nějak „přežije“. Tak postoupil modernismus… 

Takže vezmeme-li tedy raději římskokatolické půsty normální, tedy tradiční, které ještě drželi naši otcové a dědové a snažíme se toho držet i my, tak půstem od masa je každý pátek v roce (kromě oktávu velikonočního a kromě velkých svátků, padnou-li zrovna na pátek).  A pak je půst v dlouhé postní době před Velikonocemi.

Počíná Popeleční středou a končí večerem Bílé Soboty. Tento půst spočívá v tom, že by se zdravý dospělý křesťan měl uvarovat jakéhokoli přejídání, jíst jen jedno hlavní jídlo denně a ve středy a v pátky se navíc k tomu vystříhat čehokoli od masa.

 

V západní tradici půst ovšem nikdy není v neděli, a to ani o nedělích v době svatopostní! Tedy o nedělích lze jíst i maso, nicméně máme to v postním čase držet i tak pokud možno v mezích…

Tedy husa, kachna či bůček nejsou sice považovány o nedělích postních za zakázané, ale je již na našem citu, zda se nám opravdu slučují s niternou dobou postní podobné lukulské hostiny?

b) Půsty orthodoxní, východní, tedy pravoslavné:
Ty jsou vždy a zásadně od všech pokrmů živočišného původu, kromě medu. Tedy o všech postech v roce platí, že nejen maso, ale i vejce či cokoli z mléka, je nepostním pokrmem a pravoslavný křesťan by se toho měl vystříhat.

Související články na X-P.cz:  Svatý Jan Zlatoústý: Světec právě pro nás, rozumem opojený Západ!

V době Velkého půstu před Velikonocemi pak pravoslavní nejí po sedm týdnů nejen maso, ale i jakékoli pokrmy, v nichž se nacházejí stopy vajec či mléka. Určité úlevy jsou o sobotách (sedmý den stvoření světa) a o nedělích (den Krista).

V pravoslavném důsledném pojetí je ovšem v tyto dny povoleno jen víno a olej – nikoli ale již maso, vejce či mléko!

Ryby jsou postním jídlem jen zde, na západě – na východě i ryby jsou „masem“ a tudíž zcela nepostním pokrmem!

A co nám říká k půstům sám Bůh slovy proroků?

Na závěr tohoto vysvětlení forem postů nicméně dávám jeden zásadní text proroka Isaiáše, který nám možná pravý princip půstu osvětluje více, než pouhý náš výčet „zakázaného“ a „dovoleného“:

„Žádají ode mě spravedlivé soudy a touží po blízkosti Boha. `Proč se postíme, když to nevidíš, proč se trápíme, když na to nedbáš?‘

Hle, v postní dny vyřizujete své záležitosti a trýzníte všechny své dělníky! Hle, k sváru a hádce se postíte a bijete zločinnou pěstí. Přestaňte se takhle postit, a váš hlas bude slyšet až do výšin. Je tohle půst, jaký se mně líbí, den, v němž se člověk umrtvuje? Sklonit hlavu jako rákos, ustlat si na žínici a prachu? Tohle nazveš postem, dnem milým Hospodinu?

Či není půst, jaký si přeji, spíše toto: rozvázat nespravedlivá pouta, uvolnit uzly jha, utiskované propustit na svobodu, zlomit každé jařmo? Lámat svůj chléb hladovému, popřát pohostinství bloudícím ubožákům; když vidíš nahého, obléci ho, neodmítat pomoc svému bližnímu?

Tehdy vyrazí tvé světlo jak zora, tvá jizva se brzy zacelí. Před tebou půjde tvá spravedlnost a za tebou Boží sláva. Tehdy budeš volat, a Hospodin odpoví, křičet o pomoc – a On ti odpoví: ‚Zde jsem!’”

(Isaiáš 58,2-9)

Související články na X-P.cz:  Svatý Jan Zlatoústý: Světec právě pro nás, rozumem opojený Západ!

Psáno na Popeleční středu A.D. 2020, Leo Pavel Švančara

V kategorii Církev, Články, Poznámka ke dni, Zajímavosti

Příspěvek zaslal: leo dne 26.2.2020 / článek si přečetlo 947 návštěvníků X-P.cz

Štítky: , , ,

Web rediguje: Leo P. Švančara

Další příspěvky