Svatou zázračnou vodu může mít každého 18. a 19. ledna doma každý z nás!

18. a 19. ledna se v celém východním křesťanském světě koná Velké svěcení veškeré vody...

18. a 19. ledna se v celém východním křesťanském světě koná Velké svěcení veškeré vody…

Pravoslavní křesťané právě dnes (18. ledna) odpoledne začínají slavit předvečer svátku Theofanie, tedy Křtu Bohočlověka, Pána Ježíše, jeho předchůdcem, sv. Janem Křtitelem, v Jordáně.

Theofanie, tedy Bohozjevení se slaví od prvních staletí 6. ledna (podle původního kalendáře je totiž 19. leden lednem šestým původního Božího kalendaria).
V tento veliký svátek se koná už od večerních hodin předešlého dne, dle východní liturgické praxe, takzvané Velké svěcení vody. A to nejen v chrámech, ale v podstatě je těmito – jak soudí někteří pravoslavní theologové – posvěcena veškerá voda kdekoli na světě!

I vaše voda z kohoutku či z vaší studny či vrtu může být dnes posvěcena, změní dnes a zítra své vlastnosti a navíc bude po celý další rok pod Boží ochranou!

18. a 19. ledna, když požehnáme vodu kdekoli na světě, třeba svoji studánku, vrt či jen vodovod, stává se tato voda automaticky svatou!

18. a 19. ledna, když požehnáme vodu kdekoli na světě, třeba svoji studánku, vrt či jen vodovod, stává se tato voda automaticky svatou!

Proto i ten, kdo ve svém okolí nemá pravoslavný chrám ani kněze, může právě od těchto minut až do zítřka do večera s modlitbou na rtech čerpat užitků svaté vody! A to z jakéhokoli čistého potoka, studánky či řeky, ba i z vašeho vodovodu zde v Česku!

I na ně totiž dnes dopadá onen posvěcení Jordánu vstupem Spasitele do jeho vod…
Podle mnohých vědců (výzkum prováděla svého času dokonce ještě sovětská atheistická akademie věd) ve dnech 18. a 19. ledna mění v celé Evropě, v zemích, které jsou zeměpisně poblíž pravoslavných národů, každá čistá voda své vlastnosti. I když zdejší lid není pravoslavný!
Zázrak svaté vody i u nás začíná od cca 16. hodin 18. ledna a trvá 19. ledna po celý den až do večera.
V tento čas jakákoli čistá voda (i laicky požehnaná) ve Jménu Ježíše a nabraná s vírou, je díky celosvětovému svěcení pravoslavnými knězi v jeden čas léčivá, je duchovním i fyzickým lékem a zahání od našich domovů veškeré démony i Zlé moci!
Viz následující krátké minutové video o tom, jak voda posvěcená mění naprosto úžasně své vlastnosti:
A daruj jí milost vykoupení a požehnání Jordánu, učiň ji pramenem nesmrtelnosti, darem posvěcení, odpuštěním hříchů, uzdravením neduhů, záhubou pro démony, nepřístupnou nepřátelským mocnostem a naplněnou andělskou silou, aby všem, kteří ji budou čerpat a přijímat, byla k očištění duší i těl, k uzdravení z vášní, k posvěcení domů a pomocí v každé potřebě.
Vždyť ty jsi náš Bůh, který skrze vodu a Ducha obnovil naši hříchem porušenou přirozenost. Ty jsi náš Bůh, který utopil vodou v době Noa hřích.
Ty jsi náš Bůh, který skrze moře osvobodil za Mojžíše izraelský lid z egyptského otroctví. Ty jsi náš Bůh, který v poušti rozlomil skálu a dal z ní vytékat vodě. Ty jsi naplnil potoky vodou a svůj lačný lid nasytil. Ty jsi náš Bůh, který jsi skrze vodu a oheň dal poznat za Eliáše klam baalské modloslužby.
Ty sám nyní, Vládce, požehnej tuto vodu svým † svatým Duchem.
A daruj všem, kteří se jí budou dotýkat, z ní přijímat a jí se znamenat, posvěcení, zdraví, očištění a požehnání.
A zachraň své služebníky, i naše představitele, a zachovej je ve své ochraně v pokoji, daruj jim vše potřebné ke spáse, odpuštění a věčný život, aby viditelné i neviditelné živly, andělé i lidé slavili tvé přesvaté jméno i Otce i svatého Ducha nyní i vždycky a na věky věků.
Amen“
Leo P. Švančara, psáno v předvečer pravoslavném svátku Theofanie, 18. ledna A.D. 2021

V kategorii Církev, Články, Homeopatie / léčba, Poznámka ke dni, Zajímavosti

Příspěvek zaslal: leo dne 18.1.2021 / článek si přečetlo 1 614 návštěvníků X-P.cz

Štítky: , ,

Web rediguje: Leo P. Švančara

Další příspěvky